Jeesus tyynnyttää myrskyn

Isän IdeaUT3 – Jeesus tekee ihmeitä – Jeesus tyynnyttää myrskyn

1. Raamatunkohta

Mark. 4: 35–41

Pointti: Jeesus hallitsee koko maailmaa.

2. Ydinopetus

Raamatunkohdassa Jeesus ja opetuslapset ovat pitkästä aikaa keskenään. Jeesus on ollut liikkeellä oppilaittensa kanssa, parantanut ihmisiä, ajanut ulos pahoja henkiä ja vastannut lainopettajien erilaisiin syytöksiin. Hän on opettanut ihmisiä ja opetuslapsiaan pitkään, kertonut mm. vertauksia Jumalan valtakunnasta. Mutta nyt opetuksessa on tullut tauko ja Jeesus ja opetuslapset ovat vetäytyneet hetkeksi syrjään kansanjoukosta.

Luoja lähetti ainoan poikansa Jeesuksen maailmaan. Tässä kertomuksessa Jeesus näyttää selvästi, että hänellä on sama valta luotuun maailmaan kuin Isällään. Jeesus on Jumala. Jeesus oli mukana jo maailman luomisessa, joten hänellä oli valta hallita myös luonnonvoimia. Vaikka opetuslapset olivat nähneet Jeesuksen tekevän monia ihmeitä, esim. parantavan sairaita, juuri myrskyn tyynnyttäminen oli heille valtavan voimakas osoitus Jeesuksen jumaluudesta. Nyt he saivat Jeesukselta avun omassa hengenhädässään. Ihme tapahtui opetuslasten omimmassa ympäristössä, järvellä, jossa moni heistä oli vuosia kalastanut työkseen.

Vaikka Jeesus ei ole näkyvästi maan päällä, hän edelleenkin vastaa ihmisten avunhuutoihin. Meidän aikanamme avun huutaminen tarkoittaa rukoilemista. Jeesus kuulee rukouksemme yhtä hyvin kuin opetuslastenkin huudon keskellä myrskyä.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikka on Galilean järven rannikko. Galilean järvi tunnetaan myös nimillä Galileanmeri, Kinneret (hepreaksi), Gennesaretin järvi ja Tiberiaan järvi (roomalainen nimi). Järvi on syntynyt maanalaisista läheteistä ja siihen laskevasta Jordan-joesta. Se on kalaisa ja siitä saadaan nykyään puolet Israelin tarvitsemasta makeasta vedestä. Järvellä nousee toisinaan myrskyjä, joissa aallot kasvavat hyvin nopeasti niin suuriksi, että purjehtiminen on hengenvaarallista. Galilean järvi on 213 metriä merenpinnan alapuolella suuressa repeämälaaksossa, joka kulkee Syyriasta Mosambikiin.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / Opetuksen havainnollistaminen

Myrsky

Kuunnellaan nauhoitettua myrskyn ääntä tai musiikkia, josta tulee mieleen myrsky. Jokaiselle osallistujalle annetaan paperista leikattu sydän, johon kukin kirjoittaa, mitä ajatuksia ja tunteita myrsky herättää. Sydämen toiselle puolelle kirjoitetaan rukous näiden ajatusten ja tunteiden pohjalta.

Otsikot

Raamatunkohta jaetaan osallistujille valokopiona – kuitenkin niin, että mahdollista otsikkoa ei näy. Jokainen saa miettiä kertomukselle otsikon. Sen jälkeen mennään pareittain ja valitaan kahdesta otsikosta toinen yhteiseksi otsikoksi. Parit muodostavat neljän hengen ryhmiä ja taas vastaavasti valitaan kahdesta (parin) otsikosta yksi yhteinen. Jos osallistujia on paljon, päätetään ”otsikkoneuvottelut” kahdeksan hengen ryhmiin. Sen jälkeen voidaan äänestää jäljellä olevista otsikoista paras. Jos osallistujia on vähän, voidaan otsikot lukea ääneen ja suorittaa heti äänestys.

5. Askartelu/leikki/tehtävä

Tyrsky – tyyni – tykkänään stop -leikki

Tarkoitus on totella ohjaajan käskyä: joko liikkua tai pysähtyä. Osallistuja jaetaan kahteen samankokoiseen ryhmään (”tyrsky”- ja ”tyyni”-ryhmään) ja määrätään pelialueen rajat. Toiselle ryhmälle annetaan esim. nauha käsivarteen, jotta osallistujat muistavat ja huomaavat, mihin ryhmään kukin kuuluu. Kaksi joukkuetta asettuu riveiksi vastakkain parin metrin päähän toisistaan. Pelialueen reunalle on merkitty turvapaikka (ympyröity alue tai tietty nurkka huoneessa). Kun ohjaaja huutaa ”Tyyni!”, tyyni-ryhmä yrittää saada kosketettua niin montaa ”tyrsky”-ryhmäläistä kuin mahdollista. ”Tyrskyt” saavat tällöin pyrkiä omaan turvapaikkaansa. Kun ohjaaja huutaa ”Tyrsky”, osat vaihtuvat. Turvaan saa mennä vain silloin, kun on kiinniotettavana. Kiinniotetut voivat esim. mennä kyykkyyn ja jäädä paikoilleen. Kun osat vaihtuvat, kyykyssä olijat saavat lähteä ottamaan toisia kiinni. Kun ohjaaja huutaa ”tykkänään stop!”, kaikki jähmettyvät paikoilleen. Ohjaaja voi hämätä venyttämällä ty-tavua.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millä tavalla sanonta ”Ollaan samassa veneessä” liittyy tähän raamatunkohtaan?
  • Miltä sellainen ihminen näyttää, joka pelkää?
  • Oletko sinä ollut joskus oikein peloissasi? Milloin?
  • Miksi opetuslapset pelkäsivät, mutta Jeesus ei?
  • Millä tavalla usko vaikuttaa pelkäämiseen?
  • Miksi Jeesus pystyi tyynnyttämään myrskyn?
  • Opetuslapset kyselivät toisiltaan: ”Mikä mies tämä oikein on?” Mitä vastaisit opetuslasten kysymykseen?
  • Miltä sinusta tuntuisi lähteä purjehtimaan Jeesuksen kanssa?
  • Voimmeko luottaa Jeesukseen joka tilanteessa?

7. Rukous

Rakas Jeesus, kiitos, että sinun kanssasi meidän ei tarvitse olla peloissamme. Kiitos, että näet jokaisen ja rakastat meitä. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen