Ilmeet

Marian ja enkelin kohtaamiseen liittyvä leikki.

Luetaan Luuk. 1:26–38

Mietitään ensin yhdessä, millaisia tunteita Maria koki enkelin käynnin aikana. Luetaan enkelin kolme vuorosanaa (j. 28, 30–33, 35–37) ja mietitään kunkin jälkeen, miltä Marian ilme on näyttänyt enkelin sanoja kuunnellessaan. Raamatunkohta voidaan näytellä niin, että yksi toimii lukijana ja kaikki muut yhdessä Mariana, joka reagoi enkelin puheeseen ilmeillään.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.