Helluntai

1. Raamatunkohta

Ap. t. 2: 1–17

Pointti: Pyhä Henki on Jumala.

2. Ydinopetus

Pyhän Hengen vuodattaminen, eli Pyhän Hengen maan päälle tuleminen, oli vaikuttava kokemus jokaiselle läsnäolijalle. Opetuslapset olivat helluntaina koolla Jerusalemissa, jossain talossa tai itse temppelissä. (Sanonta ”koolla oleminen” tarkoittaa kristillistä jumalanpalvelusta.) Opetuslasten jälkeen Pyhän Hengen vaikutuksen huomasivat myös monista eri maista Jerusalemiin tulleet juutalaiset, jotka eivät kaikki puhuneet hepreaa, vaan olivat omaksuneet asuinalueensa kielen. Tulenlieskat ja kielilläpuhumisen ihme olivat näkyviä merkkejä Jumalan voimasta. Suuri ihme oli myös se, että kalastaja Pietari alkoi pitää pitkää puhetta uskonnollisille juutalaisille. Vasta Pyhä Henki antoi hänelle ja muillekin opetuslapsille voiman viedä evankeliumia lähetyskäskyn mukaan eteenpäin. Pietarin pitkän puheen seurauksena 3000 henkeä uskoi Jeesukseen. (Ap. t. 2: 41)

Pyhä Henki toimii maan päällä nykyäänkin. Pyhä Henki herättää ihmisissä uskoa ja luottamusta Jumalaan. Kun luemme Raamattua, voimme pyytää, että Pyhä Henki opettaisi meitä ymmärtämään lukemaamme. Pyhä Henki rohkaisee ja lohduttaa uskovaa ihmistä. Pyhän Hengen voimasta voi tapahtua myös näkyviä ihmeitä, mutta hänen tärkein työnsä on kuitenkin kutsua ihmisiä Jumalan luokse ja näyttää heille, kuka Jeesus on.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Helluntai

Juutalaiset viettivät helluntaita 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Alkujaan helluntai oli viljankorjuun ja ensihedelmien juhla. Jerusalemissa oli helluntaisin paljon väkeä, sillä se oli yksi ns. pyhiinvaellusjuhlista, jolloin muuallakin asuvat juutalaiset tulivat Jerusalemin temppeliin. Kristityille helluntai on seurakunnan syntymäpäivä.

Pyhä Henki

Pyhä Henki on kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona. Uudessa Testamentissa puhutaan Pyhästä Hengestä ensimmäisen kerran Jeesuksen syntymän yhteydessä: Maria tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä (Matt. 1: 20). Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle, kun Johannes kastoi tämän Jordanilla (Matt. 3: 17). Jeesus lupasi Pyhän Hengen opetuslapsille jo ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan (Joh. 14: 16). Pyhän Hengen lahja annetaan kasteessa (Ap. t. 2: 38). Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen johtamana (2. Piet. 1: 21)

Paikannimet

Juutalaisia asui ympäri valtavaa Rooman valtakuntaa ja sen rajojen ulkopuolellakin. Raamatunkohdan mukaan heitä oli tullut Jerusalemiin paitsi lähiseuduilta myös nykyisen Iranin, Irakin ja Turkin alueelta sekä Pohjois-Afrikasta. Vaikka heprea oli juutalaisen jumalanpalveluksen kieli, puhekielenä käytettiin usein oman asuinalueen kieltä.

Kolmas tunti

Päivän tuntien laskeminen aloitettiin auringonnoususta, joka Israelissa tapahtuu aina n. klo 6. Kolmas tunti tarkoittaa siis klo 9.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Postikortti

Raamatunkohta luetaan rauhallisesti ääneen. Kuvitellaan, että ollaan oltu Jerusalemissa helluntaijuhlilla ja nähty ja koettu se, mitä raamatunkohdassa kerrotaan. Jokaiselle osallistujalle (tai osallistujaparille) annetaan lappu, jossa lukee yksi raamatunkohdassa mainittu paikannimi tai alue, josta tulee ko. henkilön/henkilöiden kotipaikkakunta. Lähetetään kotipaikkakunnalle, esim. omalle perheelle tai ystävälle, kortti, jossa kerrotaan päivän tapahtumista. Kortin kuvapuolelle voi piirtää esim. Jerusalemia (malliksi voi ottaa kuvia nykyisestäkin Jerusalemista tai Raamatun tietokirjojen kuvia Jerusalemin temppelistä) tai helluntain alkuperäistä juhlimisen aihetta, vilja- ja hedelmäsatoa. Kortin tekstejä voidaan lukea ääneen tai kortit voidaan ripustaa esim. pyykkipojilla narulle niin, että niitä pääsee katsomaan molemmilta puolilta.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Kynttiläaskartelu

Ohjaaja sytyttää yhden ison punaisen kynttilän. Kynttilän palaessa askarrellaan tuikkulasit esim. vanhoista juomalaseista tai tyhjistä ja puhtaista vauvanruokapurkeista. Lasiin voi liimata helmiä, paperiserveteistä leikattuja kuvioita tms. koristeita tai piirtää lasimaaleilla. Kun lasit ovat valmiit, jokainen voi käydä sytyttämässä tuikkunsa isosta kynttilästä ja laittaa tuikkunsa sen viereen. Kynttilöiden palaessa voidaan keskustella kysymysten pohjalta, laulaa ja /tai rukoilla.

Kielet

Kilpaillaan ryhmissä tai pareittain siitä, kuka osaa kääntää jonkin lauseen (esim. Jeesus rakastaa sinua) mahdollisimman monelle kielelle. Tai: Keksitään pareittain uusi kieli, jolla sanotaan muutamia lauseita, joissa toistuu samoja sanoja (Esim. ”Jeesus rakastaa sinua”, ”Jeesus pelastaa”, ”Minä rakastan sinua”, ”Jeesus pelastaa minut”, ”Minä rakastan Jeesusta”). Opetetaan kieli muille, tai parit opettavat kielen toiselle parille.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaista on odottaa jotain suurta asiaa, joka on luvattu? Oletko itse ollut sellaisessa tilanteessa?
  • Mitä luulet, millaisessa muodossa opetuslapset odottivat Pyhän Hengen tulevan? Yllättyivätkö he helluntaina?
  • Mikä oli mielestäsi suurin ihme: tulenlieskat, kielilläpuhuminen vai Pietarin saama rohkeus puhua suurelle joukolle tärkeitä ja oppineita ihmisiä?
  • Mihin itse tarvitsisit rohkeutta?
  • Mihin Pyhää Henkeä tarvitaan? Miksi hänen piti tulla maan päälle?
  • Jos Pyhän Hengen voisi nähdä, miltä ajattelisit hänen näyttävän?

7. Rukous

Kiitos, Pyhä Henki, siitä, että sinä annat meille uskon Jeesukseen. Opeta meitä ymmärtämään Raamattua. Anna meille myös voimaa kertoa muille Jeesuksesta. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen