Joosua

1. Raamatunkohta

Joos. 1: 1-11

Pointti: Jumala ei hylkää.

2. Ydinopetus

Mooses oli johtanut israelilaisia jo neljäkymmentä vuotta. Hänen johdollaan kansa oli lähtenyt vapauteen Egyptin orjuudesta ja vaeltanut erämaassa monien mutkien ja vaikeuksien kautta luvatun maan rajoille. Mooses ei kuitenkaan itse päässyt sinne, vaan kuoli juuri ennen kuin israelilaiset pääsivät maahan. Valtavalle israelilaisjoukolle tarvittiin nyt uusi johtaja. Jumala valitsi Mooseksen työn jatkajaksi Joosuan. Jumalan suunnitelma oli viedä oma kansansa luvattuun maahan, jossa aikanaan profeetat, kuninkaat ja lopulta Messias syntyisivät ja vaikuttaisivat. Joosuan kautta Jumala toteutti tämän suunnitelmansa.

Joosuaa varmasti arvelutti, ehkä pelottikin, ryhtyä mahdottomalta näyttävään tehtävään. Mutta Jumala rohkaisi häntä. Jumala lupasi olla Joosuan kanssa, ja tähän luottaen hän suoriutuisi tehtävästään. Jumala ei hylännyt Joosuaa. Joosuasta tuli sankari, koska hän luotti Jumalaan. Jumala kehotti Joosuaa luottamaan nimenomaan hänen sanaansa, eli lakiin. Samalla tavoin, kun me haluamme luottaa Jumalaan ja hänen apuunsa, meidän kannattaa lukea Raamattua. Raamatun sanan kautta uskomme ja luottamuksemme kasvaa ja saamme rohkeutta tehtäviimme. Jumala ei koskaan hylkää meitä.

Nimi Joosua tarkoittaa samaa kuin nimi Jeesus: Jumala pelastaa. Samalla tavoin kuin Joosua vei kansan perille luvattuun maahan, Jeesus vie perille taivaan kotiin kaikki ne, jotka uskovat häneen.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Joosua

Joosua oli sankari, lahjakas hallitusmies ja hurskas Jumalan palvelija. Egyptistä lähdön jälkeen Joosua heti osoittautui urhoolliseksi ja kyvykkääksi sotapäälliköksi taistelussa Amalekia vastaan. Herra antoi Moosekselle tehtäväksi asettaa Joosua hänen kuolemansa jälkeen kansan johtajaksi. Joosuan johdolla israelilaiset valloittivat ja jakoivat Kanaanin maan. Joosua lausui kuuluisat sanat: ”Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.”

Jordan

Joki, joka saa alkunsa Hermon-vuoren rinteiltä ja on 260 km:n pituinen. Välimatka Gennesaretin järvestä virran päämäärään, Kuolleeseen mereen, on linnuntietä n. 100 km. Sillä välillä Jordan laskeutuu parisataa metriä; Kuolleen meren pinta on 394 m merenpinnan alapuolella.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Yksin mahdotonta, yhdessä mahdollista

Joosua ei selviytynyt tehtävästään yksin, vaan Jumalan avulla. Mennään pareittain ja mietitään ja kokeillaan erilaisia asioita, jotka eivät onnistu yksin. Esim. joku liike, johon tarvitaan kolme kättä tai kaksi päätä, jonkin painavan esineen (esim. pöydän) nostaminen jne. Toteutetaan asioita pareittain. Lopuksi mietitään, mitä tarkoittaa se, että ihminen voi olla Jumalan työtoveri. Mitä Jumala tekee, mitä ihminen? Onko meidän mahdollista olla Jumalan työtovereita, millä tavalla?

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Maan rajat

Jumalan antaman luvatun maan rajat olivat: Autiomaa etelässä, Libanon pohjoisessa, Suurimeri lännessä ja Eufratvirta idässä. Merkitään nämä neljä paikkaa jonkin matkan päähän toisistaan esim. nimilapuilla (nimet siis pysyvät koko ajan samassa paikassa, vain osallistujat liikkuvat)ja jakaudutaan niin, että jokaisella neljällä paikalla on suurin piirtein yhtä monta osallistujaa. Ohjaaja antaa erilaisia käskyjä, joiden mukaan osallistujien tulee liikkua. Esim. ”Suurenmeren tytöt ja Euftratin tytöt vaihtavat paikkaa”, ”Libanon työntää Autiomaan Suureenmereen”, ”Eufrat ja Autiomaa istuvat alas”, ”Suurimeri hyppii yhdellä jalalla Autiomaahan ja takaisin”. Kutakin paikannimeä tottelevat siis aina ne, jotka sillä hetkellä ovat sen paikan kohdalla, esim. Autiomaassa.

Oikealle ja vasemmalle

Joosua ei saanut poiketa Jumalan laista oikealle eikä vasemmalle. Tehdään kapeahko kulkureitti esim. maahan piirtämällä tai joillain esineillä, matoilla tms. rajaamalla. Yhden silmät sidotaan ja hän yrittää kulkea reitin läpi menemättä sen reunojen yli. Aina, kun hän on vahingossa poikkeamassa siltä, muut ohjaavat häntä sanomalla ”oikealle” tai ”vasemmalle”.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaista on ryhtyä johtajaksi suuren ja vaikutusvaltaisen johtajan jälkeen?
  • Miltä Joosuasta ehkä tuntui suuren tehtävän edessä?
  • Millä tavalla Jumala rohkaisi Joosuaa?
  • Mitä Jumala neuvoi Joosuaa tekemään, jotta tämä menestyisi tehtävissään?
  • Mitä huomaat Joosuan ohjeista, joita hän antoi kansalle: oliko hän epävarma vai varma?
  • Oletko saanut joskus jonkin suuren tehtävän suorittaaksesi? Millaiselta se tuntui?
  • Mitä tämä raamatunkohta opettaa meille Jumalasta?

7. Rukous

Kiitos, rakas Taivaan Isä, että sinä autat ja annat voimaa kaikkiin tehtäviimme. Siunaa meitä erityisesti niissä tilanteissa, kun jokin asia tuntuu pelottavalta ja mahdottomalta. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen