Jumalan sotavarustus

Isän IdeaUT7 – Jumalan lapsena eläminen – Jumalan sotavarustus

1. Raamatunkohta

Ef. 6: 10–18

Pointti: Jumalan voimalla ihminen voi vastustaa pahaa.

2. Ydinopetus

Maailmassa on kaksi persoonallista voimaa, jotka ovat toistensa vastakohtia: Jumala ja Paholainen. Jokainen ihminen on jommankumman puolella. Koska Paholainen vastustaa Jumalaa, hän pyrkii myös houkuttelemaan ihmisiä puolelleen. Siksi Paholaista pitää vastustaa.

Paholainen houkutteli jo ensimmäisiä ihmisiä paratiisissa. Hänen väitteensä oli se, että Jumalan sana ei ole totta. Samalla tavalla Paholainen on houkutellut ihmisiä vastustamaan Jumalan sanaa koko ihmiskunnan historian ajan. Kun Jumalan sana unohdetaan, ei unohdeta vain hänen käskyjään, vaan myös kaikki lupaukset ja todistukset Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Paholainen haluaisikin ihmisen unohtavan erityisesti Jumalan rakkauden – Paholainen itse ei rakasta ketään.

Ihminen on kuitenkin voimaton taistelemaan tätä pahaa vastaan. Siksi Paavali kehottaa jokaista kristittyä pukeutumaan Jumalan taisteluvarustukseen. Kyse ei siis ole oman itsen tai joidenkin omien hyvien puolien vahvistamisesta, vaan kokonaan Jumalan työstä meidän puolustukseksemme.

Paavalin kuvaama taisteluvarustus on ulkoisesti samanlainen kuin raskaasti varustellun roomalaislegioonalaisen. Jokaisella varusteella on oma tehtävänsä:
– Vyö pitää viittaa ylhäällä niin, että kulkeminen on helppoa. Vyöhön myös kiinnitettiin miekka. Vyö kuvaa totuutta siitä, että Jumala on olemassa ja voi auttaa.
– Rintaa, eli myös sydäntä, suojaa haarniska. Kristuksen vanhurskaus suojaa elintärkeän sydämeni kokonaan.
– Kengät auttavat eteenpäin kulkemisessa, varsinkin kivikkoisessa maastossa. Evankeliumin eteenpäin vieminenkin on Jumalan teko, sillä kristitty kulkee hänen ”saappaissaan”.
– Palavat nuolet olivat roomalaisajan pelätyimpiä aseita. Usko Kristukseen suojaa sekä ulkoapäin että omasta mielestä tuleviin syytöksiin.
– Jeesuksen antama pelastus varjelee meitä taistelukypärän tavoin.
– Miekka, jolla taistelija voi iskeä takaisin, on Jumalan sana eli Raamattu. Raamatun sanalla Jeesuskin vastasi Paholaisen kiusauksiin erämaassa. Siksi meidänkin on erittäin tärkeä lukea ja opetella Raamatun sanaa.

Tässä taisteluvarustuksessa oleellisinta on se, että kaikki sen osat ovat Jumalan antamia.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Paholainen

Paholainen on Jumalan vastustaja, joka kuvataan Raamatussa persoonalliseksi henkilöksi. Paholainen pyrkii olemaan Jumalan kaltainen, mutta valheellisesti ja ilman rakkautta, ja hän haluaa vastustaa Jumalan hyvää työtä maailmassa. Paholainen houkutteli paratiisissa ensimmäiset ihmiset kääntymään Jumalan käskyä vastaan. Jeesus kutsui Paholaista ”valheen isäksi”. Jeesus voitti Paholaisen vallan kuollessaan ristillä. Lopullisesti Paholainen tuhotaan aikojen lopulla.

Taisteluvarustus

Paavalin kuvaama taisteluvarustus on Jumalan oma varustus. Vanhassa testamentissa puhutaan näistä eri varusteista Messias-ennustusten yhteydessä. Esim. Jesajan Messias-ennustuksissa (Jes. 11 ja 52) kerrotaan, että tulevalla Messiaalla on ”vanhurskaus varustuksena ja uskollisuus vyönä” (Jes. 11: 5) ja siitä, kuinka ”ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet” (Jes. 52: 7).

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Mietitään yhdessä erilaisia ikäviä tilanteita, joihin itse kukin voi arjessaan joutua. Esim. kiusaaminen, sairastuminen, yksin jääminen, epäonnistuminen, myöhästyminen, läheisen kuolema. Kirjoitetaan näitä tilanteita kukin omalle paperilleen. Kirjoitetaan niin monta lappua kuin osallistujia on (saman ikävän tilanteen voi kirjoittaa useampaankin lappuun).

Mennään pareittain. Toinen lukee lapustaan ikävän tilanteen, johon toinen lukee ”vastaukseksi” Ef. 6: 14–18:

”14. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15. ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. 18. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.”

Mietitään pareittain tai koko ryhmä yhdessä, mitä kussakin tilanteessa esim. totuuden vyö, uskon kilpi tai Hengen miekka voisi tarkoittaa.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Uskon kilpi

Pelataan polttopalloa pienessä ryhmässä. Pallon sijasta voidaan käyttää esim. paperitolloja, joita voi olla useampiakin valmiina ringin ulkopuolella. Polttajia on yksi tai useampia, pelaajien määrän mukaan. Ringin sisällä olevilla (poltettavilla) on jokaisella kädessään Raamattu. Raamatulla saa estää osumia. Jos paperitollo osuu Raamattuun, poltettava ei pala. Vain itse pelaajaan osunut pallo tekee palon. Palanut siirtyy pois ringistä.

Jumalan sotavarustus

Piirretään yhdessä hahmo, jolla on raamatunkohdassa mainitut varusteet päällään. Voidaan myös askarrella näitä varusteita esim. pahvista, ja pukea yksi osallistuja varusteisiin nimeämällä ne yksi kerrallaan raamatunkohdan mukaan.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaista pahaa sinä olet joutunut vastustamaan?
  • Mitä voivat olla pahan palavat nuolet?
  • Mitä eri taisteluvarustuksia raamatunkohdassa lueteltiin?
  • Voiko ihminen itse rakentaa nämä varusteet? Jos ei, mistä ne saadaan?
  • Miksi Jumala haluaa antaa omilleen taisteluvarustuksen?
  • Millä tavalla kristittyjä vastaan hyökätään?
  • Missä arkipäivän tilanteessa voi ottaa suojaksi esim. uskon kilven? Tai Hengen miekan (=Raamatun)?

7. Rukous

Rakas Jeesus, anna meille voimaa ja viisautta vastustaa pahaa. Kiitos siitä, että olet aina meidän kanssamme. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen