Antaminen voi maksaa paljon (Luuk. 21:1–4)

Raamattupiiri, teemana omastaan antaminen.

Pohdintaa ja taustaa

Lue Jes. 1:11–17 ja vertaa sitä tähän raamatunkohtaan.

Nainen, jonka puoliso kuoli, oli suurissa vaikeuksissa. Jeesuksen aikaan ei ollut minkäänlaista sosiaaliturvaa. Jos suku ei pitänyt leskestä huolta, ei kukaan muukaan ollut velvoitettu sitä tekemään. Ihmiset olivat taipuvaisia unohtamaan lesket ja orvot.

Leski laittoi arkkuun kaksi lanttia, ”yhteensä kuparikolikon verran” (Mark. 12: 42) = n. 0,0076 euroa (reilu puoli senttiä).

Luetaan Luuk. 21:1–4

Tehtävä

Eläytyminen rooleihin

  • Jaa roolit halukkaille: Jeesus, opetuslapset, rikkaat, yksi tai useampi leski, ohikulkijoita… Jokainen lukee tekstin vielä hiljaa mielessään kuvitellen itsensä omaan rooliinsa.
  • Kerro raamatunkohdan omin sanoin lisäten siihen joitakin tietoja esim. tunnelmasta, ilmastosta, leskien asemasta Jeesuksen aikana jne. (Nainen, jonka puoliso kuoli, oli suurissa vaikeuksissa. Jeesuksen aikaan ei ollut minkäänlaista sosiaaliturvaa. Jos suku ei pitänyt leskestä huolta, ei kukaan muukaan ollut velvoitettu sitä tekemään. Ihmiset olivat taipuvaisia unohtamaan lesket ja orvot.)
  • Haastattele jokaista roolihahmoa esittämällä tälle sopivia kysymyksiä, esim. Miltä sinusta tuntui? Kuinka paljon rahaa annoit? Miksi? Roolihahmot voivat myös halutessaan esittää toisilleen kysymyksiä.

Keskustelu

  • Mitä sinulle jäi tästä raamatunkohdasta parhaiten mieleen? Miksi?
  • Mitä Jeesus halusi opettaa opetuslapsilleen jakeiden 4 ja 5 kautta? Lukekaa Jes. 1:11–17 ja verratkaa sitä tähän raamatunkohtaan.
  • Mitkä asiat ovat sinulle välttämättömiä? (Välttämätön = jotain, mitä ilman et voi elää, tai johon olet syvästi kiintynyt) Voiko se olla jotain muutakin kuin rahaa: aikaa, energiaa…?
  • Onko sinun helppo vai vaikea antaa jotain itsellesi välttämätöntä Jumalan käyttöön? Jos se on vaikeaa, niin miksi?
  • Mitä sinä mieluiten annat Jumalalle? Miksi?
  • Mitä merkitystä on sillä, antaako esim. kolehtirahan rakkaudesta, velvollisuudentunnosta tai muille näyttämisen takia? Mitä sydämesi sanoo?

Lopuksi

Lukekaa, mitä Jeesus sanoi juuri ennen tätä raamatunkohtaa Luuk. 20:46, 47.

(Muita antamiseen liittyviä raamatunkohtia: 1. Sam. 15:22, Ps. 40:7–9, Ps. 51:19, Hepr. 10:5–7; 13:15–16.)

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.