Tyrsky – tyyni – tykkänään stop -leikki

Myrsky-kertomukseen liittyvä tehtävä.

Luetaan Mark. 4:35–41

Tarkoitus on totella ohjaajan käskyä: joko liikkua tai pysähtyä. Osallistuja jaetaan kahteen samankokoiseen ryhmään (”tyrsky” ja ”tyyni” -ryhmään) ja määrätään pelialueen rajat. Toiselle ryhmälle annetaan esim. nauha käsivarteen, jotta osallistujat muistavat ja huomaavat, mihin ryhmään kukin kuuluu. Kaksi joukkuetta asettuu riveiksi vastakkain parin metrin päähän toisistaan. Pelialueen reunalle on merkitty turvapaikka (ympyröity alue tai tietty nurkka huoneessa). Kun ohjaaja huutaa ”Tyyni!”, tyyni-ryhmä yrittää saada kosketettua niin montaa ”tyrsky”-ryhmäläistä kuin mahdollista. ”Tyrskyt” saavat tällöin pyrkiä omaan turvapaikkaansa. Kun ohjaaja huutaa ”Tyrsky”, osat vaihtuvat. Turvaan saa mennä vain silloin, kun on kiinniotettavana. Kiinniotetut voivat esim. mennä kyykkyyn ja jäädä paikoilleen. Kun osat vaihtuvat, kyykyssä olijat saavat lähteä ottamaan toisia kiinni. Kun ohjaaja huutaa ”tykkänään stop!”, kaikki jähmettyvät paikoilleen. Ohjaaja voi hämätä venyttämällä ty-tavua.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.