Daavidin psalmeja

Isän IdeaVT6 – Kuningas Daavid – Daavidin psalmeja

1. Raamatunkohta

Ps. 103

Pointti: Jumala hallitsee ja rakastaa maailmaa.

2. Ydinopetus

Daavid tuo tässä Psalmissa esiin monenlaisia eri puolia Jumalasta. Jumala on suuri ja pyhä, hän hallitsee maata ja taivasta. Hän on historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden Jumala. Mutta hän on myös jokaisen ihmisen lempeä ja anteeksiantava isä. Ihmisen elämä on lyhyt, Jumala on ikuinen. Koko luomakunta – sekä taivaan enkelit että jokainen yksittäinen ihminen – voi ylistää Jumalaa hänen suurista teoistaan ja armostaan. Ylistämistä voi verrata kaikuun: Jumalan teot ja hänen hyvyytensä kaikuu ihmisestä Jumalaa ylistäessä.

Ihmiselle ei maksettu syntien mukaan eikä ihminen saanut hänelle kuuluvaa rangaistusta siksi, että Jeesus kärsi sen kaiken jokaisen ihmisen puolesta. Vaikka Daavid eli 1000 vuotta ennen Jeesusta, Jumala ilmoitti jo hänen kauttaan, mistä pelastuksessa on kyse: Jumalan armosta ja syntien anteeksisaamisesta.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Psalmit

Psalmit ovat kokoelma rukouksia, jotka on kirjoitettu runomuotoon ja tarkoitettu laulettaviksi. Jotkin psalmeista on tehty alun perin jumalanpalveluskäyttöön, toiset taas ovat syntyneet jossain tietyssä sen sepittäjän elämänvaiheessa. Daavidin kirjoittamiksi psalmeja on merkitty 73 kpl eli lähes puolet psalmeista.

Psalmeissa niiden kirjoittajat puhuvat hyvin rehellisesti Jumalalle kaikenlaisista tunteistaan ja elämäntilanteistaan. Sen takia psalmeihin on helppo samastua, ja niistä voi löytää sanat omiinkin tunteisiin ja tilanteisiin, joihin ei itse sanoja keksi. Psalmeissa on myös monia viittauksia Jeesukseen. Uudessa testamentissa viitataan jopa 116 kertaa psalmeihin.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / ydinopetuksen havainnollistaminen

Laulu/räppi

Jaetaan Psalmi 103 osiin, esim. 1. jakeet 1-5, 2. jakeet 6-10, 3. jakeet 11–13, 4. jakeet 14–18, 5. jakeet 19–22. Osallistujat jaetaan ryhmiin ja kullekin ryhmälle annetaan yksi paperille monistettu psalmin osa.

Kukin ryhmä keksii melodian psalminjaksoonsa tai sovittaa sanat tuttuun melodiaan. Psalmi voidaan myös räpätä. Esitetään koko psalmi jakso kerrallaan.

Vaihtoehto:
Keksitään koreografia psalminkohtaan (joko koko keholla tai vain käsillä toteutettava) ja esitetään se samalla, kun kohta luetaan. Ryhmä voi esittää koreografiansa kaksi kertaa peräkkäin: ensin se vain esitetään, toisella kerralla kaikki muut tekevät mallin mukaan. Näin kaikki käyvät koko Psalmin läpi koreografian kanssa.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Jaekilpailu

Annetaan ryhmille tai pareille kullekin lappu, johon on kirjoitettu yksi psalmissa 103 mainittu esine tai asia (kotka, taivas, maa, isä, lapsi, ruoho, kukka, tuuli, istuin, enkeli). Jokaiselle ryhmälle annetaan myös piirustuspaperi, kynä ja joko Raamattu tai psalmi103 monistettuna kokonaisuudessaan niin, että jaenumerot ovat näkyvissä. Kukin ryhmä piirtää paperille sen esineen tai asian, joka heidän lapussaan luki. Tämän jälkeen nostetaan näkyviin piirustuksia yksi kerrallaan. Piirtäjät eivät saa sanoa ääneen, mitä heidän piirustuksensa esittää (eli mitä heidän lapussaan luki). Kilpaillaan siitä, mikä ryhmä löytää nopeimmin sen jakeen, jossa piirustuksessa esiintyvä asia mainitaan. Nopein vastaaja saa pisteen. Eniten pisteitä saanut ryhmä tai pari on voittaja.

Taulu

Jokainen valitsee yhden jakeen tai muun mielekkään kokonaisuuden Psalmista 103. Pienehkölle valkoiselle paperille hahmotellaan kevyesti jokin kuvio, esim. sydän tai kukka, ja kirjoitetaan valittu teksti pienellä käsialalla kuvion ääriviivan päälle tummanvärisellä tussilla (niin, että alla olevan lyijykynäviivan voi lopuksi pyyhkiä pois). Jos teksti ”loppuu kesken”, sen voi kirjoittaa useampaankin kertaan peräkkäin. Jos sitä on ”liikaa”, voi kuvion ääriviivat tehdä kaksinkertaisena. Tärkeää on, että tekstiä on niin paljon, että se muodostaa koko kuvion. Lyijykynäviivan pyyhkimisen jälkeen kuvaa voi värittää esim. puuväreillä, kuitenkin niin, että teksti ei peity. Paperi voidaan liimata isommalle alustalle (esim. värikkäälle pahvinpalalle) niin taululle saadaan kehykset.

Jos aikaa on tarpeeksi, voidaan kuviosta tehdä monimutkaisempi ja kirjoittaa siihen vaikka koko Psalmi!

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaisia asioita Jumalasta kerrotaan tässä psalmissa?
  • Oletko sinä koskaan tuntenut tai ajatellut samanlaisia asioita kuin Daavid tässä psalmissa?
  • Mitä tarkoittaa se, että Jumala on kärsivällinen?
  • Millä nimellä Daavid kutsuu Jumalaa?
  • Mitä tarkoittaa Jumalan armo? Millä tavalla Daavid kuvaa sitä?
  • Miksi Jumalan armo on niin tärkeä asia?
  • Millaisista hengellisistä lauluista sinä pidät?
  • Jos sinun pitäisi kirjoittaa psalmi (=laulu Jumalalle), millaisia asioita ottaisit siinä esiin?
  • Mitä ylistäminen tarkoittaa? Millä tavalla ihminen voi ylistää Jumalaa?

7. Rukous

Kiitos, Herra, sinun armostasi ja kaikista hyvistä asioista, joita olet elämäämme antanut. Kiitos, että annat syntimme anteeksi. Opeta meitä ymmärtämään, kuinka suuri sinä olet. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen