Hymni rakkaudelle (1. Kor. 13)

Raamattupiiri Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen persoonasta.

Pohdintaa ja taustaa

Tämä Raamatun luku on Jumalan rakkaudelle omistettu runo. Paavali kirjoittaa siinä Korintin seurakunnalle. Korintti oli tärkeä, varakas ja suuri kaupunki, jossa eri uskonnot ja kansallisuudet kohtasivat. Kristillisessä seurakunnassakin näkyi ympäröivästä kulttuurista nouseva moniarvoisuus: toisaalta oltiin kiinnostuneita vahvoista hengellisistä kokemuksista, toisaalta seurakunnassa oli paljon kiistoja, jopa oikeudenkäyntiä. Seurakunnan rikkaiden ja köyhien välillä oli kuilu ja seksuaalisuuden kanssa esiintyi ongelmia.

Raamatunkohdassa ei ole kyse eroottisesta tai tunteisiin perustuvasta rakkaudesta eikä ystävyydestä, vaan jumalallisesta rakkaudesta (agape) ja veljesrakkaudesta.

Tekstissä mainitaan aluksi suuressa suosiossa olleet hengelliset lahjat: kielilläpuhuminen, profetoiminen, tieto, usko. Sen jälkeen mainitaan kristityn elämän oleelliset tuntomerkit: anteliaisuus ja itsensä uhraaminen. Lista alkaa kielilläpuhumisella ja päättyy marttyyriuteen. Se kehittyy vähemmän tärkeästä tärkeimpään. Paavali haluaa osoittaa, että yhteys Jumalaan ja Pyhän Hengen meissä vaikuttama rakkaus on tärkeämpää kuin esim. hengellisten erityislahjojen etsiminen.

”Rakkaus on…” -ilmaisut kertovat siitä, millainen Jeesus on. ”Rakkaus ei ole…” -ilmaisut kertovat niistä puutteista, joita korinttilaisilla – ja meillä – oli ja on. Paavali puhuu näistä puutteista myös muualla kirjeessään, esim. ylpeily (1. Kor. 4:7–8), pöyhkeily (1. Kor. 4:18–19), säädyttömyys (1. Kor. 5:1), oman edun etsiminen (1. Kor. 6:1, 6, 7), katkeroituminen (1. Kor. 1:11).

Jumala on täydellinen, kaikki muu epätäydellistä. Antiikin peilit oli tehty kiillotetusta metallista, joten ne olivat hyvinkin epätäydellisiä. Rakkaus on suurin, koska se kestää ikuisesti, kuten Jumala, koska Jumala on rakkaus. Usko ja toivo ovat ihmisen maailmaan kuuluvia, uskovan ihmisen attribuutteja (attribuutti = substantiivin määrite), joten ne ovat rajallisia samoin kuin ihminen. Jumalalta tuleva rakkaus on ikuista niin kuin Hän itse.

1. Kor. 13 kuvattu rakkaus on sama asia kuin Galatalaiskirjeessä kuvattu Hengen hedelmä: Kun Pyhä Henki saa ohjata elämäämme, hän tuottaa meissä omaa hedelmäänsä. Kyse ei ole meidän hedelmästämme, vaan Hengen hedelmästä. Hengen hedelmä on sydämen uusia asenteita, jotka johtavat myös tekoihin. Ei ihme, että meitä uudestaan ja uudestaan kehotetaan vaeltamaan niin, että antaisimme Hengen ohjata ja hallita itseämme.

Luetaan 1. Kor. 13

Alkutehtävä

a. Jaetaan luku kolmeen osaan. Otsikoidaan kukin osa sen mukaan, miten rakkaus siinä ilmenee. (Vastausesimerkki: Jakeet 1–3 Jos minulla ei ole rakkautta; 4–7 Millainen rakkaus on; 8–13 Rakkaus on ikuinen)

b. Paavali käyttää tekstissä tyylikeinoja, esim. toistoa, vastakkainasettelua ja vertailua. Mitä tyylikeinoa hän käyttää erityisesti kussakin osassa?

(Vastausesimerkki: 1. osassa toisto ”Vaikka minä…”, 2. osassa sanan ”rakkaus” ja ”kaikki” toisto, 3. osassa vastakkaisia ilmaisuja esim. vajavainen – täydellinen, lapsi – mies)

Keskustelukysymyksiä

a. Jakeet 1–3

  • Rakkautta verrataan hengellisen elämän osa-alueisiin, mihin?
  • Missä järjestyksessä ne esiintyvät?
  • Miksi Paavali ottaa hengellisen elämän osa-alueet tässä esiin? (Lukekaa 1. Kor. 12:27–31)

b. Jakeet 4–7

  • Rakkaus ilmaistaan kertomalla, mitä se on ja mitä se ei ole. Mitä ”rakkaus on…” ja mitä ”rakkaus ei ole…” tekstin mukaan? Mitä ajattelet Paavalin tarkoittavan näillä erilaisilla ilmaisuilla?
  • Lukekaa Gal. 5:22–23 hengen hedelmistä. Mitä yhtäläisyyttä niissä on näiden korinttolaiskirjeen jakeiden kanssa? Mikä vaikuttaa meissä tällaista rakkautta?

c. Jakeet 8–13

  • Mitä kuvia Paavali käyttää rakkaudesta tässä jaksossa ja mitä hän niillä tarkoittaa?
  • Miksi rakkaus on suurin? Miksi se on suurempi kuin usko ja toivo?

d. Koko luku

  • Mitä tarkoittaa antaminen ja itsensä antaminen rakkaudessa ja ilman rakkautta?
  • Mikä tässä raamatunkohdassa koskettaa sinua eniten?

Lopuksi

Laitetaan jakeissa 4–7 sanan ”rakkaus” tilalle ”Jeesus”. Luetaan jakeet näin hiljaa omassa mielessä.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.