Joosef Egyptissä

1. Raamatunkohta

1. Moos. 41: 1–16, 28–40

Pointti: Jumala antaa viisauden.

2. Ydinopetus

Joosef oli virunut jo vuosia vankilassa. Hänellä olisi ollut täysi syy olla katkera: koko Egyptiin joutuminen oli johtunut kostonhaluisten veljien kateudesta ja vankilaankin Joosef oli heitetty täysin syyttömänä. Kuitenkin Joosef oli säilyttänyt uskonsa Jumalaan. Hänellä oli syvä luottamus siihen, että Jumala puhuu ja auttaa. Näissäkin Joosefin elämän vaiheissa näemme esikuvan Jeesuksesta. Jeesustakin vainottiin ja vihattiin aivan syyttä – ja kuitenkin hän auttoi vainoojiaan. Joosef ennusti Jumalan antaman viisauden avulla Egyptin lähitulevaisuuden. Samanlaista jumalallista viisautta Jeesus osoitti monissa puheissaan ja teoissaan.

Kun Jumala johdattaa ihmistä, se ei tarkoita, että elämä olisi helppoa ja loistokasta. Usein näyttää siltä, että sellaiset ihmiset, jotka Jumala on valinnut erityisen tärkeisiin tehtäviin, joutuvat käymään läpi kovan koulun. He saavat kokea todella kovia ennen kuin pääsevät sille paikalle, jonka Jumala on heille valmistanut. Korkeassa asemassa oleva ihminen voi unohtaa Jumalan ja turvautua vain omaan rikkauteensa ja viisauteensa. Ehkäpä juuri siksi Jumala koulutti Joosefiakin ennen kuin farao korotti hänet hallitsijaksi. Joosefista tuli hyvä ja armelias hallitsija rankkojen vankilapäivien jälkeen. Jumala antoi hänelle viisautta ja taitoa.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Heprealainen

Israelilaisten nimitys, jonka he olivat alkuaan saaneet muukalaisilta, mutta jota he sittemmin itsekin alkoivat käyttää. UT:ssa tällä nimityksellä tarkoitetaan israelilaisia eli juutalaisia.

Käskynhaltija

Idän suurten valtakuntien maakuntien johdossa oli käskynhaltija, joka samalla oli sotapäällikkö. Joosefilla oli siis suuri valta Egyptin käskynhaltijana.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Joskus ihminen voi saada Jumalalta erityisen viisauden, kuten Joosef sai unien selittämiseen. Näistä taidoista ja viisaudesta koituu siunaus muillekin kuin tälle henkilölle itselleen. On myös oleellista, että viisauden lahjan saanut antaa kunnian Jumalalle.

Raamattu on täynnä Jumalan viisautta. Sieltä löytyy myös jotain tietoa ihmiskunnan viimeisistä päivistä. Nämä ennustukset eivät ole yksityiskohtaisia eikä niiden tapahtuma-aikaa kukaan tiedä. Kuitenkin samalla tavalla kuin farao otti todesta Jumalan Joosefin kautta kertoman tiedon siitä, miten tulevaisuudessa tulisi toimia, meidänkin tulisi ottaa todesta se, mitä Jumala puhuu Raamatussa.

Etsitään muutamia raamatunkohtia, joissa Jumala puhuu tulevaisuudesta, ja luetaan ne. Osallistujat voivat etsiä kukin yhden kohdan Raamatustaan tai ohjaaja lukea kaikki kohdat ääneen esim. kuulijoiden maatessa silmät kiinni lattialla.

Sopivia raamatunkohtia: Jes. 65: 17–25, Matt. 24: 3–14, Ilm. 21: 1–4

Lopuksi voidaan jutella siitä, mitä nämä Jumalan lupaukset merkitsevät meidän elämässämme – millä tavalla voisimme ottaa ne huomioon ajatuksissamme ja toiminnassamme?

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Arvoitusten piirtäminen

Ohjaaja valitsee Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjasta sananlaskuja, jotka voi myös piirtää (esim. Sananl. 16, 17). Mennään pareittain. Ohjaaja antaa jokaiselle parille yhden lapulle kirjoitetun sananlaskun ja pyytää piirtämään siitä kuvan. Kun piirrokset ovat valmiit, ne laitetaan seinälle esiin. Ohjaaja ottaa sananlaskulaput, sekoittaa ne ja antaa pareille niin, ettei kukaan saa omaansa. Yritetään löytää kunkin sanalaskun kuva ja laitetaan oikea sanalasku oikean kuvan yhteyteen.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaisissa tilanteissa on helppo luottaa Jumalaan? Entä vaikea?
  • Mitä luulet Joosefin ajatelleen, kun hänen ennustuksensa mukaan juomanlaskija pääsi vapaaksi, mutta hänet unohdettiin vankilaan vielä pariksi vuodeksi?
  • Millaisia rukouksia luulet Joosefin rukoilleen vankilassa?
  • Millä tavalla sinä rukoilet, jos on oikein vaikeaa?
  • Mikä osoittaa, että Joosef luotti Jumalaan?
  • Millä tavalla köyhä vanki Joosef suhtautui suureen hallitsijaan faraoon?
  • Millaisissa asioissa voisimme toimia nykyään samalla tavalla kuin Jumala neuvoi Joosefin kautta faraota toimimaan?

7. Rukous

Rakas Taivaan Isä, anna meille viisautta eri elämäntilanteissa. Kiitos siitä, että sinä pidät meistä huolta ja autat meitä. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen