Pelastushippa

Lähimmäisenrakkauteen liittyvä leikki.

Luetaan Luuk. 10:25–37

Aluksi määritellään hippa-alueen rajat. Yksi on hippa (rosvo) ja yksi pelastaja (laupias samarialainen). Hippa ottaa muita kiinni. Kiinniotetut menevät välittömästi kiinnijäämisensä jälkeen leikkialueen reunalle makaamaan. Pelastaja voi vapauttaa kiinniotetut ottamalla heitä molemmista käsistä kiinni ja vetämällä pystyyn. Tämän jälkeen kiinniotetut saavat jatkaa leikkiä. Jos osallistujia on paljon, hippoja ja pelastajia voi olla useampia.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.