Sarjakuva

Daavidin ja Goljatin taisteluun liittyvä piirustustehtävä.

Luetaan 1. Sam. 17:1–15, 32–50

Jaetaan raamatunkohta neljään jaksoon ja piirretään kustakin yksi kuva. Laitetaan kuvat peräkkäin sarjakuvaksi. Voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönä. Jokaiselle kuvalle voi myös antaa otsikon (esim. ”Daavid saapuu taistelupaikalle”). Sarjakuvan voi toteuttaa niin, että Daavid piirretään värikynillä ja kuva muuten mustavalkoisena. Jos sarjakuvia tarkastellaan yhdessä jälkikäteen, voidaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten Daavid kuvissa esiintyy.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.