Aidan paremmalla puolella? (Matt. 25:31–46)

Raamattupiiri, teemana viimeinen tuomio.

Pohdintaa ja taustaa

Raamatunkohta Matt. 25:31–46 on osa Jeesuksen viimeistä pitkää puhetta opetuslapsilleen. Jeesus raottaa hiukan viimeisiä tapahtumia peittävää verhoa ja kertoo paluustaan ja viimeisestä tuomiosta. Näistä puhuessaan hän käyttää seuraavia kuvia: hän tulee yllättäen (24:44), hän toivoo silloin löytävänsä palvelijansa työskentelemässä (24:45–51 ja 25:14–30) ja toivoo heidän olevan kaukonäköisiä ja valveilla (25:1–13).

Ihmisen Poika on nimitys, jota Jeesus käyttää Matteuksen evankeliumissa itsestään. Se muistuttaa siitä, että Jeesus on ihminen, mutta epäilemättä viittaa myös henkilöön, josta Danielin kirjassa puhutaan (Dan. 7:13–14; 10:16–18). Jumala on antanut hänelle vallan istua tuomarin istuimella tuomitsemassa kansoja. Jeesus on ainoa, joka on arvollinen toimimaan tuomarina.

Huomaa, että lampaat ovat jo lampaita ja vuohet vuohia. Raamatussa Jumalan kansaa Israelia kuvataan usein lammaslaumaksi. Uudessa testamentissa tämä lauma laajenee tarkoittamaan myös Jeesukseen uskovaa seurakuntaa. Sekä lampaat että vuohet ovat varmasti kummatkin tehneet elämänsä aikana sekä hyvää että pahaa. Suurin ero löytyy siitä, millä perusteella heidät tuomitaan.

Matteus kertoo luvussa 10 siitä, miten Jeesus lähetti opetuslapsiaan julistusmatkalle. Jeesus sanoo lähtöohjeistuksensa lopuksi: ”Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut” (Matt. 10: 40). Jeesuksen lähettämien ihmisten vastaanottaminen on hyvien asioiden tekemistä Jeesukselle.

Hyvät teot eivät ole bonuspisteitä, joilla pelastus ansaitaan. Jumala odottaa, että ihminen uskoo häneen (Joh. 6:28–29). Uskon laittaminen käytäntöön (= hyvät teot, Joh. 14:15), osoittaa uskon totuudenmukaisuuden. Jumalan ja lähimmäisen rakastamista ei voi erottaa toisistaan (3. Moos. 19:18, 5. Moos. 6:4, Matt. 19:18–19). Teot ovat kuin jäävuoren huippu, näkyvä osa uskoa.

Tästä kertoo myös Jaak. 2: 14–18 ja 1. Joh. 3: 15–18.

”Isän siunaamat” ja ”vanhurskaat” jakeissa 34 ja 37 tarkoittavat sellaista, jotka ansaitsee tuomion, mutta ovat vapautettuja siitä. Lampaat ovat siis jo elämänsä aikana ymmärtäneet ansaitsevansa tuomion (= ymmärtäneet olevansa syntisiä), mutta turvautuneet Jeesuksen sovitustyöhön. Viimeisellä tuomiolla heille siis vain todetaan jo elämän aikana saatu vapauttava tuomio. Jumalan silmissä he ovat nyt Jeesuksen tähden täydellisiä, siunattuja ja vanhurskaita.

Tämä raamatunkohta tuo esiin niitä kriteereitä, jotka otetaan esiin viimeisellä tuomiolla. Se ei silti anna jokaiseen yksityiskohtaan vastausta. Siksi on tärkeää, että pysymme tekstissä, emmekä yritä sanoa asiasta enempää kuin mitä Raamattu meille kertoo.

Luetaan Matt. 25:31–46

Keskustelukysymyksiä

  • Mitä kaikkea tämä teksti kertoo Jumalasta Isänä, entä Poikana? Millaisia ominaisuuksia tai toimintatapoja heillä on?
  • Mikä osoittaa Ihmisen Pojan hallitsevan viimeisen tuomion tapahtumia?
  • Millä nimellä lampaat ja vuohet kutsuvat Ihmisen Poikaa? Mitä tuo nimitys merkitsee sinulle?
  • Ketkä kaikki joutuvat Jumalan eteen tuomittavaksi? Millaiset ovat Jumalan tuomiot?
  • Millä tavalla lampaat ja vuohet eroavat toisistaan?
  • Mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo: ”Olette tehneet minulle” tai ”Olette jättäneet tekemättä
  • minulle”? Millä tavalla voimme tehdä tai jättää tekemättä hyvää Jeesukselle?
  • Lukekaa Matt. 7:21–23. Ihmiset ovat siinäkin hämmästyneitä. Mitä Jumala odottaa laumaltaan?
  • Miksi on tärkeää tehdä hyvää?
  • Millä nimellä lampaita kutsutaan? Mitä nämä nimitykset kertovat pelastuksesta?

Lopuksi

Luetaan kahteen kertaan ääneen tämä ajatus:
Viimeisellä tuomiolla Jeesus on häneen uskovalle kristitylle sekä tuomari että puolustusasianajaja!

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.