Gideon, sankari? (Tuom. 6:1-24)

Raamatturyhmämateriaali. Aihe: Tuomari Gideon.

Ohjaajalle

Tuomari tarkoittaa johtajaa. Tuomarien kirja kertoo ajasta, jolloin Israelissa vallitsi anarkia: ”jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki” (Tuom. 21:25). Sama tilanne toistui monta kertaa: Israelin kansa kääntyi pois Jumalasta ja alkoi palvoa epäjumalia. Sitten naapurikansat saivat heistä vallan, ja israelilaiset kääntyivät epätoivoisina Jumalan puoleen. Jumala armahti heitä ja lähetti kansalle johtajan, tuomarin, joka Hänen avullaan vapautti sen vieraan vallan alta. Gideonin aikaan Israelin kansa oli jälleen kerran maahan painettu, nälissään ja kauhuissaan.

Joskus onnettomuuden syyt ovat syvemmällä, kuin mitä ihminen pystyy ymmärtämään. Jumala näkee asiat pohjaan asti ja pystyy tarttumaan pahan alkujuureen. Tässä raamatunkohdassa se oli epäjumalanpalvelus ja Jumalan hylkääminen. Midianilaisten aiheuttama sorto oli vain seurausta tästä.

Gideon ei ollut kovinkaan sankarillinen luonne, paremminkin pelokas. Aluksi hän oli kyyninen ja epäuskoinen, häneltä puuttui itseluottamusta. Keskustelun kuluessa hän alkoi tuntea kunnioittavaa pelkoa Jumalaa kohtaan, lopulta rauhaa. Jumala ei vastannut Gideonin vastaväitteisiin, vaan antoi tämän ilmaista tunteensa ja epäilynsä. Jumala ei syyttänyt häntä. Jumalan vahva ja syvällinen kutsu pysyi voimassa, kunnes Gideon totteli.

Jumala on armahtavainen. Hän käyttää heikkoja ja nöyriä, hitaitakin, ja sellaisia, jotka eivät ole välttämättä kovinkaan varmoja itsestään. Jumala luo heihin uskon. Muita raamatunkohtia, jotka kertovat siitä, miten Jumala käyttää heikkoa ihmistä työssään ovat mm.: 2. Kor. 12:9–10; Jes. 40:29–31; Matt. 5:3 (köyhät = ne, jotka tietävät olevansa heikkoja), Sak. 4:6b, 10a. Huomaa myös, että Jumala muutti joidenkin Raamatun ihmisten nimet antaessaan heille erityisen tehtävän, esim. Pietari, Joh. 1:42, Matt. 16:18; Abraham ja Saara, 1. Moos. 17:5, 15.

Kertomus Gideonista opettaa sen, että voit edetä sen voiman varassa, joka sinulla on nyt. Sellaisena kuin nyt olet – ei vasta sitten, kun olet muuttunut toisenlaiseksi. Jumala lupasi Gideonille olla tämän kanssa, jos tämä tottelee hänen kutsuaan. Immanuel tarkoittaa ”Jumala on meidän kanssamme” – se on yksi Messiaan, Jeesuksen, nimistä.

Raamattupiiri

Alkutehtävä

Ohjaaja on kopioinut raamatunkohdan (niin, etteivät jaenumerot jää näkyviin!) isohkolle paperille ja leikannut sen viiteen osaan: jakeet 1–5 / 6–10 / 11–18 /19–23 / 24. Osallistujat kokoavat palat oikeaan järjestykseen.

Luetaan: Tuom. 6:1–24

Kerro

 • Tuomari tarkoittaa tässä johtajaa.
 • Tuomarien kirja kertoo ajasta, jolloin Israelissa vallitsi anarkia. ”Jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki.” (Tuom. 21:25). Sama tilanne toistui monta kertaa: Israelin kansa kääntyi pois Jumalasta ja alkoi palvoa epäjumalia. Sitten naapurikansat saivat heistä vallan, ja israelilaiset kääntyivät epätoivoisina Jumalan puoleen. Jumala armahti heitä ja lähetti kansalle johtajan, tuomarin, joka Hänen avullaan vapautti sen vieraan vallan alta. Gideonin aikaan Israelin kansa oli jälleen kerran maahan painettu, nälissään ja kauhuissaan.

Keskustelu

 1. Miksi Israelin kansa oli sorrettu? Kuka sitä sorti ja miten? Millainen tunnelma kansan keskuudessa vallitsi?
 2. Mitä mieltä olet Jumalan vastauksista tässä raamatunkohdassa? Olivatko ne mielestäsi asianmukaisia?
 3. Kuka enkeli on? Mitä ajattelet hänen sanoistaan jakeessa 12? Mitä sanat kertovat siitä, miten Jumala näkee meidät?
 4. Tehkää lista enkelin (Jumalan) repliikeistä ja Gideonin vastauksista. Kiinnittäkää huomiota niiden eroihin, kontrastiin.
 5. Miten Jumala reagoi Gideonin vastaväitteisiin?
 6. Miten Gideonin tunteet muuttuivat tapaamisen aikana? Mitä se kertoi hänen luonteestaan?
 7. Kuka valitsi Gideonin? Muistuttaako hänen valintansa sinua muista samanlaisista tilanteista ja kutsuista Raamatussa?
 8. Mitä tämä raamatunkohta kertoo Jumalasta ja hänen suhteestaan ihmiseen?
 9. Gideonilla oli täysi syy pelätä alistajiaan. Mikä sinua pelottaa, ahdistaa, alistaa? Ajatteletko, että Jumala ei enää tee tekojaan tässä ajassa, vaan vain joskus menneisyydessä? Miten usko voi auttaa näkemään tämän asian toisin?
 10. Oletko joskus kokenut, että Jumala kutsuu sinua johonkin erityiseen tehtävään? Miten reagoit hänen kutsuunsa?

Lopuksi

Lukekaa uudelleen jae 14. Jos on aikaa, voitte lukea yhdessä luvun 6 loppuun. Osallistujat voivat halutessaan lukea Gideonin tarinan loppuun kotona (Tuom. 7–8).

 

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.