Elia ja Baalin profeetat

Isän IdeaVT7 – Vanhan testamentin profeettoja – Elia ja Baalin profeetat

1. Raamatunkohta

1. Kun. 18: 21–39

Pointti: Herra on Jumala.

2. Ydinopetus

Ihmeet ovat aina kiinnostaneet ihmisiä. Kun tapahtuu jotain yliluonnollista, se on nopeasti otsikoissa, silminnäkijöitä haastatellaan ja asiasta puhutaan. ”Jumalaankin olisi helpompi uskoa, jos näkisi jonkun ihmeen”, moni sanoo. ”Jos näkisin, niin uskoisin.”

Jumala tekee ihmeitä, joskus näkyviäkin, mutta useimmiten näkymättömiä. Monet itsestään selvinä pitämämme asiatkin ovat aikamoisia ihmeitä. Sellaisia on meidän kaikkien keho ja ympäröivä luonto aivan täynnä. Jumala tekee ihmeitä myös ihmisten sydämissä antamalla yliluonnollisen rauhan tai viisautta ja voimaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Elia taisteli aivan yksin epäjumalanpalvelijoita vastaan. Hän pyysi ihmettä Jumalalta, ei niinkään itsensä vaan kansansa takia, joka oli unohtanut Jumalan ja palveli sen takia epäjumalia. ”Käännä heidän sydämensä taas puoleesi”, Elia rukoili. Kansa sai tällä kertaa nähdä ihmeen ja sen, että Elian Jumala on elävä ja voimallinen, eikä hänen edessään tarvitse tehdä temppuja, jotta hän kuulisi ihmistä. Jumalalle voi yksinkertaisesti sanoa oman asiansa ja sen jälkeen luottaa, että hän vastaa.

Usko on suurin ihme, jonka Jumala ihmisen sydämessä tekee, sillä luonnostaan kukaan ei usko Jumalaan. Jumala antaa uskon jokaiselle, joka sitä häneltä pyytää. Elian rukouksen ja ihmeen jälkeen kansa todisti: ”Herra on Jumala”. Se, jolle Jumala on antanut uskon lahjan, voi sanoa nämä sanat, vaikka ei ihmettä näkisikään.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Karmelinvuori

Jisreelin tasangon ja Välimeren välissä sijaitseva 550 metriä korkea vuori, jonka rinteillä kasvaa tammia, laakeripuita ja oliivipuita. Karmelin rinteiden metsissä ja luolissa oli hyviä piilopaikkoja.

Baal

oli länsiseemiläisten kansojen, muun muassa kanaanilaisten ja foinikialaisten korkein jumala, jumalten kuningas, kasvillisuuden ja hedelmällisyyden jumala. Baalin palvontaa varten oli rakennettu alttareita myös Israelin alueelle. Vaikka Elian aikana kaikki Baalin papit saivat surmansa, hänen jälkeensäkin Israelissa palvottiin epäjumala Baalia.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Sydänten kääntäminen

Ohjaaja kirjoittaa suurelle, esim. seinään kiinnitetylle paperista leikatun sydämen toiselle puolelle erilaisia asioita, jotka nykyään ovat ihmisille epäjumalia, eli joita pidetään Jumalaa tärkeämpinä ja joihin luotetaan enemmän kuin Jumalaan. Näitä asioita kysellään nuorilta ja ohjaaja voi itsekin ehdottaa niitä. Lopuksi keskustellaan näiden ”epäjumalien” voimasta ja kestävyydestä ja mietitään myös sitä, mitä erilaisten asioiden, esim. rahan ja maineen eteen pitää tehdä. Monet näistä Jumalaa tärkeämmistä asioista ovat itsessään oikein hyviäkin, mutta ne eivät ole ikuisia ja sen takia niiden varaan ei kannata rakentaa elämäänsä. Luetaan yhdessä Ef. 2: 8–9 ja mietitään hetki, millä tavalla Jumala ja hänen lahjansa eroavat niistä asioista, joita sydämeen on kirjoitettu. Käännetään paperisen sydämen puhdas puoli näkyviin ja piirretään siihen risti. Rukoillaan yhdessä Elian sanoin: ”Herra, käännä sydämemme sinun puoleesi!”

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Alttarin rakentaminen

Rakennetaan ryhmissä alttareita luonnonmateriaaleja käyttäen, ulkona tai sisällä. Jokainen ryhmä kirjoittaa alttarin yhteyteen lyhyen rukouksen, esim. paperilapulle, ja laittaa sen hyvin näkyviin. Kun alttarit ovat valmiit, kaikki saavat hiljaisuuden vallitessa kiertää niillä ja rukoilla mielessään niille kirjoitetut rukoukset.

Huutokilpailu

Muodostetaan kaksi joukkuetta. Joukkueet valitsevat keskuudestaan kolmen hengen ryhmät. Kahden eri joukkueen kolmen hengen ryhmät asettuvat riviin ja jonkin matkan päähän heistä yksi kummankin joukkueen jäsen niin, että hän on selin kolmen hengen ryhmiin päin. Ohjaaja on valmistanut kummallekin ryhmälle numeroidun listan erilaisia sanoja (kaksi erilaista listaa) ja tehnyt näistä samoista sanoista myös sanalappuja. Listat annetaan kolmen hengen ryhmille ja sanalaput asetetaan edessä olevien kilpailijoiden eteen sekaisin esim. maahan tai pöydälle. Kun ohjaaja antaa merkin, kolmen hengen ryhmät alkavat huutaa yhtä aikaa listassaan olevaa ensimmäistä sanaa. Heidän joukkuekumppaninsa yrittää kuulla, mitä sanaa hänen oman joukkueensa ryhmä huutaa, ja heti kun hän löytää vastaavan sanan edessään olevista lapuista, hän ottaa sen ja vie sen takanaan olevalle omalle ryhmälleen. Joukkue, jonka sanalappu on nopeammin ryhmällä, saa pisteen. Jos sana on väärä, tai se oli kilpailevan ryhmän huutama sana, joukkue saa miinuspisteen. Joka kierroksella vaihdetaan edessä olevaa ”kuuntelijaa”. Ohjaaja kertoo joka kierroksella, monesko sana listasta on vuorossa ja antaa luvan aloittaa huutaminen. Ohjaaja voi vaikeuttaa leikkiä laittamalla listoille samaan kohtaan samalta kuulostavia sanoja.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Kerro omin sanoin, mitä raamatunkohdassa tapahtui. Mikä oli mielestäsi yllättävää?
  • Millä tavalla Baalin profeetat yrittivät saada jumalansa toimimaan? Miksi se ei onnistunut?
  • Millä tavalla Elia osoitti, että Jumala ei ollut vain hänen Jumalansa, vaan koko kansan Jumala?
  • Mitä Elia rukoili? Miksi hän pyysi Jumalaa vastaamaan ja lähettämään tulen?
  • Oletko itse joutunut tilanteeseen, jossa olet joutunut puolustamaan itseäsi tai mielipidettäsi enemmistöä vastaan?
  • Mitä tämä raamatunkohta opettaa meille elävästä Jumalasta ja epäjumalista?
  • Millaisia epäjumalia tai uskomuksia ihmisillä on nykyään?

7. Rukous

Rakas Jumala, kiitos siitä että sinulla on kaikki valta. Opeta meitä palvelemaan sinua ja luottamaan sinuun. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen