Jumalan lupaus Abrahamille

Isän IdeaVT2 – Jumala kutsuu itselleen kansan – Jumalan lupaus Abrahamille

1. Raamatunkohta

1. Moos. 15: 1–6; 17: 1–6

Pointti: Jumala pitää lupauksensa.

2. Ydinopetus

Jumala ei hylännyt syntiin langennutta ihmistä, vaan teki pelastussuunnitelman, joka kulkee läpi Raamatun. Abraham oli tärkeä henkilö siinä ketjussa, joka lopulta päättyi Jeesuksen syntymään ja sovitustyöhön. Jumala valitsi Abrahamin oman kansansa kantaisäksi. Tätä asemaa Abraham ei ansainnut teoillaan, vaan Jumala antoi sen hänelle. Jumalan lupaus Abrahamille ja tämän usko Jumalan lupaukseen ovat esikuvia siitä pelastuksesta, joka toteutui Jeesuksessa ja jonka Jumala lupaa jokaiselle ihmiselle.

Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän on luonut maailman ja hallitsee edelleenkin koko luomakuntaansa. Ihminen ei kuitenkaan ole vain sätkynukke Jumalan teatterissa. Jumala näki, mitä Aabraham syvästi kaipasi: omaa lasta. Kun Abraham itse oli jo menettänyt toivonsa lapsen saamisesta, Jumala näytti voimansa ja toteutti Abrahamin toiveen.

Raamattu on täynnä Jumalan lupauksia meille kaikille. Me saamme uskoa niihin samoin kuin Abraham uskoi.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Abram, Abraham

Abram oli kotoisin suuresta kaupungista, Kaldean Uurista (Kaldea = Babylonia, maantieteellisesti Persianlahden tuntumassa). Jumala kutsui Abramia ja käski tämän lähteä kotiseudultaan Israeliin, jonka Jumala oli valinnut oman kansansa asuinalueeksi. Abram totteli Jumalan käskyä ja lähti vaimonsa Saaran, palvelijoittensa ja karjansa kanssa uuteen, tuntemattomaan maahan.

Jumala teki Abramin kanssa liiton, mikä tarkoitti sitä, että Jumala otti Abramin omakseen. Liitto oli ikuisesti voimassa ja koski myös Abramin jälkeläisiä. Tässä vaiheessa Abramilla ei vielä ollut lapsia ja hän oli jo hyvin iäkäs, mutta Jumala lupasi tehdä hänestä monien kansojen kantaisän. Liiton tekemisen yhteydessä Jumala muuttikin Abramin nimen Abrahamiksi, joka tarkoittaa ”kansojen paljouden isä”.

Abrahamia kutsutaan Raamatussa myös uskon isäksi (Room. 4). Paavali kirjoittaa, että ”Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, minkä on luvannut.” Tämän vuoksi Abraham on kaikkien uskovien esikuva.

Vanhurskas

Jumala itse on täydellisen vanhurskas eli oikeamielinen. Vanhurskas tarkoittaa myös Jumalalle kelpaavaa. Jumala itse tekee ihmisestä vanhurskaan antamalla tälle uskon Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Lupauksia

Kerätään yhdessä taululle tai paperille erilaisia lupauksia, joita on vaikea pitää (halutessa tämä voidaan tehdä myös niin, että jokainen osallistuja miettii lupauksia itse ja kirjoittaa ne omalle paperilleen). Jutellaan kirjoittamisen jälkeen: Miksi lupauksia ei tule aina pidettyä? Millaisia lupauksia on vaikea pitää? Miltä tuntuu, jos joku ei pidä lupaustaan? Millaisen ihmisen lupauksiin on helppo/vaikea luottaa?

Osallistujat jaetaan n. viiden hengen ryhmiin, Ohjaaja antaa jokaiselle ryhmälle yhden lapulle kirjoitetun Jumalan antaman lupauksen Raamatusta. Esim. ”Minä en jätä enkä hylkää sinua.” (Joos. 1: 5), ”Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes. 41: 10), ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.” (Joh. 14: 27), ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28: 20) Kukin ryhmä suunnittelee omaa raamatunkohtaansa kuvaavan ”ihmispatsaan”, jonka muodostamiseen jokainen ryhmän jäsen osallistuu. Patsaat esitetään yksi kerrallaan niin, että ensin ryhmä esittää patsaansa ja sen jälkeen lukee muille raamatunkohdan.

Tähtirukous

Jokainen kirjoittaa yhden tai useamman rukousaiheen tähden muotoisen paperin toiselle puolelle. Tähdet kiinnitetään esim. sinitarralla seinälle tai kattoon kirjoituspuoli seinää/kattoa kohti. Kuunnellaan rauhallista musiikkia ja katsotaan yhdessä tähtiä. Jos ne ovat katossa, voidaan maata selällään lattialla. Jokainen voi mielessään rukoilla kirjoittamiensa aiheitten puolesta. Lopuksi ohjaaja voi lukea Raamatusta esim. Psalmin 23. Tähdet tulee kerätä pois niin, ettei kukaan näe toistensa kirjoituksia.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Luottamusleikki

Toimitaan n. kuuden hengen ryhmissä. Yksi seisoo piirin keskellä jalat paikallaan ja piirissä olijat työntävät häntä käsillään puolelta toiselle ja ottavat vastaan. Huom! Piirin täytyy olla tarpeeksi pieni ja tiivis, jotta keskellä olija voi turvallisesti kaatuilla!

Tähtien laskeminen

Suurelle paperille tai taululle on piirretty/kiinnitetty paljon tähtiä. Kukin ryhmä saa katsoa niitä sovitun ajan (tarpeeksi lyhyt aika, jottei tähtiä oikeasti ehdi laskea) ja arvata niiden määrän. Lähimmäksi arvannut ryhmä on voittaja.

Abram/Abraham käskee

Annetaan käskyjä lisäten alkuun joko ”Abram käskee” tai ”Abraham käskee”. Vain Abrahamin käskyjä tulee noudattaa. Abramin käskyjä noudattaneet putoavat pelistä pois. Pelin johtajan (ohjaajan tai johtajaksi valitun osallistujan) tulee sanoa nimet kyllin selvästi mutta kuitenkin nopeasti.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Mitä Jumala lupasi ihan aluksi Abrahamille?
  • Millä tavalla Abraham ymmärsi väärin Jumalan sanat?
  • Millaisiin lupauksiin sinun on helppo uskoa? Entä millaisiin on vaikea uskoa?
  • Mikä sai Abrahamin uskomaan Jumalan lupaukseen?
  • Tiedätkö, merkitseekö oma nimesi jotain?
  • Miksi Jumala muutti Abramin nimen Abrahamiksi?

7. Rukous

Kiitos, Jumala, kaikista lupauksistasi, jotka olet meille Raamatussa antanut. Kiitos, että sinä haluat meille hyvää, etkä koskaan hylkää meitä. Kiitos, että mahdotonkin on sinulle mahdollista. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen