Joosef myydään orjaksi

Isän IdeaVT3 – Jumala johdattaa kansaansa: Joosef – Joosef myydään orjaksi

1. Raamatunkohta

1. Moos. 37: 2–4, 12–28

Pointti: Jumala ei hylkää.

2. Ydinopetus

Kateudella on suuri voima. Kateus voi saada ihmisen tekemään äärimmäisen pahoja tekoja. Jaakob ei kohdellut poikiaan tasapuolisesti ja veljesten kateus Joosefia kohtaan tuntuu aivan ymmärrettävältä. Mutta olisiko kateudelle ollut kuitenkin jokin vaihtoehto? Olisivatko veljet voineet jutella isänsä ja Joosefin kanssa ja kertoa oma mielipiteensä asiasta sen sijaan, että alkoivat kasata mieleensä ilkeitä ajatuksia veljeään kohtaan? Joosefin veljesten kateudesta noussut paha teko ei kuitenkaan estänyt Jumalan suunnitelmien toteutumista. Jumalan suunnitelmat ovat kaikkien ihmisten tekojen yläpuolella ja hän voi kääntää pahankin hyväksi.

Ihmisten vajavaisuudesta ja vääristä teoista huolimatta Joosefin joutuminen Egyptiin osoittautui suureksi Jumalan suunnitelmaksi, joka säästi koko Israelin heimon nälkäkuolemalta. Joosef joutui syyttömästi kärsimään muiden tähden pelastaakseen heidät. Joosefissa näemme esikuvan Jeesuksesta, joka syyttömästi kärsi pelastaakseen – ei vain omaa perhettään tai heimoaan – vaan kaikki maailman ihmiset.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Jaakobin pojat

Jaakobilla oli kaksitoista poikaa kahden vaimon ja näiden kahden orjattaren kanssa. Joosef oli Jaakobin rakkaimman vaimon, Raakelin, esikoispoika, mikä selittää myös hänen suosikkiasemansa Jaakobin silmissä. Joosef oli veljeksistä toiseksi nuorin, sillä hänen jälkeensä Raakelille syntyi vielä Benjamin. Jaakobin pojat olivat: Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Asser, Gad, Isaskar, Sebulon, Naftali, Joosef ja Benjamin.

Joosefin unet

Joosef näki enneunia, joissa hän oli ylempänä veljiään. Yhdessä unessa oltiin viljapellolla: Joosefin lyhde nousi korkeammalle muita ja veljien lyhteet kumarsivat Joosefin lyhdettä. Toisessa unessa Joosef näki auringon, kuun ja yksitoista tähteä (eli oman perheensä) kumartamassa häntä. Näiden unien vuoksi veljet pitivät Joosefia leuhkijana. Paljon myöhemmin he kuitenkin tulivat ymmärtämään unien merkityksen.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tyhjä tuoli

Raamatunkohta luetaan ääneen ja sen jälkeen muistellaan yhdessä, keitä henkilöitä siinä esiintyi (Jaakob, Joosef, Ruuben, Juuda, mies, kauppias, kameli) ja kirjoitetaan ne ylös esim. taululle. Tämän jälkeen ohjaaja kertoo raamatunkertomuksen omin sanoin painottaen em. henkilöiden rooleja. Eteen asetetaan tuoli ja halukkaat voivat tulla siihen vuorollaan haastateltavaksi niin, että kukin saa itse valita, kuka henkilöistä hän on (Joosef, kameli, kauppias…). Yleisö saa esittää kysymyksiä. Ohjaajan kannattaa valmistautua myös tekemään kysymyksiä niin, että raamatunkohdasta saadaan oleellinen sanoma esiin. Esimerkkikysymyksiä: (Jaakobilta:) Miksi Joosef sai olla kotona, kun muut veljet paimensivat laumaa? (kauppiailta:) Ettekö ollenkaan kyselleet, miksi miehet halusivat myydä pikkuveljensä? Vai osasitteko edes puhua samaa kieltä? (Joosefilta:) Mitä mietit kaivossa ollessasi? Mitä ajattelit veljistäsi?

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Kuka on kaivossa?

Leikki onnistuu ryhmässä, jossa osallistujat ainakin jonkin verran muistavat toistensa nimiä. Kävellään ympäriinsä sovitulla alueella esim. musiikin tahdissa. Musiikin tauottua tai jostain muusta sovitusta merkistä kaikki kyyristyvät maahan pää alaspäin niin, ettei kukaan näe ympärilleen. Ohjaaja kiertelee ympäriinsä ja lopulta heittää viltin yhden kyyristyneen päälle. Ohjaajan kysyessä: ”Kuka on kaivossa?” muut kuin viltin alla oleva saavat nousta ja mahdollisimman nopeasti päätellä, kuka on viltin alla. Ensimmäisenä viltin alla olleen nimen keksinyt saa toimia ”peittelijänä” seuraavalla kierroksella. Ohjaajan kannattaa kuitenkin huolehtia musiikista tms. merkkiäänistä.

Kaunis asu

Selaillaan yksittäin tai ryhmissä nuoriso-, urheilu- tai muotilehtiä ja vaatemainoksia tai katsotaan niiden sivuja netistä, jos mahdollista. Jokainen leikkaa tai printtaa omasta mielestään hienon asun. Vaihtoehto: Jokainen kirjoittaa kuvauksen mielestään hienosta asusta. Halutessaan saa myös piirtää.

5-10 hengen ryhmissä näytetään kuvia tai luetaan kuvaus toisille ja kerrotaan, miksi juuri se asu on omasta mielestä hieno. Aihetta voidaan ohjaajan tai isosten johdolla syventää keskustelemalla vaatteisiin ja ulkonäköön liittyvästä kateudesta (esim. Miksi jollain on sellaiset vaatteet, joita itsellä ei ole mahdollista saada? Millaisia asioita kadehdit kavereiltasi tai muotilehtien kuvien henkilöiltä? Kuinka tärkeää muoti on sinulle?).

Joosefin veljet

Ohjaaja lukee ääneen Joosefin veljien nimet. Ne voidaan toistaa yhdessä ääneen tai kirjoittaa hetkeksi näkyviin. Osallistujat menevät pareittain ja istuutuvat peräkkäin selkä ohjaajaan päin. Ohjaaja näyttää takimmaisena (eli lähempänä ohjaajaa) istuvalle yhden Joosefin veljen nimen, jonka hän on kirjoittanut isolle paperille tai taululle. Etummaiset eivät saa kurkkia eivätkä takimmaiset kuiskia! Merkistä takimmainen saa alkaa kirjoittaa nimeä kirjain kerrallaan etumaisen selkään. Se pari saa pisteen, jonka etummainen jäsen ensimmäisenä huutaa oikean nimen. Parit vaihtavat paikkaa ja leikkiä jatketaan muutama kierros.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millä tavalla Joosefin isä suhtautui poikiinsa?
  • Oletko sinä ollut joskus kateellinen sisaruksillesi tai ovatko he olleet kateellisia sinulle?
  • Miltä kadehtiminen tuntuu? Millä tavalla kateellinen ihminen käyttäytyy? (vrt. miten veljet suhtautuivat Joosefiin)
  • Miksi veljet eivät lopulta halunneet tappaa Joosefia?
  • Kuka on mielestäsi rohkea tässä kertomuksessa?
  • Mitä Joosef mahtoi miettiä kaivoon joutuessaan?
  • Minkä rahasumman arvoiseksi arvioisit itsesi? (Huom! Jokainen on mittaamattoman arvokas, koska jokainen on Jumalan luoma!)
  • Tämäkin tapahtuma oli Jumalan suunnitelmissa. Onko sinusta helppo vai vaikea nähdä Jumalan työtä tässä raamatunkertomuksessa? Miksi?

7. Rukous

Jumala, opeta meitä olemaan kiitollisia siitä, mitä meillä on. Auta meitä pääsemään irti kateudesta ja vihasta. Kiitos, että rakastat jokaista ihmistä yhtä paljon. Kiitos siitä, että sinä tunnet kaikki elämämme vaiheet ja haluat pitää meistä huolta. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen