Mikä Raamattu on?

Isän Idea – Tietoa ja opetusta Raamatusta ja sen sanomasta

1. Raamatunkohta

Ps. 119: 12, 103–105, 174, 176

Joh. 1: 1–3, 14

Joh. 14: 23–26

Pointti: Raamattu on kolmiyhteisen Jumalan puhetta ihmiselle – myös minulle

2. Ydinopetus

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja, jonka kertomukset siirtyivät aluksi sukupolvelta toiselle suullisessa muodossa. Kirjallisen Raamatun osat ovat monen eri henkilön muistiinkirjoittamia hyvin pitkän ajanjakson (yli 1500 vuoden) aikana. Vanha testamentti kirjoitettiin lähes kokonaan hepreaksi, Uuden testamentin alkukieli on kreikka. Suurin osa Vanhasta testamentista sai nykyisen muotonsa pakkosiirtolaisuuden aikana ja heti sen jälkeen, 500-l. eKr. Uuden testamentin kirjat oli kirjoitettu vuoteen 100 mennessä ja sen kokonaisuus tunnustettiin 300-luvulla jKr.

Vaikka Raamattu on ihmisten kautta kirjoitettu, se on Jumalan sanaa meille ihmisille. Jumala on ohjannut sen koko syntyprosessia Pyhän Henkensä kautta. Siksi se on luotettava uskon ja elämän perusta. Jumala on läsnä sanassaan ja Hän puhuu sen kautta ihmiselle myös tänä päivänä.

Raamatussa on 66 kirjaa

Raamattu on 66 kirjaa sisältävä ”kirjasto”, johon kuuluu 39 Vanhan ja 27 Uuden testamentin kirjaa.

Vanha testamentti alkaa maailman luomisesta ja päättyy ennustukseen Johannes Kastajan tulosta. Vanha testamentti kertoo n. 1500 vuoden ajalta Israelin kansan ja sen ydinhenkilöiden vaiheista ja uskosta. VT sisältää lisäksi mm. profeettojen kautta tulleita ennustuksia Messiaasta. VT voidaankin jakaa laki-, historia-, runous-, viisaus- ja profeetallisiin kirjoihin.

Uusi testamentti alkaa neljällä Jeesuksen elämästä, opetuksista ja kuolemasta kertovalla evankeliumilla. Apostolien teot kertovat ensimmäisistä kristityistä ja evankeliumin leviämisestä. 21 eri seurakunnille ja yksityisille kristityille osoitettua kirjettä sekä lopun ajoista kertova Johanneksen ilmestys päättävät Uuden testamentin.

Raamatun kolmiyhteinen Jumala

Raamatun Jumala on kolmiyhteinen: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki kolme olivat olemassa ennen maailman luomista. Vanha testamentti on täynnä esikuvia ja ennustuksia Messiaasta, Jeesuksesta, joka syntyi ihmiseksi maailmaan. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Pyhä Henki vuodatettiin Jeesukseen uskovien päälle ja kristillinen seurakunta alkoi kasvaa. Jeesus on koko Raamatun keskus.

Jumalan pelastussuunnitelma

Läpi koko Raamatun kulkee punaisena lankana Jumalan pelastussuunnitelma. Luomista seuranneen syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala kutsui itselleen kansan, josta oli nouseva pelastaja, Messias. Jeesus on kaikkien Vanhan testamentin Messias-ennustusten täyttymys. Jeesus, Jumalan poika, eli ihmisenä ja kuoli ristillä synnittömänä kaikkien ihmisten puolesta, syntien tähden. Jeesuksen ylösnousemus antaa häneen uskovalle ihmiselle ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivon. Aikojen lopulla Jumala luo kaiken uudeksi, synti hävitetään lopullisesti ja Jeesukseen uskovat saavat elää Jumalan luona ikuisesti.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Raamattu: Vanha ja Uusi testamentti

Vanha testamentti on juutalaisten Raamattu. Se kertoo Israelin kansan vaiheista maailman luomisesta n. 400-luvulle eKr. Vanhassa testamentissa on historiallisten kirjojen lisäksi myös runollisia kirjoja ja profeettakirjoja. Kristittyjen Raamattuun kuuluvat sekä Vanha että Uusi testamentti. Uuden testamentin tapahtumat sijoittuvat ajanlaskumme ensimmäiselle vuosisadalle. Uudessa testamentissa on neljä Jeesuksesta kertovaa evankeliumia, ensimmäisistä kristityistä kertova kirja Apostolien teot, paljon opetusta sisältäviä kirjeitä ja viimeisistä tapahtumista kuvaannollisesti kertova Ilmestyskirja.

Eksynyt lammas

Lammas on ensimmäinen Raamatussa mainittu eläin. Se oli Raamatun ajan Israelissa yleinen karjaeläin, josta saatiin lihaa, maitoa ja villaa, ja joka kelpasi myös uhrieläimeksi. Raamatussa on monia vertauskuvia kaikille tutusta lampaasta. Eksynyt lammas, joka on joutunut pois laumastaan ja paimenensa läheisyydestä, kuvaa syntistä ihmistä, joka on joutunut kauas Jumalasta.

Sana

Johannes kutsuu evankeliuminsa alussa Jeesusta Sanaksi. Jeesus oli Isän kanssa luomassa maailmaa, eli hän oli olemassa jo ennen maailman luomista. Myös Raamattua kutsutaan joskus Sanaksi. Raamatun keskus onkin Jeesus.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Kysymyksiä Raamatulle

Asetetaan isokokoinen Raamattu kaikkien nähtäville. Ohjaaja pyytää osallistujia esittämään ääneen kysymyksiä Raamatulle (ei siis hänelle itselleen!). Kysymyksiin ei vastata; kaikki kysymykset ovat sallittuja. Ohjaaja kertoo, että joihinkin kysymyksiin löytyy ehkä vastaus seuraavien kerhokertojen / leirin kuluessa. Halutessaan ohjaaja voi laittaa muistiin muutamia kysymyksiä ja myöhemmin palata niihin.

Pyhä Henki ja Raamattu

Yritetään opetella nopeasti ulkoa joku raamatunjae (esim. yllä olevista raamatunkohdista) ja jokainen yrittää sanoa sen ääneen. Yksi osallistuja (tai ryhmän jäsen) esittää Pyhää Henkeä: kun joku ei muista kohtaa ulkoa, hän auttaa lukemalla sen uudestaan Raamatusta.

Kolmiyhteinen Jumala

Piirretään suuri kolmio. Jokaiseen kulmaan kirjoitetaan yksi kolmiyhteisen Jumalan persoona mahdollisimman monella eri nimellä, joita muistellaan yhdessä (esim. Jeesus = Poika, Messias, Daavidin poika, Ihmisen poika; Jumala = Isä, Herra, Luoja; Pyhä Henki = Totuuden Henki, Jumalan Henki). Keskelle kolmiota piirretään tai asetetaan (mikäli kuva on piirretty paperille) Raamattu. Mietitään, mitä raamatunkohdat kertoivat Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä?

Pantomiimi Joh. 14: 23–26

Mennään neljän tai viiden hengen ryhmiin. Jaetaan roolit: Jeesus, Isä, Pyhä Henki, Ihminen x 2 (=”joku” ja ”se, joka ei noudata sanaa”). Raamatunkohdan ”sanaa” voi kuvata Raamattu. Esitetään raamatunkohdan ajatus pantomiimina. Tapahtumien järjestystä ja esittämistä kannattaa miettiä ensin rauhassa (ohjaaja voi auttaa tässä).

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Raamatun aikajana

Tutkitaan yhdessä Raamatun aikajanaa (liitteenä). Etsitään sieltä esim. tuttuja nimiä, tutkitaan ajanjaksojen pituuksia (esim. Abraham eli 2000-l. eKr. – me 2000-l. jKr.!) tms.

Hunaja

Levitetään hunajaa tasaisesti esim. voileipäkeksin päälle ja ”raapustetaan” hunajaan esim. hammastikulla ”Ps. 119”. Ohjaaja kertoo: Hunaja oli Raamatun aikana suurta herkkua. Psalmi 119 on Raamatun pisin luku ja se kertoo Jumalan sanasta, Raamatusta, ja siitä, miten rakas ja tärkeä se on psalmin kirjoittajalle. (Psalmi 119 on siitä erikoinen, että alkukielessä (hepreassa) sen jakeiden ensimmäiset sanat alkavat aakkosjärjestyksessä – heprealaisessa aakkosissa on 22 kirjainta, ja jokaisella kirjaimella alkaa kahdeksan jaetta: 22 x 8 = 176). Luetaan yhdessä ääneen Ps. 119: 103 ja syödään keksit!

Eksynyt lammas

Mennään pareittain. Jos osallistujat eivät ole tuttuja toisilleen, he voivat jutella jonkin aikaa keskenään, jotta oppivat toistensa nimet ja tunnistavat toistensa äänen. Toinen pareista on sokko (esim. huivi silmillä), eli lammas. Sokot menevät sovittuun, rajattuun paikkaan, esim. huoneen toiseen nurkkaan tai maahan piirretyn ympyrän sisään. Ei-sokot parit (paimenet) asettuvat riviin ja alkavat kutsua nimeltä omaa pariaan luokseen. Ensimmäinen toisensa löytänyt paimen-lammas – pari on voittaja. Voidaan leikkiä toiseenkin kertaan vaihtaen rooleja.

Askartelu: Lamppu

Koristellaan lasipurkki (esim. puhdas hillopurkki) kirjoittamalla siihen spriitussilla joku lyhyt raamatunjae (esim. Ps. 119: 105). Vaihtoehtoisesti jae voidaan kirjoittaa silkkipaperille ja liimata reunoista lasipurkkiin kiinni. Sopivia jakeita voidaan etsiä aluksi Raamatusta. Halutessa voidaan purkkia koristella enemmänkin, esim. siihen liimattavilla servieteillä tai helmillä. Hämärretään huone tai mennään johonkin hämärään tilaan ja sytytetään tuikkukynttilät koristeltujen purkkien sisään. Jos osallistujat ovat itse valinneet raamatunkohtia, voidaan hiljaisuuden vallitessa kiertää lukemassa niitä. Vaihtoehtoisesti voidaan istua tai seistä lyhtyjen valossa ja laulaa esim. laulu ”Sanan anna koskettaa” (ES 146) tai ”Kuule minun ääneni” (NSV 55).

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Missä kaikkialla olet kuullut Raamatun kertomuksia?
  • Mikä kertomus on jäänyt mieleesi?
  • Miksi niin monet ihmiset lukevat Raamattua, jopa joka päivä?
  • Millaisia asioita Jumala puhuu ihmiselle Raamatussa?
  • Millaisia asioita sinä haluaisit kuulla Jumalalta?
  • Mitä psalmin kirjoittaja tarkoittaa sillä, että Jumalan sana maistuu makeammalta kuin hunaja?
  • Mitä tarkoittaa, että Jumala on kolmiyhteinen?
  • Miksi luulet, että Jumala halusi tulla ihmiseksi Jeesuksessa?
  • Mitä Pyhä Henki tekee?
  • Mikä on tärkein asia Raamatussa?

7. Rukous

Rakas Taivaan Isä, kiitos Raamatusta. Opeta meitä lukemaan ja ymmärtämään sitä. Kiitos siitä, että haluat puhua meille sanasi kautta. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen