Tule-leikki

Jeesuksen veden päällä kävelemiseen liittyvä tehtävä.

Luetaan Matt. 14:22–33

Mennään pareittain. Toisen silmät sidotaan. ”Sokeat” menevät keskelle huonetta tai leikkitilaa, toiset menevät heidän ympärilleen jonkin matkan päähän, sattumanvaraiseen järjestykseen. Näkevät kutsuvat pariaan sanomalla ”Tule!” He eivät saa liikkua eivätkä sanoa mitään muuta. Sokeat yrittävät äänen perusteella löytää oman parinsa ja tulla hänen luokseen. Jos sokea menee väärän henkilön luo, hänet talutetaan takaisin keskelle. Leikitään niin kauan, että jokainen on löytänyt parinsa. Jos leikkijöitä on paljon, kannattaa muodostaa useampi leikkiryhmä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.