Salakirjoitus

Jumalan lakiin liittyvä tehtävä.

Luetaan 2. Moos. 19:1–2, 16–20; 20:1–20

Keksitään ryhmässä salakirjoituskoodi (kutakin kirjainta vastaa jokin kuvio tai toinen kirjain). Kirjoitetaan yksi käsky salakirjoituksella ja annetaan toiselle ryhmälle ratkaistavaksi. Koodia ei tarvitse antaa ratkaisijoiden käyttöön koska mahdollisia vastauksia on vain 10, mutta tekijöiden kannattaa säästää se tarkistamista varten.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.