Jumala loi meidät ystävikseen (1. Moos. 1:26–2:25)

Toiminnallinen opetuskokonaisuus lapsille. Teemana ihmisen luominen.
Raamatun punainen lanka lapsille

1. Ohjaajalle pohdittavaksi

Tämän ns. toisen luomiskertomuksen kieli on hyvin erilaista kuin ensimmäisen, joka löytyy 1. Moos. 1:1–2:3. Kun kaikki muu luomakunta oli luotu ”lajinsa mukaan”, ihminen luotiin ”kuvaksemme ja kaltaiseksemme”. Vain ihminen on Jumalan kuva. Jumala loi ihmisen ystäväkseen. Millainen on sinun ystävyyssuhteesi Jumalan kanssa?

2. Raamatunkohdan ymmärtämistä syventäviä leikkejä

Juoksuleikki

Lapset asettuvat piiriin ja ottavat jaon viiteen. Pyydä lapsia pitämään mielessä oma numeronsa! Kun huudat esim. ”kolme!”, kaikki kolmoset perääntyvät piirin ulkopuolelle ja lähtevät juoksemaan vastapäivään. Kierrettyään piirin he palaavat omalle paikalleen. Muutaman kierroksen jälkeen kysy lapsilta: Mikä oli tämän leikin tarkoitus? Piditkö leikistä? Leikkikää uudestaan, tällä kertaa niin, että juoksijoiden tehtävä on ottaa edessä oleva kiinni. Kysy samat kysymykset tämän version jälkeen.

Leikin opetus: Jumala on luonut meidät tiettyä tarkoitusta ja tehtävää varten.

Kirjoituspiiri

Lapset asettuvat piiriin (jos lapsia on paljon, voi muodostaa useamman piirin). Jokaiselle annetaan paperi ja kynä. Jokainen kirjoittaa omaan paperiinsa nimensä ja ojentaa paperin sen jälkeen vasemmalla puolellaan istuvalle. Paperit kiertävät koko piirin niin, että jokainen kirjoittaa jokaiseen paperiin jonkin hyvän tarkoituksen, jonka Jumala on suunnitellut sille, jonka nimi on paperissa (esim. ”saa muut hymyilemään”, ”laulaa hyvin”, ”osaa auttaa muita”). Jokainen saa lopuksi oman paperin itselleen omaksi.

3. Raamatunkohtaan tutustuminen

Lukekaa 1. Moos. 1:26- 2:25

Voit esim. kertoa raamatunkertomuksen omin sanoin:

  • Jos ohjaaja on taitava kertoja, hän voi kertoa raamatunkertomuksen omin sanoin – kuitenkin niin, että esim. pitää Raamattua kädessään tai muuten ilmaisee selvästi, että oikea kertomus löytyy Raamatusta eikä ole hänen keksimänsä.
  • Kertomus voidaan esittää nukketeatterina.
  • Ohjaaja voi kertomuksensa aikana nostaa näkyviin siihen sopivia esineitä.
  • Kertomukseen voidaan lisätä ääniefektejä, joita lapset apuohjaajan ohjauksella tekevät kertomuksen tapahtumien mukaan (esim. tuuli, sade, eläinten ääniä).

4. Kysymyksiä pienryhmäkeskusteluun

Lukekaa ensin Psalmi 100:3

  • Mitä tarkoittaa se, että Jumala loi meidät ja että me olemme hänen omiaan?
  • Miltä sinusta tuntuu se, että Jumala on tehnyt sinut?
  • Oletko sinä (tai kukaan muukaan) syntynyt maailmaan vahingossa?

Kiinnitä lasten huomio siihen, että Jumala ei tee virheitä ja että hän on luonut aivan jokaisen omaksi kuvakseen. Jokaisen ihmisen elämällä on Jumalan antama tarkoitus. 

5. Havainnollistaminen

Havainnollistaminen esineiden avulla

Laita kassiin erilaisia esineitä ja pyydä lapsia yksi kerrallaan ottamaan esiin yksi esine. Kerro, mikä esine on ja mihin sitä käytetään. Pyydä sen jälkeen lasta keksimään esineelle vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia (esim. hammasharjalla voi paitsi pestä hampaita myös puhdistaa lavuaarin). Ota lopuksi esiin peili. Jutelkaa: Mihin peiliä käytetään? Kenet näet peilissä?

Kokeilkaa tai kertokaa, mitä sellaista osaatte kukin tehdä, jota kaikki eivät ehkä osaa (esim. seisoa päällään, soittaa viulua, heiluttaa korvia…). Kerro lapsille, että meidät kaikki on luotu arvokkaiksi yksilöiksi. Jutelkaa: Miksi Jumala loi meidät erilaisiksi? Mikä meidän tarkoituksemme on (mitä tarkoitusta varten meidät on luotu)?

6. Muistolause

”Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme.” (Ps.100: 3)

Valitse a tai b:

a. Ohjaaja sanoo lauseesta yhden sanan kerrallaan ja lapset toistavat perässä. Ohjaaja voi myös sanoa ensin yhden, sitten kaksi, sitten kolme sanaa jne. niin kauan kunnes koko raamatunkohta on sanottu kaikuna. Muista lisätä kohdan perään raamatunkirja ja ainakin luku, josta kohta on otettu.

Vaihtoehtoja: Ohjaaja voi sanoa muistolauseen hiljaa, kovaa, hitaasti, nopeasti, korkealla tai matalalla äänellä jne. ja lapset toistavat samalla tavalla. Lauseen voi myös kirjoittaa taululle ja pyyhkiä sanoja pois ja testata, muistavatko lapset lauseen silti. Lauseen opetteluun voi myös liittää sen sanoihin sopivia liikkeitä (käsien tai koko kehon).

b. Ohjaaja keksii muistolauseelle oman sävelen tai sovittaa sen johonkin lasten tuntemaan melodiaan. Apuna voi käyttää instrumentteja tai käsien taputusta, jalkojen tömistystä tms. Melodia ja esitystapa voidaan myös keksiä lasten kanssa yhdessä.

7. Rukous

Voidaan rukoilla yksi kerrallaan esim. edellä kirjoitettujen ajatusten pohjalta. Jokainen voi sanoa yhden asian omasta paperistaan, esim. ”Kiitos Jeesus, että saan muut hymyilemään”. Vaihtoehtoisesti ohjaaja voi rukoilla nostaen jokaisesta paperista esiin yhden kiitosaiheen.

 

Raamatun punainen lanka lapsille. © Raamatunlukijain Liitto ry.