Jumala luo ihmisen

1. Raamatunkohta

1. Moos. 2: 7–8, 18–22

Pointti: Olen Jumalan luoma.

2. Ydinopetus

Koko valtavassa maailmankaikkeudessa – ja monessa sen pienessä yksityiskohdassakin – on monia sellaisia asioita, joita ihminen ei ymmärrä. Jumala on luonut maailman ihmeelliseksi kokonaisuudeksi, jonka osat toimivat yhteydessä toisiinsa. Paratiisissa mikään luomakunnan osa ei joutunut kärsimään toisen itsekkyydestä tai virheistä. Kasvit, eläimet ja ihminen elivät täydellisessä sopusoinnussa.

Ihminen ei sinänsä ole fyysisesti sen kummempi kuin muukaan luomakunta. Vai voiko ihminen muka ylpeillä sillä, että on tehty maan tomusta? Jumalan tahto ja tarkoitus oli kuitenkin, että ihmisestä tulisi aivan erityinen: kykenevä elämään hänen yhteydessään ja hallitsemaan muuta luomakuntaa.

Jumala loi ihmisen paitsi omaan, myös toistensa yhteyteen. Eläin voi olla ihmiselle hyvä ystävä, mutta ei koskaan samalla lailla kumppani kuin toinen ihminen. Jumala loi ihmisen naiseksi ja mieheksi. Syvimmillään kahden ihmisen kumppanuus toteutuukin avioliitossa. Ihminen sai siis luomisessa valtavan kolminkertaisen lahjan: yhteyden Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Luomisen seitsemän päivää

Raamatun ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että Jumala loi maailman seitsemässä päivässä.

Emme tiedä, minkä pituisia päivät ovat olleet. Luomisjärjestys oli seuraava:

 1. päivä: päivän ja yön eli valon ja pimeän erottaminen toisistaan
 2. päivä: taivaan ja maan erottaminen toisistaan
 3. päivä: kuivan maan ja vesistöjen erottaminen toisistaan, kasvien luominen kuivalle maalle
 4. päivä: auringon, kuun ja tähtien luominen
 5. päivä: vesieläinten ja lintujen luominen
 6. päivä: kuivan maan eläinten (mm. nisäkkäiden) ja ihmisen luominen
 7. päivä: Luomistyö oli valmis. Jumala lepäsi.

Eeden

Eeden oli Jumalan istuttama alkupuutarha, jossa kaikki oli hyvää ja jota ihminen sai Jumalan valtuuttamana hoitaa ja hallita. Perinteisesti on ajateltu, että Eeden olisi sijainnut kaksoisvirtain maassa, eli Eufratin ja Tigrisin seudulla, nykyisen Irakin alueella. Raamattu ei kuitenkaan anna muuta vihjettä Eedenin sijaintipaikasta, kuin että se sijaitsi idässä (1. Moos. 2: 8). Tärkeintä on kuitenkin se, millainen Eeden oli ja mitä siellä tapahtui.

Ruumis – sielu – henki

Raamatun ihmiskuvan mukaan ihminen koostuu ruumiista, sielusta ja hengestä. Ruumis on ihmisen näkyvä osa. Sielu on ihmisen sisäinen maailma: tunteet, ajatukset, mielikuvitus, luovuus jne. Henki on se, joka tekee meistä eläviä. Raamatun mukaan (1. Moos. 2:7) Jumala antaa ihmiselle myös hengen, ja henkensä kautta ihminen voi myös olla yhteydessä Jumalaan ja hänen Pyhään Henkeensä (Room. 8: 16). Elämä on siis Jumalan lahja ihmiselle, ja se pitää sisällään mahdollisuuden elää Jumalan yhteydessä. Ruumis ja sielu eivät ole kuitenkaan henkeä alempiarvoisia: ihminen on kokonaan Jumalan luomistyö ja voi kokonaisuutena palvella häntä.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Organisaatiokaavio

Isokokoinen paperi jaetaan viivoilla kolmeen osaan (kolme tasoa): Ylimpänä Jumala, keskitasolla ihmiset ja alimpana eläimet ja kasvit.

Ihmis-tasolle kirjoitetaan oma nimi keskelle ja muihin ruutuihin tuttujen ihmisten (perhe, ystävät jne.) nimiä. Kasvi-eläin -tasolle kirjoitetaan oman elinympäristön kasveja (esim. omasta puutarhasta tai koulun pihalta tms.) ja eläimiä (lemmikkejä tai luonnosta). Kirjoittamisen jälkeen vedetään nuolia hallitsijasta hallittavaan. Voidaan pohtia, hallitsenko minä jotain ihmistä, hallitseeko joku (esim. vanhemmat, opettaja) minua? Millä tavalla hallitsen ympäristöni kasveja ja eläimiä? Jumala hallitsee kaikkia: Jumalasta vedetään nuoli jokaiseen alla olevaan ruutuun. Voidaan keskustella siitä, mitä itse kullekin merkitsee se, että Jumala hallitsee kaikkea. Mitä merkitsee se, että Jumala hallitsee juuri minua?

Lopuksi kirjoitetaan Jumala- ja ihmistasojen väliin sana ”keskusteluyhteys”. Jutellaan siitä, miten tämä yhteys toteutuu.

Havainnollistaminen voidaan toteuttaa myös koko ryhmän yhteistyönä niin, että ohjaaja kerää nimiä yhteiseen kaavioon, esim. taululle. Hän voi laittaa minä-ruutuun oman nimensä, jonkun vapaaehtoisen osallistujan nimen tai jonkin kuvitteellisen, osallistujien kanssa samanikäisen henkilön nimen. Yhteinen työskentely toimii keskustelun pohjana.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Eläinten nimeäminen

Muovaillaan savesta tai askarrellaan jollain muulla tavalla tai piirretään mielikuvituksellisia eläinolentoja. Jokainen saa ehdottaa nimen jonkun toisen ”luomalle” olennolle. Teoksista voidaan tehdä pieni näyttely nimilappuineen.

Elämän henki

Jokainen osallistuja kirjoittaa lapulle yhden ammatin tai muun ihmisen erityistaidon. Laput sekoitetaan ja jaetaan. Ohjaaja toimii ”elämän henkenä”, muut istuvat tai seisovat piirissä aivan paikallaan ja hiljaa. ”Elämän henki” kulkee piirin takana ja puhaltaa piirissä olevia niskaan esim. mehupillin avulla yksi kerrallaan. Se, jota on puhallettu, saa ryhtyä liikkumaan ja esittämään pantomiimina lapussaan lukevaa ammattia/ taitoa. Esityksen laadulla ei ole tässä yhteydessä väliä, eikä toisten esityksiä saa kommentoida. Jos osallistujia on paljon, kannattaa leikki tehdä pienissä ryhmissä, jolloin esim. isoset voivat olla ”elämän henkiä”. Huom! Kukaan ei saa jäädä ilman ”elämän hengen” puhallusta!

Lopuksi voidaan keskustella siitä, mikä tekee ihmisen erityislaatuiseksi luomakunnassa.

Paratiisibingo

Jokaiselle (ryhmälle) annetaan 16 korttia, joissa kussakin lukee yksi eksoottisen eläimen nimi. Lisäksi jokainen (ryhmä) tarvitsee kiviä tai tikkuja. Kortit laitetaan ruudun muotoon pöydälle (4×4 korttia). Ohjaaja luettelee eläinten nimiä yksi kerrallaan sattumanvaraisessa järjestyksessä. Ryhmät laittavat merkin (kiven, tikun, tms. ) kuulemansa eläimen nimen päälle. Pysty- vaaka- tai vinorivin (4 korttia) saatuaan ryhmä ilmoittaa muille: ”Rivi!” Pelin voi lopettaa esim. kolmannen ilmoitetun rivin kohdalla. Rivin saaneet ryhmät voi palkita esim. hedelmällä.

6. Yhdessä pohdittavaksi

 • Miltä sinusta tuntuu se ajatus, että olet Jumalan luoma?
 • 1. Moos. 2: 15 sanotaan, että ”Herra Jumala asetti ihmisen Eedeniin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.” Mitä viljeleminen ja varjeleminen tarkoittavat? Millä tavalla niitä voisi tehdä yhtä aikaa?
 • Mistä eläimistä pidät erityisesti? Entä mistä kasveista? Miksi?
 • Tiedätkö joitain eläinten (tai kasvien) erityispiirteitä ja taitoja?
 • Mikä sinusta on ihmeellisintä/käsittämättömintä Jumalan luomistyössä?
 • Mitä luomakunnan valtava monipuolisuus kertoo Jumalasta?
 • Millä tavalla Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan tulee esiin luomiskertomuksessa?

7. Rukous

Kiitos, Taivaan Isä, että olet luonut minut juuri tällaiseksi. Kiitos perheestä ja ystävistä. Opeta minua elämään niin, että luomakuntasi pysyy terveenä ja puhtaana. Siunaa meitä kaikkia. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen