Arvoitusten piirtäminen

Joosefiin liittyvä paritehtävä.

Luetaan 1. Moos. 41:1–16, 28–40

Ohjaaja valitsee Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjasta sananlaskuja, jotka voi myös piirtää (esim. Sananl. 16, 17). Mennään pareittain. Ohjaaja antaa jokaiselle parille yhden lapulle kirjoitetun sananlaskun ja pyytää piirtämään siitä kuvan. Kun piirrokset ovat valmiit, ne laitetaan seinälle esiin. Ohjaaja ottaa sananlaskulaput, sekoittaa ne ja antaa pareille niin, ettei kukaan saa omaansa. Yritetään löytää kunkin sanalaskun kuva ja laitetaan oikea sanalasku oikean kuvan yhteyteen.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.