Gideon

1. Raamatunkohta

Tuom. 6: 11–16, 7: 1–15

Pointti: Jumala antaa voiman.

2. Ydinopetus

Raamatun sankarit ovat sankareita siksi, että he luottivat Jumalan voimaan. Gideonkin piileskeli vihollisiaan pelokkaana ja näytti jo menettäneen kaiken toivonsa siitä, että Israel voisi vielä päästä vihollisensa kynsistä – kunnes Jumala tuli hänen luokseen ja antoi hänelle tehtävän ja uskon. Gideon kuunteli ja totteli Jumalan kummalliseltakin tuntuvia ohjeita.

Jumala näytti ja näyttää edelleen oman voimansa heikkojen, häneen turvautuvien ihmisten kautta. Uudessa testamentissa Paavali kertoo, että kun hän oli pyytänyt Jumalaa vapauttamaan hänet kovasta kärsimyksestään, Jumala oli vastannut hänelle: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” (2. Kor. 12: 9) Jumalan maailmassa asiat ovat siis monella tapaa toisin kuin meidän ihmisten maailmassa.

Kun Jeesus roikkui ristillä, näytti siltä, että hän oli täysin voimaton ja hävinnyt kaiken. Kuitenkin hänen ristinkuolemassaan tapahtui maailmanhistorian suurin voitto: Jeesus voitti Paholaisen ja kuoleman vallan.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Tuomarien aika

Kun israelilaiset saapuivat pitkän erämaavaelluksensa jälkeen luvattuun maahan, tuomarit alkoivat johtaa kansaa. He olivat lain ja oikeuden valvojia. Tuomarien aikana kansa luopui monesti Jumalasta ja omaksui naapurivaltojen epäjumalanpalveluksen. Raamattu kuvaa tuomarien aikaa näin: ”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.” Tuomarien aika päättyi kuningaskunnan syntyyn 1000-luvulla eKr.

Midian

Midian oli ollut israelilaisten viholliskansa jo erämaavaelluksen aikana. Erityisesti tuomarien aikana midianilaiset hyökkäilivät jatkuvasti Kanaaniin Jordanin itäpuolelta, kunnes Gideon voitti heidät lopullisesti.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tuom. 6: 11–16

Raamatunkohdasta tehdään monisteita niin, että persoonamuotoisten verbien kohdalle laitetaan tyhjä viiva. Ennen kuin raamatunkohta on luettu, annetaan n. kolmen hengen ryhmille nämä aukolliset tekstit ja pyydetään ryhmiä kirjoittamaan tyhjiin kohtiin olettamansa verbit. Tämän jälkeen luetaan täytetyt tekstit lause kerrallaan. Vasta sitten luetaan raamatunkohta Raamatusta (oikeine verbeineen). Virheellisiä verbejä ei tarvitse korjata, mutta niistä voidaan jutella harjoituksen jälkeen.

Tuom. 7: 1–15

Tästäkin kohdasta otetaan valokopioita yksi jokaiselle n. kolmen hengen ryhmälle. Huom! Vain jakeet monistetaan, Raamattuun (1992) liitetty valmis otsikko jätetään pois! Raamatunkohta luetaan ensin yhdessä ääneen. Ryhmissä keksitään sille oma otsikko ja sen jälkeen jaetaan raamatunkohta neljään jaksoon kertomuksen tapahtumien mukaan (tämä voidaan tehdä yhdessä keskustellen tai ryhmät voivat tehdä kukin oman jaksotuksen). Näiden jaksojen mukaan tehdään kertomuksesta neljän ruudun sarjakuvan. Sarjakuvan nimeksi annetaan alussa keksitty otsikko. Sarjakuvat laitetaan kaikkien nähtäville. Niistä voidaan ohjaajan johdolla myös keskustella.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Veden latkimiskilpailu

Syville lautasille (tarpeeksi laakeille) laitetaan n. 1 dl vettä. Voidaan järjestää kilpailu siitä, kuka nopeimmin latkii veden lautaselta koskematta lautaseen käsillään.

Gideon-Midian (samat säännöt kuin ”Kuka pelkää mustaa miestä” -pelissä)

Puolet ryhmästä on Gideon, puolet Midian. Sovitaan tarpeeksi suuri pelialue ja merkitään sen keskelle raja. Gideonit asettuvat keskiviivalle riviin, Midianit pelialueen toiseen reunaan kasvot kohti keskiviivalla seisovia. Kun Gideonit huutavat ”Kuka pelkää Gideonia?”, Midianit lähtevät juoksemaan ja yrittävät päästä pelialueen sisällä toiselle reunalle ilman, että Gideonit koskettavat. Jokainen kiinnijäänyt jää kiinniottajien riviin ja peliä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki ovat jääneet kiinni. Sen jälkeen ensimmäisen kierroksen Midianeista tulee Gideoneita ja he saavat toimia kiinniottajina.

Jumalan miekka

Leikataan iso miekka paperista tai pahvista tai piirretään sellainen taululle. Jokainen saa käydä kirjoittamaan siihen asioita, joihin ihmiset yleensä (tai itse) tarvitsevat apua. Ohjaaja kertoo, että rukous on paras ase vaikeuksien kohdatessa. Kaikki asettuvat hiljaa seisomaan miekan eteen ja voivat rukoilla hiljaa mielessään miekkaan kirjoitettujen aiheiden puolesta. (Jos osallistujia on paljon, tämä voidaan toteuttaa myös ryhmissä. Ryhmät voivat mennä myös toisen ryhmän miekan eteen.) Ohjaaja voi aloittaa ja lopettaa rukouksen.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millainen ihminen Gideon mielestäsi on aivan raamatunkohdan alussa?
  • Millä tavalla hän muuttuu kertomuksen kuluessa?
  • Mikä muuttaa Gideonin?
  • Oletko sinä ollut joskus piilossa siksi, että pelkäsit? Miksi ja miten siinä kävi?
  • Millaisia ihmisiä Jumala kutsuu tehtäviinsä?
  • Tunnetko ketään ihmistä, jota voisit kutsua sankariksi?
  • Miksi Jumala halusi, että 32 000 miehen sijasta Gideonilla olikin vain 300 miestä hyökkäyksessään? Mitä luulet, olivatko nämä miehet rohkeampia ja voimakkaampia kuin muut?
  • Oletko sinä joskus saanut yllättävää apua? Oletko joskus saanut apua Jumalalta? Millä tavalla?

7. Rukous

Rakas Jumala, kiitos siitä, että sinulla on meille kaikille tehtävä. Kiitos, että annat voimaa ja rakastat meitä. Opeta meitä kuuntelemaan ja tottelemaan sinua. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen