Rukous

Esirukoukseen liittyvä tehtävä.

Luetaan Mark. 2:1–12

Kirjoitetaan lapuille sellaisten ihmisten nimiä, joiden puolesta kukin haluaisi rukoilla. Taitellaan laput ja asetetaan ne huovan päälle. Kannetaan huopa yhdessä (tai ryhmissä) paikkaan, jossa voidaan hetkeksi hiljentyä, esim. alttarille. Alttariksi riittää pieni liinalla peitetty pöytä, jolla on Raamattu ja palava kynttilä. Ohjaaja voi päättää hiljaisen rukouksen esim. Herran siunaukseen. Huom! Ohjaajan tulee kerätä laput pois, niin ettei kukaan näe toistensa kirjoitusta.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.