Jeesus kuolee ristillä

Isän IdeaUT4 – Jeesus Messias – Jeesus kuolee ristillä

1. Raamatunkohta

Joh. 19: 14–30

Pointti: Jeesus sovitti minun syntini.

2. Ydinopetus

Jeesuksen ristiinnaulitseminen on Raamatun tärkein tapahtuma. Ristiinnaulitsemista edelsi monimutkainen oikeudenkäyntiprosessi, mutta sen tuloksena oikeus ei kuitenkaan toteutunut. Jeesus oli elänyt synnittömän elämän ja oli täysin syytön. Jeesuksen kuolemalla Jumala hankki kuitenkin meille ihmisille mahdollisuuden tulla Jumalan lapsiksi. Jeesus kärsi ristillä meidän pahuutemme takia.

Jumala oli puhunut Jeesuksen ristinkuolemasta jo aivan Raamatun alkulehdillä. Ihmisen syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala sanoi käärmeelle, eli paholaiselle, että kerran ihminen vielä murskaisi tämän pään, eli voittaisi paholaisen lopullisesti (1. Moos. 3: 15). Ristillä näin tapahtui. Jeesuksen ristinkuolemassa toteutuivat monet muutkin Vanhan testamentin ennustukset. Profeetta Jesaja oli jo vuosisatoja ennen Jeesusta kertonut siitä, miten Messias tulee kärsimään ja kuolemaan (Jes. 53). Jopa Jeesuksen vaatteen arpominen oli ennustettu n. 1000 vuotta aiemmin (Ps. 22).

Jeesuksen ristinkuolemaan turvautuva ihminen saa syntinsä anteeksi ja pääsee vapaaksi pahan vallasta. Jos sinulla on huono omatunto jostain asiasta ja huomaat tekeväsi jotain väärää uudestaan ja uudestaan, voit pyytää sitä Jumalalta anteeksi ja pyytää myös voimaa päästä niistä asioista irti. Jeesuksen ristinkuoleman takia sinulla on oikeus ja vapaus turvautua Jumalaan, vaikka oletkin syntinen. Jeesus hankki ristillä pelastuksen jokaiselle ihmiselle.

Sana ”täytetty” tarkoittaa valmiiksi tulemista. Kun Jeesus sanoo viimeisinä sanoinaan ”Se on täytetty”, hän tarkoittaa, että ihmisen pelastus tuli valmiiksi. Pelastus on tarjolla vielä tänäkin päivänä jokaisell, joka uskoo Jeesuksen sovitustyöhön.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Taustaa

Jeesusta oli kuulusteltu ja kidutettu koko edellinen yö. Ensin hänet oli vangittu Getsemanen puutarhassa, jossa hän oli rukoilemassa opetuslastensa kanssa. Sitten hänet oli viety vuoroin ylipappien ja vuoroin roomalaisten hallitsijoiden eteen. Kuulusteluihin liittyi myös pahoinpitelyä ja pilkkaamista. Maaherra Pilatus ei löytänyt Jeesuksesta mitään kuolemantuomioon aiheuttavaa syytä, mutta taipui juutalaisten uskonnollisten johtajien painostukseen. Nämä halusivat kiihkeästi päästä eroon Jeesuksesta, joka väitti olevansa Jumalan Poika ja Messias.

Pääsiäisen valmistuspäivä

Pääsiäinen oli juutalaisten suurin juhla, jota vietettiin Egyptistä vapautumisen muistoksi. Koko Israelin kansa oli ollut orjana Egyptissä satojen vuosien ajan ja vapautunut sieltä Mooseksen johdolla n. 1200 eKr. Jumala antoi Moosekselle tarkat säädökset pääsiäisen viettämisestä ja kehotti Israelin kansaa viettämään pääsiäistä niiden mukaan joka vuosi. Juutalaiset valmistautuivat pääsiäisen viettoon aina tarkasti.

Ristiinnaulitseminen

Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten keksimä teloitusmuoto. Sitä pidettiin kaikkein julmimpana rangaistusmuotona. Rooman lain mukaan vain roomalaiset saivat laittaa toimeen kuolemantuomion. Toisaalta juutalaiset kyllä kivittivät Mooseksen lain rikkojia kuoliaaksi, esim. vähän myöhemmin Stefanoksen (Ap.t. 6,7). Miksi he eivät nyt kivittäneet Jeesusta, vaan antoivat roomalaisten tappaa hänet ristillä? Tai miksi sotilaat eivät katkaisseet Jeesuksen sääriluita, niin kuin ristiinnaulituille yleensä tehtiin kuoleman nopeuttamiseksi? Mooseksen laissa sanotaan, että pääsiäisenä uhrattavalta lampaalta ei saa katkaista luita. Näin sekä juutalaiset että roomalaiset tiedostamattaan, Jumalan johdatuksesta, toimivat aivan kirjoitusten mukaan. Jeesus oli virheetön pääsiäiskaritsa, joka uhrattiin kaikkien ihmisten syntien puolesta.

Hapanviini ja iisoppiruoko

Messiaspsalmissa 69 sanotaan, että ”janooni he juottivat etikkaa”. Hapanviinistä eli etikasta sotilaat tekivät tavanomaista juomaansa sekoittamalla sitä veteen. Iisoppi oli kasvi, jonka oksilla israelilaiset olivat mm. ensimmäisenä pääsiäisenä Egyptissä sivelleet karitsan verta ovenpieliin, mikä pelasti heidät viimeiseltä vitsaukselta. Näihinkin kahteen yksityiskohtaan oli siis yhtymäkohta Vanhassa testamentissa.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tyhjä tuoli

Luetaan raamatunkohta vuorolukuna ääneen. Sen jälkeen muistellaan, keitä henkilöitä siinä esiintyi Kirjoitetaan henkilöiden nimet näkyviin(ei kuitenkaan Jeesusta): Pilatus, sotilaat, ylipapit, Jeesuksen äiti Maria, Magdalan Maria, opetuslapsi = itse Johannes). Jokainen osallistuja saa mielessään valita, kuka hän on näistä henkilöistä. Ohjaaja lukee raamatunkohdan rauhallisesti vielä uudestaan. Tämän jälkeen pyydetään osallistujia yksi kerrallaan edessä olevalle tuolille. Kukin kertoo, kuka hän on, ja muut saavat haastatella. Ohjaaja voi tehdä lisäkysymyksiä, jos on tarvis.

Sotilaat

Sotilaat tulevat esiin raamatunkohdan kolmessa eri kohdassa: jakeissa 18, 23–24 ja 29– 30. Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään. Ohjaaja kertoo omin sanoin sotilaita koskevat raamatunkohdat (ristiinnaulitseminen, vaatteiden arpominen, hapanviinin tarjoaminen). Kolme ryhmää asettuu erilleen toisistaan ja kullekin annetaan yksi em. kohdista, joista ryhmä valmistaa pienen pantomiiminäytelmän. Kukaan ei esitä Jeesusta, kaikki ovat sotilaita. Yhden ryhmän esittäessä kaikki muut katsovat hiljaa paikoillaan.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Ristin askarteleminen

Käytettäväksi voi laittaa erilaisia askarteluvälineitä ja –materiaaleja: oksia, kankaita, värejä, paperia ja kartonkia, helmiä, kuviopastaa, servettejä, siemeniä yms. Huomaa myös varata liimaa, jolla eri materiaaleja voi kiinnittää. Annetaan osallistujille vapaat kädet toteuttaa omanlaisensa risti. Ohjaaja voi miettiä tai tehdä joitakin vaihtoehtoja jo etukäteen näytille tai tehdä ristin ”pohjat” valmiiksi (esim. kartongista), jotka sitten kukin itse koristelee. Laitetaan ristit lopuksi esiin kaikkien nähtäville.

Tunnetko ystävääni

Kirjoitetaan raamatunkohdassa esiintyneitten henkilöiden nimet taululle tai muuten kaikkien nähtäville. Osallistujat (tai osa heistä) valitsevat mielessään yhden em. henkilöistä ystäväkseen. Yksi kerrallaan toiset yrittävät arvata, kuka ystävä on kysymällä kysymyksiä, joihin voi vastata vain ”kyllä” tai ”ei”. Tässä leikissä voi ottaa Jeesuksen mukaan ”ystäväkseen”.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Vietätkö pitkäperjantaita? Jos, niin millä tavalla?
  • Jeesuksen kuolema ristillä on valtavan tärkeä tapahtuma. Miksi sitä ei juhlita samalla tavalla kuin esim. joulua?
  • Mitä luulet, miksi Jeesuksen piti kuolla juuri pääsiäisjuhlan aikaan, jolloin Jerusalemissa oli valtavasti ihmisiä?
  • Millainen ihminen Pilatus mielestäsi oli?
  • Mikä Vanhan testamentin ennustus toteutuu tässä raamatunkohdassa kirjaimellisesti?
  • Miltä Jeesuksen äidistä mahtoi tuntua ristin juurella seistessään?
  • Mikä on ollut sinun elämäsi surullisin hetki? (tähän voi vastata omassa mielessään)
  • Miten Jeesus jaksoi kovien kipujen keskellä vielä ajatella äitiään ja nuorinta opetuslastaan?
  • Mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat ”Se on täytetty”?

7. Rukous

Rakas Taivaan Isä, kiitos, että lähetit poikasi Jeesuksen sovittamaan meidän syntimme. Kiitos siitä, että hänen ristikuolemansa takia meillä on oikeus olla sinun lapsiasi. Kiitos, että rakastat meitä valtavan paljon. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen