Jeesus parantaa halvaantuneen miehen

Isän IdeaUT3 – Jeesus tekee ihmeitä – Jeesus parantaa halvaantuneen miehen

1. Raamatunkohta

Mark. 2: 1-12

Pointti: ”Sinun syntisi annetaan anteeksi.”

2. Ydinopetus

Sairaudet ja kuolema olivat (ja ovat edelleen) syntiinlankeemuksen seurausta. Juutalaisuudessa ajateltiin, että jokaisen sairauden takana oli lisäksi joku tietty synti. Eli jos raamatunkohdan mies oli ollut halvaantunut syntymästään saakka, hänen vanhempiensa syntien katsottiin olevan syynä hänen vammaansa. Jos halvaantuminen oli tapahtunut myöhemmin, juutalaisen ajattelutavan mukaan sitä pidettiin rangaistuksena hänen omista synneistään. Mies oli myös köyhä, koska hänellä oli makuualustanaan vai vuodematto. Kaiken kurjuuden lisäksi hän ehkä murehti myös syntejä, joiden takia hän uskoi olevansa niin huonossa elämäntilanteessa.

Juutalaiset olivat aivan oikeassa siinä, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi – näin sanotaan esim. useissa psalmeissa (esim. Ps. 103: 3). Jeesus osoitti olevansa Jumala antaessaan miehen synnit anteeksi. Hänen jumaluutensa tuli esiin myös halvaantuneen parantamisessa. Jeesukselle syntien anteeksiantaminen oli tärkeämpää kuin fyysinen parantaminen – siksi hän antoi miehelle ensin synninpäästön ja paransi hänet vasta sen jälkeen. Ja jos se oli Jeesukselle tärkeämpää, sitä se on myös ihmiselle: sairaudet vievät meidät huonoon kuntoon ja jopa kuolemaan, mutta jos emme saa Jumalalta syntejämme anteeksi, emme saa ikuista elämää Jumalan yhteydessä ja emmekä pääse kuoleman jälkeen taivaaseen.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Tapahtuma-aika ja -paikka

Jeesuksen toiminta on aluillaan ja hän ei ole vielä valinnut opetuslapsiaan. Tapahtumapaikka on Kapernaum Gennesaretinjärven luoteisrannalla. Arkeologisissa kaivauksissa Kapernaumista on löytynyt talo, jota kutsutaan Pietarin taloksi. Talo on hyvä esimerkki siitä, millainen tyypillinen Jeesuksen aikainen kalastajan talo on ollut: yksikerroksinen, basalttikivestä saven avulla muurattu talo, jonka oljesta ja savesta tehdylle hirsirunkoiselle tasakatolle johtavat ulkoportaat.

Syntien anteeksiantaminen VT:ssa ja UT:ssa

Mooseksen lain opettajat ja kaikki juutalaiset tiesivät, että Jumala on ainoa, joka voi antaa syntejä anteeksi. Kerran vuodessa erityisenä päivänä, jota kutsutaan suureksi sovituspäiväksi (jom kippur), ylimmäinen pappi uhrasi temppelissä koko kansan syntien edestä. Kukaan muu ei saanut lähestyä Jumalaa samoin kuin ylimmäinen pappi. 3. Mooseksen kirjan 16. luvussa kerrotaan, miten Aaronin (ja ylimmäisten pappien hänen jälkeensä) tuli toimia suurena sovituspäivänä.

Jeesuksella oli Jumalan valta antaa syntejä anteeksi, koska hän on Jumalan Poika. Hän oli täydellinen uhri antaessaan ristillä henkensä kaikkien ihmisten kaikkien syntien tähden. Jeesuksen jälkeen ei enää tarvitse uhrata eläimiä syntien sovitukseksi. Riittää, että tunnustaa Jumalalle syntisyytensä ja pyytää syntejään anteeksi.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tekstari

Ohjaaja lukee raamatunkohdan rauhallisesti ääneen. Kuvitellaan, että ollaan mukana seuraamassa raamatunkohdan tapahtumaa tuossa täyteen ahdetussa talossa. Sitten palataan päivän päätteeksi omaan kotiin, ja mieleen jäi vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, jota ei pystynyt tapahtumapaikalla esittämään. Jokainen osallistuja ottaa kännykkänsä esiin (tai kynän ja paperin). Kirjoitetaan kaksi tekstaria: toinen halvaantuneen miehen yhdelle ystävälle, toinen Jeesukselle. Kun tekstarit on kirjoitettu, ohjaaja kertoo, että Jeesukselle kirjoitettu tekstari on rukousta: tällä tavalla, yksinkertaisesti, voimme jutella hänelle ja kysellä mielessämme olevia kysymyksiä. Halvaantuneen ystävälle kirjoitettu viesti taas on kuin mikä tahansa tekstari, joita päivittäin toisille lähetämme. Näitä ystävälle lähetettyjä viestejä voidaan lukea ääneen.

Synnit

Leikataan vahvasta paperista ihmisen muotoinen hahmo: todellisen kokoinen (yhtä ryhmäläistä voidaan käyttää apuna ääriviivoja piirrettäessä) tai pienempi. Laitetaan ihmishahmo seinälle. Jokainen voi käydä kirjoittamassa siihen lyijykynällä erilaisia syntejä, joita ihminen voi tehdä. Kun ihminen on kirjoitettu ”täyteen”, asetutaan yhdessä sen eteen ja ollaan hetki hiljaa lukien ”syntejä” ja pyytäen omassa mielessä anteeksi niitä, joita kukin kokee itse tehneensä. Ohjaaja sanoo: ”Jeesus sanoo: Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi.” Ohjaaja kääntää ihmishahmon toisin päin, niin että synnit eivät enää näy, ja piirtää ihmisen sydämen kohdalle ristin. (On tärkeää, kirjoittaminen on tehty esim. lyijykynällä, joka ei näy paperin läpi!)

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Kantajat

Muodostetaan viiden hengen ryhmiä. Matto tai paksu huopa asetetaan lattialle. Yksi käy huovalle makaamaan ja neljä muuta ottavat huovan kulmista kiinni. Kannetaan huovalla olijaa sovittu reitti. Huovalla makaava ei saa sanoa mitään. Vaihdetaan rooleja. Jutellaan: Millaista oli olla huovalla / millaista kantajana? Entä jos pitäisi lähteä tällä tavalla kilometrien päähän?

Rukous

Kirjoitetaan lapuille sellaisten ihmisten nimiä, joiden puolesta kukin haluaisi rukoilla. Taitellaan laput ja asetetaan ne huovan päälle. Kannetaan huopa yhdessä (tai ryhmissä) paikkaan, jossa voidaan hetkeksi hiljentyä, esim. alttarille. Alttariksi riittää pieni liinalla peitetty pöytä, jolla on Raamattu ja palava kynttilä. Ohjaaja voi päättää hiljaisen rukouksen esim. Herran siunaukseen. Huom! Ohjaajan tulee kerätä laput pois, niin ettei kukaan näe toistensa kirjoitusta.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Miksi halvaantuneen ystävät toivat miehen Jeesuksen eteen noin kovalla vaivalla? Miksi he eivät odottaneet rauhallisempaa hetkeä?
  • Miksi talo oli niin täynnä väkeä?
  • Mitä ihmiset odottivat Jeesukselta?
  • Miksi lainopettajat eivät hyväksyneet sitä, että Jeesus sanoi antavansa miehen synnit anteeksi?
  • Mitä syntiä halvaantunut mies voi tehdä?
  • Mitä itse vastaisit Jeesuksen kysymykseen jakeessa 9?
  • Miltä halvaantuneesta mahtoi tuntua, kun hän pääsi kotiinsa? Mistä asiasta hän oli kaikkein iloisin?
  • Mitä itse olisit ajatellut nähtyäsi tällaisen ihmeen?

7. Rukous

Jeesus, anna anteeksi meidän syntimme. Kiitos siitä, että sinä voit puhdistaa ja parantaa meidätkin. Opeta meitä auttamaan ystäviämme ja tuomaan heitä rukouksessa sinun eteesi. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen