Tunnistustehtävä

Joosefiin liittyvä leikki.

Luetaan 1. Moos. 43:1–5, 15; 45:1–10

Mennään piiriin, yksi jää keskelle. Keskellä olijan silmät sidotaan. Piiri pyörii hänen ympärillään, kunnes hän pysäyttää sen sanomalla esim. ”seis”. Hän osoittaa sormella edessään olevaa, ja tämän pitää sanoa hänelle joku ennalta sovittu sana (esim. ”Joosef”). Jos hän tunnistaa henkilön äänestä, tämä tulee vuorostaan keskelle. Leikki toimii vain, jos osallistujat tuntevat toisensa nimeltä. Jos kaikki tuntevat toisensa oikein hyvin, saa ääntänsä muuttaa hämäykseksi – muuten käytetään normaalia puheääntä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.