Daavid ja Saul (1. Sam. 24:1–13)

Mitä teet silloin, kun olet aivan umpikujassa?
Mukana keskustelukysymyksiä, teemana kateus ja kostosta kieltäytyminen. RaamattuStartti

Tehtävä ryhmälle ennen keskustelua

A)

Ohjeistus: Luetaan raamatunkohta ja liikutaan sen tapahtumien mukaan, ei kuitenkaan näytellä. Roolit: Daavid, Daavidin miehiä, Saul, Saulin sotajoukkoa. Sovitaan, missä on En-Gedi, luola ja sen suu. Joku lukee raamatunkohdan ääneen pysähtyen aina hetkeksi niissä kohdissa, joissa tapahtuu liikettä. Roolihenkilöt liikkuvat tekstin mukaan, mutta eivät ilmeile eivätkä sano mitään.
Purku: Mietitään yhdessä, tuliko raamatunkohdasta joku uusi tai yllättävä asia esiin tehtävän kautta.

TAI

B)

(Tehdään ennen raamatunkohdan lukemista.)
Ohjeistus: Kirjoita lapulle kolme sanaa, jotka tulevat spontaanisti mieleen aiheesta ”kateus”.
Purku: Luetaan sanoja ääneen kaikille. Voidaan myös aluksi mennä pareittain ja valita parin kuudesta sanasta kolme monipuolisimmin kateutta kuvaavaa sanaa. Valintaa voidaan jatkaa vielä neljän hengen ja kahdeksan hengen ryhmissä. Lopuksi luetaan karsimisen jälkeen jäljelle jääneet sanat ääneen.


Lue: 1. Sam. 24:1–13

Pohdintaa ja taustatietoa

Autiomaassa, jossa Daavid kannattajineen piileskeli Saulia, on päivisin tukahduttavan kuuma ja öisin hyytävän kylmä. Ulkoiset hankaluudet eivät kuitenkaan olleet mitään verrattuna siihen hengenvaaraan, jossa he Saulin takia jatkuvasti elivät. Tilanne johtui vain ja ainoastaan Saulin kateudesta Daavidia kohtaan.

Kateus synnyttää pelkoa ja pelko vihaa. Näin oli Saulillekin käynyt. Hän vainosi Daavidia mielipuolisesti, välillä katuen ja taas uudestaan tämän henkeä uhaten. Kaiken järjen mukaan tällaisesta tyypistä olisi kannattanut hankkiutua eroon tilaisuuden tullen. Mutta Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies. Hän tunnusti Saulin kuninkaaksi kaikista tämän puutteista huolimatta. Ja hän tiesi, että tappaminen oli syntiä. Daavid luotti siihen, että Jumala ratkaisisi tilanteen. Hän ei suostunut tappamaan Saulia.

Millä tavalla itse kohtelet niitä, joita jostain syystä kadehdit? Voisitko katkaista kateuden noidankehän ja estää sen muuttumista vihaksi, joka lopulta tuhoaa erityisesti itseäsi? Tai tunnetko että joku kadehtii sinua ja sen takia tahtoo sinulle pahaa? Daavidin esimerkin mukaan voit kieltäytyä vastaamaan pahaan pahalla, vaikka toki saat suojella itseäsi tarpeen tullen.

Mieti

Millaisia asioita kadehdit toisilta? Onko kateutesi muuttunut peloksi tai jopa vihaksi? Miten Jumala voisi auttaa sinua?


Keskustelukysymyksiä ryhmälle

  1. Mikä osoittaa Saulin hulluuden?
  2. Saul kadehti Daavidia, joka oli johtanut Israelin sotaväkeä menestyksekkäästi ja saanut sen takia ihailua osakseen. Kateus oli muuttunut peloksi ja vihaksi (1. Sam. 18:6–16). Miksi kateus usein peitetään vihan alle?
  3. Kummalle kateus on vahingollisempaa: kadehtijalle vai sille, jota kadehditaan? Miksi?
  4. Miksi Daavid edelleen kunnioitti Saulin kuninkuutta, vaikka tämä vainosi hänen henkeään?
  5. Miksi Daavid koki piston sydämessään leikattuaan palan Saulin viitasta?
  6. Mitä Daavid teki huomatessaan kostonhalun nousevan sydämeensä?
  7. Millainen johtaja Daavid oli tässä tilanteessa?
  8. Millaisia johtajia sinä kunnioitat? Kuka on mielestäsi esimerkillinen johtaja?
  9. Onko joku ihminen tehnyt sinua kohtaan väärin? Miltä sinusta tuntuu kohdata hänet?
  10. Missä asiassa Daavid näyttää sinulle esimerkkiä?

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.