Jäähyväiset (Ap. t. 20:17–38)

Raamattupiiri, teemana uskovien yhteys ja kristillisen opetuksen merkitys.

Pohdintaa ja taustaa

Paavali on matkalla Jerusalemiin helluntaijuhlille. Hän ei halua käydä nyt Efesoksessa, sillä se veisi liikaa aikaa. Sen sijaan hän pysähtyy Miletossa ja kutsuu Efesoksen seurakunnan vanhimmat sinne häntä tapaamaan. Paavali on kastanut lähes kaikki Efesoksen seurakunnan jäsenet (Ap. t. 19:1–17). Tämä Paavalin puhe on ainoa Apostolien tekoihin kirjoitettu puhe, joka on suunnattu kristityille.

Paavalin aikaan evankeliumeja ei vielä ollut kirjoitettu. Evankeliumi tarkoittaa tässä siis ilosanomaa Jeesuksesta. Paavali muistuttaa, että Jumalan armo johtaa uskovat, sekä juutalaiset että ei-juutalaiset, pelastukseen. Jo Johannes Kastaja julisti Jumalan valtakuntaa. Jeesukselle tämä valtakunta oli totta hänen omassa persoonassaan ja työssään ja se murtautui lopullisesti esiin ristillä. Jumalan valtakunta ei kuitenkaan ole läsnä tässä maailmassa kuin osittain. Vasta kun Kristus saapuu takaisin hallitsemaan, Jumalan valtakunta hallitsee koko maailmaa. Jumalan valtakunnan julistaminen on siis Kristuksen paluun julistamista.

Väärät profeetat ja väärämieliset seurakunnan paimenet ovat kuin raatelevia susia (Matt. 7:15). Vain vähän aikaa tämän Paavalin ja efesolaisten tapaamisen jälkeen nämä sudet todella tulivat hajottamaan seurakuntaa. ”Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta”, Paavali kirjoittaa Timoteukselle (2. Tim. 1:15). Aasian maakuntaan kuului myös Efesos!

Aikanaan apostoli Johannes kertoi Efesoksen seurakunnalle Jumalan viestin (Ilm. 2:4–5). Muutamaa vuotta myöhemmin Efesoksen seurakunnan ”lamppu” todella siirrettiin paikaltaan ja se hajosi lopullisesti.

Luetaan Ap. t. 20:17–38

Keskustelukysymyksiä

  • Millainen Paavalin apostolintehtävä oli?
  • Miten Paavali suhtautui efesolaisiin?
  • Millä tavalla Paavalin elämä voisi olla esimerkkinä efesolaisille ja varsinkin Efesoksen seurakunnan johtajille?
  • Jakeet 22–23: Kuka johtaa Paavalia? (Miltä sinusta vaikuttaa: tuoko Pyhän Hengen johdatus Paavalille varmuutta ja rohkaisua? Miksi?)
  • Jakeet 24–25: Mikä on Paavalin mielestä tärkeintä?
  • Jakeet 28–31: Mistä Paavali varoitti efesolaisia? Miksi Efesoksen seurakuntaa kehotettiin valvomaan?
  • Jae 32: Kenen hoitoon Paavali uskoo efesolaiset? Minkä lupauksen hän heille antaa?
  • Millä tavalla Paavali voisi olla esimerkkinä tämän päivän kristityille?
  • Miksi meidänkin pitäisi valvoa, kuten Paavali kehottaa efesolaisia jakeessa 31? Mitä valvominen käytännössä tarkoittaa?

Lopuksi

Luetaan kahteen kertaan ääneen tämä ajatus: Jumalan sana ei ole annettu vain opiskelua ja opettelua varten, vaan se on itsessään pelastuksen väline.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.