Viimeinen tuomio

1. Raamatunkohta

Matt. 25: 31–46

Pointti: Jeesuksen seuraajat saavat iankaikkisen elämän.

2. Ydinopetus

Jeesuksen kertomus viimeisen tuomion tapahtumista herättää kysymyksiä. Miksi toiset ovat vuohia, toiset lampaita? Eikö meitä tuomitakaan uskon vaan tekojen perusteella? Miksi lampaat eivät muista hyviä tekojaan?

Jeesus on viimeisen tuomion tuomari, kuningas. Kuninkaana häntä olivat kohdelleet jo Matteuksen evankeliumin alussa mainitut Itämaan tietäjät, jotka toivat kuninkaallisia lahjoja vastasyntyneelle Messiaalle. Myös Matteuksen evankeliumissa esitetty Jeesuksen sukuluettelo painottaa hänen kuninkaallisia juuriaan.

Jeesus on viimeisellä tuomiolla myös paimen. Hän erottelee lampaat ja vuohet toisistaan, kuten kaikki tavallisetkin paimenet tekivät aina illan tullen. Päivällä lampaat ja vuohet laidunsivat yhdessä, mutta yöksi ne piti laittaa erilaisiin paikkoihin. Suljetussa tilassa vuohet tulivat joskus aggressiivisiksi lampaille ja toisaalta pääsivät lampaille riittävästä matalasta aitauksesta helposti karkuun kiipeämällä tai hyppäämällä. Tämä erottelu johtui siis lampaiden ja vuohien erilaisuudesta.

Jeesus kutsuu oikealla puolellaan olevia, eli lampaita, vanhurskaiksi. Vanhurskas tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Raamattu opettaa, että kukaan ihminen ei ole itsessään Jumalalle kelpaava, vaan kaikki ovat syntisiä. Jumalalle kelpaa se, joka turvaa Jeesuksen sovitustyöhön ristillä. Lampaat ovat siis lampaita sillä perusteella, että he ovat jo elämänsä aikana uskoneet Jeesukseen ja saaneet syntinsä Jeesuksen tähden anteeksi. Siksi viimeisellä tuomiolla kuningas Jeesus muistelee vain heidän hyviä tekojaan – vaikka toki he ovat syntiäkin tehneet. Heidän syntinsä on jo annettu anteeksi. Niiden taas, jotka eivät ole turvautuneet Jeesuksen sovitustyöhön elämänsä aikana, pitäisi päästä taivaaseen olemalla täysin synnittömiä. Siksi kuningas Jeesus muistelee tuomiolla sitä, mitä he eivät ole tehneet. Heidänhän olisi pitänyt elää täydellinen ja synnitön elämä, jotta olisivat omien tekojensa perusteella päässeet taivaaseen. Näistä ihmisistä on tullut vuohia jo elämänsä aikana – ei siksi, että he eivät olisi tehneet mitään hyvää, vaan siksi, että he eivät ole turvautuneet Jeesukseen. Viimeinen tuomio siis vain vahvistaa sen, miten ihminen on jo elämänsä aikana ottanut Jeesuksen kutsun vastaan.

3. Taustaa, termejä, sananselityksiä

Ihmisen Poika

Jeesus käytti itsestään nimitystä Ihmisen Poika erityisesti silloin, kun hän puhui viimeisistä ajoista ja omasta Messias-kutsumuksestaan. Jo Vanhassa testamentissa käytetään tätä nimeä tulevasta Messiaasta. Profeetta Daniel näki näyn ihmisen näköisestä hahmosta, joka saapui Jumalan eteen ja sai ikuisen vallan ja kuninkuuden (Dan. 7: 13–14). Tämä näky toteutui Jeesuksessa, joka ylösnousemuksensa jälkeen nousi Jumalan luokse ja viimeisinä päivinä tulee tuomitsemaan maailman.

Lampaat ja vuohet

Laumoissa, joita paimenet vartioivat, oli usein vuohia ja lampaita sekaisin. Päivällä ne kulkivat yhdessä laumassa, mutta illalla vuohet erotettiin lampaista. Raamatussa lampaat kuvaavat usein Israelin kansaa, UT:ssa myös Jeesuksen seuraajia.

Vanhurskas

Tarkoittaa ”Jumalalle kelpaava”. Ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava kahdella tavalla: täydellisesti lakia noudattamalla (mihin ei ole pystynyt kukaan muu kuin Jeesus) tai Jeesuksen ristillä tekemään sovitustyöhön turvautumalla.

4. Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Piirros

Tehdään pareittain piirros. Jaetaan piirustuspaperi ensin viivalla kahtia. Viivan kummallekin puolelle piirretään asioita ja esineitä, jotka kuuluvat yhteen, mutta ovat kuitenkin erillisiä. Esim. lammas ja vuohi (samassa laumassa), haarukka ja veitsi, kirje ja kirjekuori, pilvi ja taivas… Yritetään keksiä mahdollisimman monta tällaista paria. Kun piirrokset ovat valmiita, katsotaan niitä yhdessä. Kiinnitetään huomiota siihen, että viivan eri puolilla olevat esineet tai asiat ovat erillisiä, vaikka ne yleensä nähdään yhdessä. Samoin lampaat ja vuohet eivät tulleet lampaiksi ja vuohiksi tuomion hetkellä, vaan olivat niitä jo ennen tuomiota.

5. Askartelu, leikki, tehtävä

Hyvät teot

Mennään pareittain. Vuorotellen kysytään toiselta: ”Mitä haluaisit, että teen sinun hyväksesi?” Toinen saa pyytää jotain sellaista, minkä toteuttaminen on mahdollista, esim. raamatunkohdassa mainitut ruoan ja juoman antaminen, vaatettaminen (= lisävaatteiden päälle pukeminen), sairaan ja vangin luona vierailu (näytellään sairasta tai vankia) tai jotain muuta, esim. toiselle lukemista, niskan hieromista, pelin pelaamista toisen kanssa tms.

Risti

Piirretään taululle tai isolle paperille risti. Ristin sisään jokainen voi käydä kirjoittamassa asioita, joita voidaan tehdä Jeesukselle. Huom! Kaikki toisille ihmisille tehdyt teot on – raamatunkohdan mukaan – tehty myös Jeesukselle.

6. Yhdessä pohdittavaksi

  • Millaiselta tuntuu seisoa odottamassa tuomiota?
  • Kuinka moneen ryhmään ihmiset jaetaan viimeisellä tuomiolla?
  • Millä perusteella ihmiset jaetaan kahteen ryhmään?
  • Ihmiset ovat joko lampaita tai vuohia jo tuomiolle tultaessa. Milloin ihmisistä on tullut lampaita tai vuohia?
  • Millaisia yllätyksiä viimeisellä tuomiolla tulee?
  • Miksi ne, jotka pääsevät taivaaseen, eivät muista hyviä tekojaan?
  • Millä tavalla voimme tehdä hyviä tekoja Jeesukselle?

7. Rukous

Rakas Taivaan Isä, anna meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että saamme olla omiasi, kun uskomme Jeesukseen, etkä hylkää meitä koskaan. Aamen.

 

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.

Sisällysluettelo

Isän Idea Mikä Raamattu on? VT1 Jumala ja ensimmäiset ihmiset VT2 Jumala kutsuu itselleen kansan VT3 Jumala johdattaa kansaansa: Joosef VT4 Jumala pelastaa kansansa: Mooses VT5 Vanhan testamentin sankareita VT6 Kuningas Daavid VT7 Vanhan testamentin profeettoja UT1 Jeesus syntyy UT2 Jeesus opettaa UT3 Jeesus tekee ihmeitä UT4 Jeesus Messias UT5 Pyhä Henki + seurakunta kasvaa UT6 Paavali UT7 Jumalan lapsena eläminen