Suuri vaihtokauppa (Matt. 27:11–28:15)

Toiminnallinen opetuskokonaisuus lapsille. Teemana Jeesus pelastaa.
Raamatun punainen lanka lapsille

 1. Ohjaajalle pohdittavaksi

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on maailman suurin kertomus. Se on maailmanhistorian keskeisin tapahtuma. Synti on tuhonnut ihmisten elämän niin, etteivät he ole arvollisia elämään Jumalan yhteydessä. Jumala, joka on koko maailman hallitsija, antoi oman Poikansa pelastaakseen ihmiset. Tämä on suurin vaihtokauppa, joka koskaan on tehty.

Vietä aikaa rukouksessa ja tunnusta syntisi Jumalalle. Pyydä anteeksiantamusta ja uutta alkua. Kiitä Jeesusta hänen ristintyöstään.

2. Raamatunkohdan ymmärtämistä syventäviä leikkejä

Vastakohdat

Anna lapsille erilaisia liikkumisohjeita, joilla kullakin on vastakohta (esim. kädet ylös – alas, eteenpäin – taaksepäin, nopeasti – hitaasti). Antaessasi käskyn lasten tulee liikkua tai tehdä juuri päinvastoin kuin käsket.

Leikin opetus: Jeesusta kohdeltiin juuri päinvastoin, kuin hän olisi ansainnut: hän sai murhamiehen tuomion, vaikka oli herättänyt ihmisiä kuolleista ja joutui kärsimään pilkkaa kuin suurin syntinen, vaikka ei ollut koskaan tehnyt mitään pahaa.

Vaihtokauppa-ajatuksen havainnollistaminen

Ohjaaja voi ottaa esiin karkin tai pienen lelun ja kysyä, haluaisiko joku lapsista tehdä vaihtokaupan hänen kanssaan antamalla hänelle jotain karkin tai lelun sijaan. Ohjaaja hyväksyy itselleen epäedullisimman tarjouksen.

Ohjaaja kantaa ryhmän pienintä lasta huoneen poikki (luoden mielikuvan esim. vaarallisen virran ylittämisestä). Sen jälkeen ohjaaja pyytää lasta vastaavasti kantamaan hänet takaisin, mihin lapsi ei pysty.

3. Raamatunkohtaan tutustuminen

Lukekaa ensin Matt. 27:27–31

Ohjaaja pyytää vapaaehtoisia lapsia raamatunkertomuksen rooleihin. Samalla kun ohjaaja kertoo, lapset näyttelevät (ilman ääniefektejä tai puhetta). Jos halukkaita näyttelijöitä on enemmän kuin rooleja, voidaan raamatunkohta jakaa osiin tai näytellä sama kohta useampaan kertaan. Jos vapaaehtoisia ei ole tarpeeksi, myös ohjaajat voivat osallistua näyttelemiseen.

Lukekaa Matt. 27:32–66

Lapset saavat itse eläytyä kertomuksen päähenkilöihin. Ohjaaja pyytää vapaaehtoisia istuutumaan haastateltavien tuoleille ja antaa heille roolit (päähenkilöiden mukaan, esim. Simon Kyreneläinen, ylipappi, Maria). Muut lapset miettivät ohjaajien avulla em. haastateltaville kysymyksiä. Ohjaajan kannattaa tehdä itsekin lisäkysymyksiä niin, että tarinan ydinasiat tulevat haastattelussa esiin.

Lukekaa lopuksi Matt. 28:1–10

Lapset jaetaan n. 5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa kaksi minuuttia aikaa miettiä, miten toteuttaisivat paikallaan olevan ”kuvan” ryhmänsä jäsenistä (patsaana paikallaan seisoen) ohjaajan antaman raamatunkohdan mukaan. Eri ryhmien ”kuvat” esitellään kertomuksen tapahtumajärjestyksessä.

Ohjaaja voi haastatella ”kuvien” henkilöitä esittämisen jälkeen.

4. Kysymyksiä pienryhmäkeskusteluun

  • Luuletko, että Jeesus olisi voinut olla menemättä ristille?
  • Miksi luulet, että hän valitsi ristinkuoleman?
  • Oliko mielestäsi reilu vaihtokauppa, että Jeesus kuoli ihmisten syntien puolesta?
  • Miksi oli tärkeää, että Jeesus nousi kuolleista?

Auta lapsia ymmärtämään, että Jeesus elää tänäänkin ja haluaa luoda ystävyyssuhteen jokaisen ihmisen kanssa.

5. Havainnollistaminen

Jaa lapset ryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää tekemään/piirtämään kuva yhdestä raamatunkertomuksen kohdasta antamasi materiaalin avulla (esim. värikyniä, lehtiä, oksia, liimaa jne.). Käyttäkää valmiita kuvia avuksi, kun kertaatte lopuksi pääsiäisen tapahtumat.

6. Muistolause

”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.” Room. 10:9

Anna jokaiselle lapselle muistoesine. Esine voi olla esim. kivi tai kortti, jolle muistolause on kirjoitettu, tai jokin esine, joka itsessään muistuttaa raamatunkohdasta.

7. Rukous

Voitte yhdessä katsella lasten raamatunkohdasta tekemiä kuvia ja miettiä, mistä kaikista niissä näkyvistä asioista voimme kiittää Jumalaa.

 

Raamatun punainen lanka lapsille. © Raamatunlukijain Liitto ry.