Lähetyskäsky

1. Raamatunkohta

Matt. 28: 16–20

Pointti: Jeesus antaa tehtävän.

2. Ydinopetus

Jeesus ilmestyi opetuslapsille ja monille muille ihmisille ylösnousemuksensa jälkeen 40 päivän aikana, kuten Luukas (Apt. 1: 3) kertoo. Jeesus antoi lähetyskäskyn opetuslapsilleen ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa välisenä aikana. Jeesuksen lupaus olla opetuslasten – ja meidän kaikkien – kanssa tämän maailmanajan loppuun (kuten ”maailman loppu” – sanat voi myös kääntää) eli Jeesuksen paluuseen asti, on valtava asia. Opetuslapset olivat aluksi järkyttyneet Mestarinsa kuolemasta ja kokeneet jäävänsä yksin; nyt he tiesivät, että Jeesus elää. He olivat epäilystensä jälkeen saaneet uskon siihen, että Jeesus todella eli, vaikka oli kuollut ristillä ja haudattu. Tähän uskoon perustuu myös lähetystehtävä: kaikki Jeesukseen uskovat ihmiset ovat Ylösnousseen todistajia.

Tähän asti evankeliumin olivat kuulleet lähinnä juutalaiset. Lähetyskäskyssä Jeesus ilmoittaa selvästi, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille ja ihmisryhmille. Evankeliumin julistamiseen liittyy erottamattomasti myös kaste. Kolmiyhteisen Jumalan nimeen kastaminen tarkoittaa Hänen omakseen kastamista. Jokainen Jeesukseen uskova ihminen on lähetystyöntekijä. Eikä kukaan ole tehtävässään yksin, sillä Jeesus on luvannut olla joka päivä kanssamme.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Galilea

Galilea oli maakunta Pohjois-Israelissa. Jeesuksen lapsuuden kotikaupunki Nasaret sijaitsi siellä. Galilea oli Jeesuksen aikaan vaurasta ja taajaan asuttua seutua. Juutalaisten uskonnollisten johtajien vaikutus ei tuntunut siellä niin vahvana kuin Jerusalemin ympäristössä, n. 100 km etelämpänä.

Kaste

Johannes oli kastanut ihmisiä Jordan-joella. Johanneksen kaste liittyi tulevan Messiaan tuloon ja syntien tunnustamiseen. Johannes kastoi Jeesuksenkin, vaikka Jeesuksessa ei ollut syntiä ja hän itse oli Messias. Jeesuksen kaste olikin esikuva ihmisten kastamiselle. Jeesuksen kasteen yhteydessä Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat näkyvästi ja kuuluvasti läsnä. Jeesuksen asettama kaste eroaa Johanneksen kasteesta siinä, että se toimitetaan ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Kristillinen kaste merkitsee yhteyttä Kristukseen.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Evankeliumi

Noin viiden hengen ryhmissä mietitään näytelmä / pantomiimiesitys / laulu / visuaalinen taideteos / tanssi / video, jolla kerrotaan evankeliumin perusasiat yksinkertaisesti. Seuraavan listan voi kirjoittaa esim. taululle kaikkien nähtäväksi tai antaa se ryhmille paperille kirjoitettuna. Tälle tehtävälle kannattaa varata riittävästi aikaa.

a. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä
b. Ihminen on syntinen
c. Jeesus, Jumalan Poika, syntyi ihmisten Vapahtajaksi
d. Jeesus kuoli ristillä ihmisten puolesta, syntiemme tähden
e. Ihminen saa uskon ja ikuisen elämän turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön

Esitetään ryhmätyöt kaikille.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Käännöstehtävä

Raamatunkäännöstyö on yksi tärkeä lähetystyön muoto. Osallistujat valitsevat pareittain Raamatusta yhden jakeen ja keksivät siihen koodin, jossa yksi merkki/numero/toinen kirjain vastaa yhtä jakeessa esiintyvää kirjainta. Kirjoitetaan jae tällä salakielellä ja merkitään paperin alareunaan myös koodi. Parit vaihtavat papereita ja koettavat selvittää toisen parin tekemän salakirjoituksen. Lopuksi luetaan jakeet ääneen.

Kirje lähetystyöntekijälle

Ohjaaja etsii etukäteen tietoa jostain lähetystyöntekijästä ja lukee esim. yhden ystäväkirjeen, kertoo maasta, jossa tämä työskentelee, tms. Kirjoitetaan yhdessä sähköpostiviesti, kortti tai kirje ko. lähetille.

Operaatio lähetystyö

Jos seurakunnassa suunnitellaan myyjäisiä, lounasta, tms. lähetystyön hyväksi, ohjaaja voi ottaa selvää jo etukäteen, voisivatko nuoret tulla auttamaan jollain tavalla, esim. askartelemalla, mainoksia tekemällä tai levittämällä, järjestämällä paikkoja kuntoon, kaatamalla kahvia, esittämällä jotain tms. Myös jumalanpalveluksessa kerättävän lähetyskolehdin kantamiseen voi tarjoutua avuksi. Suunnitellaan ”operaatio” ja jaetaan tehtävät.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Miksi Jeesus antoi lähetyskäskyn juuri opetuslapsilleen?
  • Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
  • Mitä hyötyä on lähetystyöstä?
  • Tunnetko maita tai kansoja, joihin evankeliumia ei vielä ole viety? Miksi evankeliumia ei vieläkään ole julistettu koko maailmassa?
  • Millä tavalla sinä voisit olla mukana lähetystössä?
  • Kuuluvatko suomalaiset niihin kansoihin, joille Jeesus käski julistaa evankeliumia?
  • Mitä tiedät omasta kasteestasi/kastepäivästäsi?
  • Miltä sinusta tuntuu se, että Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä?

7. Rukous

Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saamme olla sinun omiasi. Kiitos, että olet aina kanssamme. Anna kaikkien ihmisten kuulla sinusta. Opeta meitäkin kertomaan sinusta muille. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen