Oikein tekeminen

Danielin tottelevaisuuteen liittyvä leikki.

Luetaan Dan. 6:7–24

Osallistujat menevät piiriin. Ohjaaja seisoo keskellä ja antaa yhden ohjeen esim. ”Pidä kättä koko ajan korvalla” tai ”Pidä vain varpaitasi maassa” tai ”Hyräile Ukko Nooaa”. Tämä ohje on sellainen, jota pitää koko ajan noudattaa. Myöhemmin ohjaaja antaa uusia ohjeita, esim. ”Liikkukaa taaksepäin”, ”Istu maahan” tms. Joitain ohjeita pystyy noudattamaan niin, että ensimmäinen, eli tärkein ohje on myös mahdollista noudattaa yhtä aikaa (esim. ”Hyräile Ukko Nooaa” ja ”Istu maahan”). Joissain tapauksissa se on mahdotonta (esim. ” Pidä vain varpaitasi maassa” + ” Istu maahan”). Leikin tarkoitus on pitää mielessä alkuperäinen ohje ja noudattaa sitä joka tilanteessa. Uusien ohjeiden kohdalla kunkin täytyy arvioida, pystyykö sitä ja ensimmäistä noudattamaan yhtä aikaa vai pitääkö toinen ohje jättää noudattamatta. Kun joku ei noudata alkuperäistä ohjetta, hän joutuu pois pelistä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.