Marttyyri Stefanos

1. Raamatunkohta

Ap. t. 6: 8–15; 7: 54–60

Pointti: Pyhä Henki antaa voiman.

2. Ydinopetus

Stefanos oli ensimmäinen uskonsa tähden kuollut kristitty. Häntä ei voitu tuomita mistään pahanteosta – päinvastoin. Hänet oli juuri valittu seurakunnassa erityiseen avustustehtävään, pitämään huolta köyhistä ja sorretuista leskistä. Stefanoksen sanotaan olleen ”täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä” (Ap. t. 6: 5) ja hän teki myös ihmetekoja (Ap. t. 6: 8).

Juutalaisten johtajat pelkäsivät oman arvovaltansa puolesta, kun he huomasivat Jeesus-uskon saavan yhä enemmän kannattajia. Stefanos oli juutalaisten johtajien silmissä erityisen vaarallinen juuri uskonsa ja hyvien tekojensa takia, sillä niiden johdosta yhä uudet ihmiset alkoivat uskoa Jeesukseen. Stefanosta syytettiinkin asioista, joita hän ei ollut koskaan sanonut tai tehnyt.

Stefanos piti juutalaisten johtajille pitkän puheen, jossa hän osoitti tuntevansa hyvin Israelin kansan historian (Ap. t. 7: 1–53). Hän korosti sitä, miten juutalaiset olivat kautta historian hyljeksineet ja vainonneet niitä, jotka olivat ilmoittaneet Jumalan tahdon. Tällainen puhe sai neuvoston jäsenet ”kiristelemään hampaitaan”. Ei ole helppoa kuulla ikävää totuutta itsestään.

Stefanoksen marttyyrikuolema muistuttaa Jeesuksen kuolemaa. Jeesuskin kuoli syyttömänä, ja siitä huolimatta rukoili vielä ristilläkin vainoojiensa puolesta. Pyhä Henki antoi Stefanokselle voiman uskoa ja säilyttää myös rakkaus muita ihmisiä kohtaan loppuun asti. Kuolemansa hetkellä hän näki jotain sellaista, mitä kukaan muu ei vielä ollut nähnyt: Jeesuksen seisomassa valtaistuimella, valmiina ottamaan omansa kotiin. Siksi hänen kasvonsa näyttivät enkelin kasvoilta.

Stefanoksen kuoleman jälkeen koko seurakuntaa alettiin vainota, minkä takia suurin osa Jeesukseen uskovista pakeni Jerusalemista. Jumala käänsi tämänkin uhkaavan tilanteen siunaukseksi: kristinusko levisi pakoon lähteneiden uskovien kautta yhä laajemmalle.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Marttyyrit

Stefanos kärsi marttyyrikuoleman, mikä tarkoittaa sitä, että hän joutui kuolemaan uskonsa takia. Perimätiedon mukaan kaikki apostolit Johannesta lukuun ottamatta kärsivät myös marttyyrikuoleman. Historian aikana on monia muitakin kristittyjä kohdannut sama kohtalo. Tänäkin päivänä jopa 200 miljoonaa kristittyä saa kärsiä uskostaan. Joissain maissa evankeliumin kertominen muille on lailla kiellettyä, erittäin tiukasti kristinuskoon suhtautuvissa maissa jopa pelkät kristittyjen kokoontumiset tai Raamatun omistaminen voivat johtaa kuolemaan. Nykypäivän marttyyreista löytyy tietoa esim. sivuilta www.marttyyrienaani.fi (Marttyyrien ääni, entinen Stefanus-lähetys), www.martyredchurch.net/fi tai www.opendoors.fi (Open Doors). Kristittyjen vainoja nykymaailmassa esittävä kartta löytyy sivulta www.opendoors.fi/worldwatchlist.

Kyrene ja Aleksandria

Kyrene oli Pohjois-Afrikassa sijaitseva Rooman provinssi, jossa asui paljon juutalaisia. Kyrenestä kotoisin oleva Simon oli kantanut Jeesuksen ristiä. Aleksandria oli myös Pohjois-Afrikassa sijaitseva suuri kauppakaupunki, jonka väestöstä n. 40 prosenttia oli juutalaisia. Aleksandriassa käännettiin Vanha testamentti kreikaksi. Sitä kutsutaan nimellä Septuaginta.

Kilikia ja Aasia

Kilikia sijaitsi Vähä-Aasian kaakkoisosan rannikkoseudulla. Tarso, Paavalin syntymäkaupunki, oli Kilikian pääkaupunki. Aasia tarkoittaa tässä kohtaa ilmeisesti vain Vähä-Aasian länsirannikkoa. Kumpikin alue sijaitsee nykyisen Turkin alueella Välimeren rannikolla.

Suuri neuvosto

Suuri neuvosto oli juutalaisten ylin päättävä elin. Sen jäseniä olivat mm. juutalaisten ylipappi ja muut pappien päämiehet. Roomalaisaikana suuren neuvoston vastuulla oli sisäisen järjestyksen valvonta. Se saattoi antaa kuolemantuomion, mutta roomalaisen maaherran piti vielä vahvistaa tuomio. Stefanoksen kivittäminen oli laiton teko, koska sitä tuomiota ei ollut maaherra vahvistanut.

Ihmisen Poika

tarkoittaa Jeesusta. Jeesus itse käytti tätä nimitystä itsestään erityisesti silloin, kun hän puhui itsestään Messiaana, jolla on ylösnousemuksensa jälkeen valta tuomita ja lunastaa ihmiset.

Tapaninpäivä

Toista joulupäivää, 26.12., kutsutaan Suomessa Tapaninpäiväksi. Se on ensimmäisen kristityn marttyyrin, Stefanoksen (suom. Tapani) ja kaikkien muidenkin marttyyrien muistopäivä. Uskonsa puolesta kuolleita muistetaan myös marraskuun alussa vietettävänä pyhäinpäivänä.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Väärä todistus

Näytellään raamatunkohdan tapahtumat nykyajassa, kuitenkin niin, ettei lopputulos ole tappaminen vaan jotain muuta ikävää, esim. kaveripiirin ulkopuolelle ajaminen tai vangitseminen. Mietitään ensin yhdessä, millaisessa tilanteessa ja ketkä voisivat alkaa levittää vääriä huhuja jostain kristitystä, millaisia ne voisivat olla, ja millä tavalla tätä kristittyä tai kristittyjen ryhmää alettaisiin kiusata.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Kirje tai piirros vainotulle kristitylle

Tehdään yhdessä tai ryhmissä rohkaiseva piirros tai kirje (mielellään englanniksi) ja lähetetään se esim. Open Doors -järjestön  kautta lähetettäväksi jollekin uskonsa puolesta vangitulle. Ohjeet löytyvät Open Doorsin sivuilta. Ohjaaja voi etsiä englanniksi esim. sopivia raamatunkohtia, joista ryhmä voi kirjoittaa tervehdykseksi piirrosten yhteyteen. On syytä muistuttaa, että kirje lähtee jollekin aivan oikeasti vankilassa olevalle ihmiselle, tämä ei ole kuvitteellinen harjoitus!

Kynttilän sytyttäminen ja rukous

Katsotaan maailman karttaa ja etsitään sieltä ne maat, joissa kristittyjä ankarimmin vainotaan (Pohjois-Korea, Afganistan, Somalia, Libya, Pakistan, tiedot vuodelta 2018 sivulta www.opendoors.fi/worldwatchlist). Sytytetään jokaiselle maalle yksi kynttilä ja rukoillaan jokaisen kohdalla: ”Rakas Jeesus, varjele niitä ihmisiä, jotka uskovat sinuun x:ssa.”

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaisia valheita juutalaiset esittivät Stefanoksesta?
  • Onko sinusta joskus levitetty perättömiä huhuja? Miltä se tuntui?
  • Miksi on tärkeää tarkistaa asioiden todenperäisyys ennen kuin tuomitsee toisen?
  • Miten Stefanos vastasi vainoojilleen? Millä tavalla sinä olisit vastannut?
  • Millä tavalla Jumala auttoi Stefanosta?
  • Kuka tuttu Raamatun henkilö esiintyy tässä raamatunkohdassa?
  • Tiedätkö jotain uskonsa takia vainotuista kristityistä nykymaailmassa? Kerro.

7. Rukous

Rakas Jumala, siunaa kaikkia vainottuja kristittyjä. Anna heille voimaa pysyä uskossa vainosta huolimatta. Kiitos siitä, että saamme kerran olla luonasi taivaassa ja siellä ei ole enää mitään pahaa. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen