Rikkaus

1. Raamatunkohta

Matt. 19: 16–26

Pointti: Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen.

2. Ydinopetus

Ihminen pystyy halutessaan tekemään paljonkin hyvää, kun oikein yrittää, ja noudattamaan Jumalan antamia käskyjä aika pitkälle. Näin oli tehnyt raamatunkohdan nuori mies. Hän ei varmaankaan valehdellut Jeesukselle, kun tämä kysyi hänen ansioitaan käskyjen noudattamisessa. Mutta Jeesus näki miehen sydämeen ja tiesi, että sitä hallitsi ainakin yksi vakava synti.

Jumalan kymmenen käskyä voidaan jakaa kahteen osaan, kahteen tauluun. Ensimmäisen taulun käskyt koskevat ihmisen suhdetta Jumalaan. Toisen taulun käskyt koskevat ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin. Nuori mies oli kuuliaisesti noudattanut toisen taulun käskyjä, eikä ihmisillä ollut hänen käytöksestään varmasti mitään pahaa sanottavaa. Jeesus näki kuitenkin, että miehen Jumala-suhteessa oli perustavanlaatuinen vika: raha oli hänelle Jumalaa tärkeämpi. Mies siis rikkoi käskyistä ensimmäistä: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia.” Rikkaus itsessään ei ollut miehen synti, vaan se, että siitä oli tullut hänelle Jumalaakin tärkeämpi asia.

Jeesuksen tehtävä ei ollut ihmisten tuomitseminen vaan pelastaminen. Ne, jotka kuvittelivat olevansa täydellisiä Jumalan edessä, eivät kokeneet tarvitsevansa pelastajaa. Siksi Jeesuksen piti välillä muistuttaa ihmisiä heidän omista synneistään. Huomatessaan syntinsä nuori mies olisi voinut tehdä toisin kuin lähteä pois Jeesuksen luota. Hän olisi voinut myöntää virheensä ja pyytää anteeksi – ja hän olisi saanut Jeesukselta anteeksi. Kaikki ihmiset ovat syntisiä, niin hyviltä kuin jotkut näyttävätkin, ja kaikki rikkovat joskus Jumalan käskyjä. Kukaan ei noudata käskyjä täydellisesti ja ansaitse sen perusteella pelastusta. Siksi Jumala onkin valmistanut toisen tien: ihminen pelastuu vain turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön. Ihminen ei voi pelastaa itseään, pelastus on aina Jumalan lahja.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Kymmenen käskyä

Jeesus viittasi kymmeneen käskyyn, jotka Mooses oli aikanaan saanut Jumalalta Siinain vuorella kivitauluihin kirjoitettuna. Niiden noudattaminen oli juutalaisille hyvin tärkeää. Lait jaetaan yleensä kahteen osaan, ”kahteen tauluun”: ensimmäiset kolme koskevat ihmisen suhdetta Jumalaan ja loput seitsemän ihmisten suhteita toisiinsa.

Nuori mies

Matteus, Markus ja Luukas kertovat evankeliumeissaan tämän saman kertomuksen. Luukas mainitsee, että rikas nuori mies oli ”hallitusmies” eli korkeassa virassa juutalaisten hallinnossa.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Laki ja armo

Mietitään piirteitä tai ominaisuuksia, joita pitäisi olla Jumalan silmissä täydellisellä ihmisellä. Ohjaaja voi kirjoittaa niitä esim. taululle osallistujien ehdotusten mukaan. Lopuksi pohditaan yhdessä, onko joku ihminen joskus ollut näin täydellinen. (vastaus: ei ole) Miten ihminen voi pelastua, jos kukaan ei ole täydellinen? Kerrataan pienoisevankeliumi, Joh. 3: 16.

Neulansilmä

Ohjaaja pitää kädessään neulaa. Mietitään, mikä kaikki voi mennä läpi neulansilmästä. Ei kovinkaan moni asia. Mitä Jeesus tarkoitti sillä, että Jumalalle kaikki on mahdollista?

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Vertauksen keksiminen

Jeesus sanoi, että rikkaan pääseminen Jumalan valtakuntaan on yhtä vaikeaa kuin kamelin meneminen läpi neulansilmästä. Mietitään uusia vertauksia samasta aiheesta. ”Helpompi on – – -kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan” käyttäen vertauskuvina joitain mahdottomia asioita. Esim. ”Helpompi on auton ajaa veden päällä…” tai ”Helpompi on mustikoiden kasvaa omenapuussa…”

Päiväkirja

Kirjoitetaan yksin tai pareittain muutama lause nuoren miehen päiväkirjaan sinä iltana, kun tämä tapasi Jeesuksen. Mitä hän mietti ja ajatteli?

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Mitä rikas mies tuli kysymään Jeesukselta?
  • Miksi hän pohti tuollaista kysymystä?
  • Millä tavalla nuori mies oli elänyt elämäänsä?
  • Mikä oli nuoren miehen ongelma?
  • Mistä asiasta sinun olisi vaikea luopua?
  • Mitä mies teki väärin? Mitä muuta hän olisi voinut tehdä kuin lähteä pois Jeesuksen luota?
  • Mitä opetuslapset ehkä ajattelivat miehestä?
  • Miksi Jeesus puhui kamelista ja neulansilmästä? Mitä hän halusi sillä vertauksella sanoa?
  • Voiko ihminen tehdä jotain ansaitakseen ikuisen elämän? Millä tavalla sen saa?

7. Rukous

Rakas Jumala, opeta meitä luottamaan ja turvautumaan sinuun enemmän kuin rahaan ja omaan voimaamme. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen