Mooses syntyy

1. Raamatunkohta

2. Moos. 2: 1–10

Pointti: Jumala antaa rohkeuden.

2. Ydinopetus

Mooses oli Israelin kansan suurin sankari: hän johdatti kansansa pois Egyptin orjuudesta luvattuun maahan ja hänen kauttaan Jumala ilmoitti pyhän lakinsa ja antoi kymmenen käskyä. Mooseksen elämä ei kuitenkaan ollut helppo ja loistokas. Heti syntymästä alkaen edes hänen henkiinjäämisensä ei näyttänyt itsestään selvältä.

Joosefin ajoista, jolloin israelilaiset olivat olleet arvostettuja ja menestyviä, oli kulunut jo useampi vuosisata. Mooseksen aikaan mennessä israelilaisten asema oli muuttunut suorastaan päinvastaiseksi: nyt faraot pitivät israelilaisia orjinaan. Siitä huolimatta israelilaisten määrä kasvoi. Faraon mielestä heitä oli jo liikaa ja hän määräsikin kaikki israelilaisille syntyvät poikavauvat tapettaviksi. Israelilaisten kätilöt tiesivät kuitenkin, että tappaminen oli vastoin Jumalan tahtoa ja kieltäytyivät tottelemasta faraon käskyä. Farao antoikin uuden käskyn: poikavauvat piti heti syntymän jälkeen heittää Niiliin, Egyptiä halkovaan suureen virtaan.

Mooseksen äiti oli rohkea ja neuvokas. Hän uskalsi piilotella vauvaansa niin kauan kuin mahdollista ja noudatti faraon käskyä kekseliäästi: vauva joutui Niilin-virtaan, mutta kaislakorin avulla se jäi kellumaan pinnalle. Mooseksen sisko oli varmasti nähnyt äitinsä tuskan, kun tämän piti luopua vauvastaan, ja lähti rohkeasti seuraamaan kelluvaa koria. Aivan erityisen rohkeuden hän sai puhuessaan faraon tyttärelle, jonka isän vallassa oli israelilaisten henki. Faraon tytär olisi voinut tehdä Mooseksen siskolle mitä hyvänsä. On suuri Jumalan ihme, että hän kuunteli neuvoa orjakansaan kuuluvalta lapselta ja vieläpä teki tämän neuvojen mukaan.

Jumalan johdatus oli ihmeellinen: israelilainen Mooses sai kasvaa faraon hovissa. Sen seurauksena hän sai parhaan egyptiläisen koulutuksen ja kirjoitustaidon, joita hän myöhemmin tarvitsi kirjoittaessaan muistiin Jumalan sanoja ja kansansa historiaa. Toisaalta Mooses oli syntyjään leeviläinen, eli hän kuului siihen sukuun, jonka jäseniä voitiin vihkiä papeiksi. Tämä oikeutti hänet toimimaan myöhemmin kansansa hengellisenä johtajana. Jumala tiesi, kenet hän valitsee tähän erityiseen tehtävään, ja antoi viisautta ja rohkeutta oikeisiin päätöksiin monille Mooseksen elämässä vaikuttaneille ihmisille. Jumala on sama tänäänkin: voimme rohkeasti luottaa hänen viisauteensa ja johdatukseensa myös omassa elämässämme.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Juutalaisten poikalasten tappaminen

2. Mooseksen kirjan 1. luvussa kerrotaan, että Egyptin kuningas, farao, käski kätilöitä surmaamaan kaikki juutalaisille syntyneet poikalapset, koska juutalaisia oli Egyptin valtakunnassa hänen mielestään jo liikaa. Juutalaiset kätilöt eivät kuitenkaan suostuneet tähän, koska tiesivät tappamisen olevan Jumalan tahdon vastaista. Lopulta farao määräsi kaikki juutalaisille syntyneet poikalapset Niiliin heitettäväksi.

Leevi

oli Jaakobin ja Lean poika, josta polveutui yksi israelilaisten 12 heimoista. Myöhemmin Leevin heimosta eli leeviläisistä tuli Israelin pappissuku: vain leeviläisen Aaronin jälkeläiset voitiin vihkiä papiksi, muut leeviläiset pappien apulaisiksi.

Heprealainen

tarkoittaa samaa kuin israelilainen tai juutalainen. Ensimmäinen Egyptiin tullut heprealainen oli Joosef ja hänen perässään sinne muutti koko Jaakobin (Israelin) perhe. Tästä perheestä polveutui Israelin kansa, heprealaiset, jotka elivät Egyptissä yli 400 vuoden ajan ennen kuin lähtivät Mooseksen johdolla takaisin isiensä maahan, Israeliin.

Farao

Farao oli Egyptin kuninkaan arvonimi. Faraot hallitsivat Egyptiä yli kahden tuhannen vuoden ajan.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Nukketeatteri tai näytelmä rannassa

Esitetään raamatunkohdan tapahtumat nukketeatterina. Nuket voidaan askarrella itse esim. kartongista tai tehdä valmiille nukeille asusteita kankaanpaloista. Mooseksen perhe pukeutuu orjan vaatimattomiin vaatteisiin, faraon tytär palvelijoineen loisteliaasti. Roolit: Mooses-vauva, Mooseksen äiti, Mooseksen sisko, faraon tytär, palvelijoita

Vaihtoehtoisesti voidaan näytellä tapahtumat, jos mahdollista, veden äärellä. Vauvanukke voidaan laittaa kellumaan esim. heinillä vuorattuun pesuvatiin.

Egyptin prinssi -elokuva

Katsotaan alku elokuvasta Egyptin prinssi (Dreamworks, 1998), koko elokuvan kesto 99 min., K7.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Korin punominen

Punotaan kori sanomalehtipaperista tai kahvipusseista. Leikataan aluksi saman levyisiä siivuja ja pujotellaan ne ristiin pohjaksi. Tämän jälkeen nostetaan reunat ylös ja punotaan niihin poikittaiset siivut. Lopuksi käännetään ylijääneet pystysiivut korin sisään.

Sanomalehtikorin ja kahvipussikorin ohjeita löytyy netistä tai askarteluoppaista.

Korin (pallon) seuraaminen

Muodostetaan kaksi samankokoista joukkuetta, joiden sisällä muodostetaan parit. Kumpikin joukkue tarvitsee pallon, jota on helppo vierittää keilapallon tapaan (esim. jalkapallo tai lentopallo). Kummastakin joukkueesta asettuu vuorollaan yksi pari viivalle. Muutaman metrin päähän heistä piirretään toinen viiva. Kummastakin parista toinen on äiti, joka lähettää korin jokeen, eli vierittää pallon maata pitkin kohti toista viivaa, toinen on sisko, joka hakee pallon mahdollisimman pian ja palauttaa sen lähettäjälle. Pallon pitää vieriä viivan yli, ennen kuin siihen saa koskea. Vierittäminen ja hakeminen aloitetaan aina ohjaajan antamasta merkistä, eli kummankin joukkueen ”sisko” lähtee hakemaan ”äidin” lähettämää palloa yhtä aikaa, samalla hetkellä, kun se lähtee vierimään. Peliä jatketaan, kunnes jokainen pari on ainakin kerran lähettänyt ja hakenut pallon. Nopeimmin pallon hakenut pari ansaitsee joukkueelleen pisteen. Pistettä ei saa, jos pallo ei vieri toisen viivan yli tai siihen kosketaan ennen viivaa.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Luettele kertomuksessa esiintyneet naiset. Millä tavalla kukin heistä vaikutti siihen, että Mooses pelastui?
  • Kuka on mielestäsi kertomuksen sankari? Miksi?
  • Millaisia ajatuksia luulet Mooseksen äidin päässä pyörineen, kun hän laski pienen poikansa koriin virran vietäväksi?
  • Millaisia yllätyksiä Mooseksen äiti sai kokea?
  • Millaisessa tilanteessa sinä olet tuntenut sääliä jotain ihmistä kohtaan?
  • Miksi luulet faraon tyttären säästäneen Mooseksen hengen, vaikka tämä oli heprealainen, ja farao oli nimenomaan käskenyt tuhota heidät?
  • Milloin ihmisellä on oikeus toimia oman maansa sääntöjä tai lakeja vastaan?

7. Rukous

Rakas Jumala, kiitos että pidät huolta myös pienistä vauvoista. Kiitos, että koko elämämme on sinun kädessäsi. Anna meille rohkeutta silloin, kun sitä tarvitsemme. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen