Debora

1. Raamatunkohta

Tuom. 4: 4-16

Pointti: Herra kulkee edellä.

2. Ydinopetus

Jumala tahtoisi ihmisten elävän rauhassa ja sovussa keskenään. Syntisessä maailmassa sodilta ei kuitenkaan aina ole vältytty. Tuomarien aikaan israelilaiset olivat juuri valloittaneet maan, jonka Jumala oli heille Egyptistä lähtiessä luvannut. Vieraat kansat eivät olleet kokonaan hävinneet maasta, ja israelilaiset joutuivat jatkuvasti heidän ahdistamikseen. Kanaanilaiset, jotka palvoivat Baal-nimistä epäjumalaa, olivat Deboran ja Barakin aikaan mennessä uhanneet ja sortaneet israelilaisia jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Jumala piti omasta kansastaan huolta, vaikka se oli ollut uskoton ja välillä kääntynyt palvelemaan vieraiden kansojen epäjumalia. Muiden kansojen säilyminen maassa, jonka Jumala oli luvannut israelilaisille, olikin heidän uskottomuutensa seurausta. Jos Israelin kansa olisi luottanut joka tilanteessa vain elävään Jumalaan, he olisivat saaneet elää rauhassa omassa maassaan. Aina kun tilanne alkoi olla täysin toivoton, Jumala kuitenkin antoi kansan johtoon tuomarin, jonka kautta hän pelasti kansansa ja puhui tälle. Debora oli yksi näistä tuomareista. Naisena hän oli poikkeus muiden tuomarien joukossa.

Samalla tavoin kuin tuomarien aikaan, edelleenkin Jumala pitää huolta omistaan. Ja edelleenkin synneillä on seuraus. Emme voi syyttää Jumalaa elämämme ongelmista, jotka olemme itse aiheuttaneet. Lopullisesti synnistä ja sen seurauksista päästään eroon vasta taivaassa, jonne jokaisella on mahdollisuus päästä Jeesuksen sovitustyöhön uskomalla.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Debora

Lappidotin vaimo, Israelin naisprofeetta. Deboran koti oli Efraimin vuoristossa Raaman ja Beetelin välillä. Hän vaati Baarakia taisteluun Siiseran johtamia kanaanilaisia vastaan, jotka sortivat israelilaisia Jisreelin tasangon tienoilla. Deboraa pidettiin Israelin äitinä.

Efraimin vuoristo

Efraimin vuoristoinen alue sijaisi Jerusalemista pohjoiseen. Myöhemmin nimeä Efraim käytettiin tarkoittamaan Israelia eli pohjoisvaltiota.

Taborinvuori

Taborinvuoren huippu sijaitsee n. 8 km itään Nasaretista Jisreelin tasangon koilliskulmassa. Se seisoo yksinään ympäröivien kumpujen keskellä. Sen laakea huippu kohoaa 588 m:n korkeuteen merenpinnasta, mutta sitä ympäröivien laaksojen pohja on merenpinnan alapuolella.

Barak

Abinoamin poika, , jonka Jumala kutsui Deboran välityksellä vapauttamaan Israelia kanaanilaisten sorrosta. Taaborin vuoren luona syntyneessä taistelussa, johon Jumala itse otti osaa, kanaanilaiset kaatuivat viimeiseen mieheen saakka. Voiton kunniaksi sepitettiin kiitoslaulu (Tuom. 5). Uudessa testamentissa Barak mainitaan uskonsankarina (Hepr. 11: 32).

Sisera

Kanaanin kuninkaan Jaabinin sotapäällikkö, joka asui Haroset-Goojimissa. Sieltä käsin hän ankarasti sorti israelilaisia kahdenkymmenen vuoden ajan, kunnes Debora ja Barak voittivat hänen joukkonsa.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Raamatunkohdassa on paljon vaikeita nimiä. Luetaan kertomus uudestaan versiona, josta on poistettu nimiä. Näin tapahtumat korostuvat. Ennen lukemista on syytä kertoa osallistujille edellisen kohdan selitykset niille nimille, jotka kertomukseen on jätetty.

Israelissa oli siihen aikaan tuomarina naisprofeetta Debora. Hänellä oli tapana istua palmun alla Efraimin vuoristossa; sitä palmua kutsuttiin Deboran palmuksi. Israelilaiset tulivat sinne hänen luokseen pyytämään ratkaisua riita-asioihinsa.

Debora kutsui luokseen Barakin ja sanoi hänelle: ”Herra, Israelin Jumala, antaa sinulle tämän käskyn: ’Kokoa kymmenentuhannen miehen sotajoukko ja lähde Taborinvuorelle. Minä johdatan Siseran sotavaunuineen ja joukkoineen Kisoninpurolle ja annan sinun voittaa hänet.’” Barak vastasi Deboralle: ”Minä lähden, jos sinä lähdet kanssani. Mutta ellet lähde, en minäkään lähde.” Silloin Debora sanoi: ”Hyvä on, minä lähden kanssasi, mutta sinä et tästä retkestä saa kunniaa. Herra antaa Siseran naisen käsiin.” Debora lähti sitten Barakin kanssa. Barak sai mukaansa kymmenentuhatta miestä, ja myös Debora lähti taisteluun hänen kanssaan.

Kun Sisera sai tiedon, että Barak oli tullut joukkoineen Taborinvuorelle, hän kutsui koolle omat sotajoukkonsa, raudoitetut sotavaununsa, joita oli yhdeksänsataa, sekä jalkaväkensä, ja lähti Kisoninpurolle. Silloin Debora sanoi Barakille: ”Lähde liikkeelle! Nyt on se päivä, jona Herra antaa Siseran sinun käsiisi. Tiedäthän, että Herra itse kulkee sinun edelläsi!” Barak lähti hyökkäykseen Taborinvuorelta kymmenentuhatta miestä mukanaan. Hänen hyökätessään Herra saattoi Siseran kaikkine sotavaunuineen ja joukkoineen sekasortoon. Siseran oli hypättävä vaunuistaan ja paettava jalan. Barak ajoi takaa vaunujoukkoja ja jalkaväkeä. Siseran koko armeija tuhottiin, eikä siitä jäänyt eloon ainoatakaan miestä.

Kerrotaan tarina nukketeatterina. Nukkeroolit: Debora, Barak, Sisera. Nuket voidaan piirtää pahville ja liimata niihin tikku pidikkeeksi tai käyttää valmiita nukkeja, esim. barbeja tms. ja tehdä niille viittoja kankaanpaloista, kruunu paperista tms. Näiden lisäksi tarvitaan sotaväkeä ja vaunut (voidaan tehdä esim. pahvilaatikosta). Nukketeatteri voidaan esittää esim. pöydän takaa. Joku voi toimia kertojana ja ne, jotka liikuttavat nukkeja, lukevat omat vuorosanansa.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Debora puun alla

Yksi osallistuja (tai ohjaaja) istuu puun, huonekasvin tms. juurella. Muut saavat tulla hänen luokseen yksin tai pareittain kysymään neuvoa johonkin kuvitteelliseen asiaan, esim. sellaiseen, johon israelilaiset ehkä kysyivät neuvoa Deboralta. Puun juurella istujaa voidaan vaihtaa välillä, jos osallistujia on paljon. Pienessä ryhmässä jokainen halukas voi toimia kerran puun alla istuvana tuomarina.

Kysymyksiä

Piirretään isolle paperille palmupuu. Kirjoitetaan yhdessä palmun ympärille sellaisia todellisia kysymyksiä, joihin itse kukin ei ole vielä keksinyt tai saanut vastausta.

Kultatuolissa kantaminen

Mennään kolmen hengen ryhmiin (mahdollisimman samankokoisia samaan ryhmään!) ja kannetaan jokaista vuorollaan kultatuolissa kuin kuningasta vaunuissa. Kantajat ottavat toisella kädellä omasta kyynärpäästään ja toisella kädellä vastassa seisovan kyynärpäästä kiinni. Näin muodostuu ”neliö”, jonka päälle kolmas voi mennä istumaan.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Kuka on mielestäsi kertomuksen sankari? Miksi?
  • Keneltä sinä kysyt apua, jos sinulla on tullut riita jonkun kanssa?
  • Millaisissa riita-asioissa luulet israelilaisten tulleen Deboran luokse?
  • Miksi Barak halusi Deboran mukaan taisteluun, vaikka naiset eivät yleensä lähteneet sotaan?
  • Mitä tarkoitti, kun Debora sanoi Herran kulkevan Barakin edellä?
  • Millaisissa tilanteissa sinä toivoisit, että Jumala kulkisi edellä ja valmistaisi tietä?
  • Miksi Jumala ei antanut israelilaisten kokonaan hävitä, vaikka he usein olivatkin tottelemattomia eivätkä uskoneet häneen?
  • Miksi saamme uskoa, että kristitytkään eivät koskaan täysin häviä maailmasta?

7. Rukous

Jumalamme, opeta meitä pyytämään sinulta apua kaikissa tilanteissa. Kiitos, että kuljet edellämme silloin, kun meidän pitää ryhtyä tekemään jotain vaikeaa tai pelottavaa. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen