Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymän

Isän IdeaUT1 – Jeesus syntyy – Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymän

1. Raamatunkohta

Luuk. 1: 26–38

Pointti: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

2. Ydinopetus

Enkelin vierailu ja yllättävä uutinen tulevasta raskaudesta jäivät varmasti Marian mieleen koko loppuelämän ajaksi. Keskellä arkea hän sai kummallisen viestin ja ainutlaatuisen tehtävän. ”Herra kanssasi” oli normaali tervehdys, mutta mitä enkeli tarkoitti sillä että Maria oli saanut armon? Jumalan antamat tehtävät ovat hänen suuria rakkaudenosoituksiaan ihmiselle. Mariakin sai äidin tehtäväänsä voiman ja avun Jumalalta. Ja varmasti Marialle merkitsi paljon myös se, että hänen sukulaisensa Elisabet odotti samaan aikaan vauvaa, myös ihmeen seurauksena. Maria menikin Elisabetin luokse pian tämän tapahtuman jälkeen. Heillä oli paljon jaettavaa keskenään. Näin Jumala huolehti myös siitä, ettei Maria jäänyt kummallisessa elämäntilanteessaan yksin.

Maria sai kuulla, että Jumala on syntymässä ihmiseksi. Jeesuksen elämä ihmisenä alkoi samalla tavoin kuin meidän kaikkien: äidin kohdusta. Silti hän tulisi olemaan aivan erityinen ja erilainen kuin muut ihmiset. Jeesus oli Jumalan Poika. Se oli uutinen, jonka sisällön Maria ymmärsi täysin ehkä vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Marian usko ja suostuminen Jumalan antamaan tehtävään ovat esimerkillisiä. Hän sai kuitenkin ensin ihmetellä ja kysellä, eikä enkeli väheksynyt hänen kysymyksiään. Maria luotti Jumalaan ja uskoi, että se, mitä Jumala haluaa hänen elämässään tehdä, on hyvää.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Elisabet

Elisabet oli pappi Sakariaan puoliso, Johannes Kastajan äiti. Hän oli papin tytär ja kuului Aaronin sukuun. Elisabet oli Jeesuksen äidin Marian sukulainen (Luuk. 1).

Nasaret

Vaikka Nasaret ei ollutkaan valtiollisesti eikä uskonnollisesti tärkeä keskus, oli sillä kuitenkin Galilean liikenteessä merkityksensä, sillä se sijaitsi vain 5 km etelämpänä silloista pääkaupunkia Sipporia. Nykyinen Nasaretin kaupunki on n. 349–400 m korkealla vuoren rinteellä Tiberiaan-Haifan- Jerusalemin välisen valtatien varrella. Jeesuksen koti oli Nasaretissa hänen kasteeseensa asti.

Daavidin valtaistuin

1000-luvulla eKr. hallinnut kuningas Daavid on Kristuksen esikuva. Kristusta ei sanota Aabrahamin eikä Jaakobin eikä Mooseksen pojaksi, vaan Daavidin pojaksi. Valtaistuin on kuninkaallisen vallan ja hallituksen vertauskuva. Enkeli kertoo siis Marialle, että tämän pojasta tulee kuningas, kuten Daavid oli, mutta toisin kuin Daavidin, joka oli tavallinen kuolevainen, Jeesuksen kuninkuus tulee olemaan ikuinen.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Haastattelu

Luetaan raamatunkohta rauhallisesti ääneen. Muodostetaan parit. Parit miettivät yhdessä 5 kpl haastattelukysymyksiä Marialle (enkelin vierailun jälkeen) ja kirjoittavat yhdessä mietityt kysymykset kumpikin omalle paperilleen. Kun kaikilla osallistujilla on viisi kysymystä kirjoitettuna, parit menevät jonkun toisen parin luokse ja kumpikin ottaa siitä itselleen uuden parin. Kumpikin on vuorollaan Maria, joka vastaa toisen kysymyksiin. Kysymyksistä ja vastauksista voidaan jutella lopuksi yhdessä.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Tavupalapeli

Ohjaaja kirjoittaa jokaiselle pelaajalle (ryhmälle) laput, joissa on jaettu lause ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” tavuihin. Kilpaillaan siitä, kuka (mikä ryhmä) ensimmäisenä saa lauseen valmiiksi. Raamattuja ei saa ottaa esiin, mutta vinkiksi voi antaa sen, että kyseessä on enkelin tervehdys.

Ilmeet

Mietitään ensin yhdessä, millaisia tunteita Maria koki enkelin käynnin aikana. Luetaan enkelin kolme vuorosanaa (j. 28, 30–33, 35–37) ja mietitään kunkin jälkeen, miltä Marian ilme on näyttänyt enkelin sanoja kuunnellessaan. Raamatunkohta voidaan näytellä niin, että yksi toimii lukijana ja kaikki muut yhdessä Mariana, joka reagoi enkelin puheeseen ilmeillään.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaisia yllättäviä uutisia olet itse joskus saanut?
  • Miksi Maria hämmästyi enkelin tervehdystä?
  • Muistatko muita Raamatun enkeleitä? Millaisissa tilanteissa he ovat ilmestyneet ihmiselle?
  • Mitä enkelit aina sanovat ihmiselle? (”Älä pelkää”) Miksi he sanovat niin?
  • Millä tavalla Jeesus oli aivan ainutlaatuinen?
  • Mikä merkitys Marialle oli sillä, että hänen vanha sukulaisensakin odotti vauvaa?
  • Millaisessa tilanteessa sinä olet saanut tukea joltain toiselta samassa tilanteessa olevalta?
  • Millainen luonne Marialla oli?
  • Millainen jumalakuva Marialla oli? (=Millainen Jumala hänen mielestään oli?)
  • Mitä kaksi mahdotonta asiaa Jumala osoittaa tekevänsä mahdolliseksi tässä raamatunkohdassa? Millaiset asiat sinusta olisivat aivan mahdottomia?

7. Rukous

Rakas Taivaan Isä, kiitos siitä, että annoit Marialle voiman ja rohkeuden ottaa vastaan sinun antamasi tehtävä. Anna meillekin samanlaista uskoa sinuun. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen