Jeesuksen seuraamisesta (Mark. 10:17–22)

Raamattupiiri siitä, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee.

Pohdintaa ja taustaa

Markuksen evankeliumissa tämä kertomus seuraa tapahtumaa, jossa Jeesus siunaa lapsia. Ylistettyään lasten luottamusta ja yksinkertaisuutta Jeesus on lähtenyt taas matkaan.

Jeesuksen luo tullut mies on hyvin rikas ja hyvin ehdoton. Hän ihailee Jeesusta, ”hyvää ihmistä”. Hän kenties ajattelee, että jos ihminen on Jumalan edessä hyvä, hän voi ehkä saavuttaa samanlaisen ”hengellisyyden asteen”. Jeesus osoittaa, että mies tuntee vetoa kahtaalle: hän kaipaa sydämessään taivaallisia asioita, mutta on kuitenkin kiinni maallisessa omaisuudessaan.

Jeesus ei ehdota askeesia eikä anna lisää lakeja noudatettavaksi. Jeesus asettaa miehen lain eteen lisäämättä siihen mitään. Sen sijaan hän syventää lain ymmärtämistä korostamalla kokonaisvaltaista Jumalan seuraamista. Jeesus ei mainitse ensimmäisen laintaulun käskyjä (käskyt 1–3), jotka koskevat Jumalan ehdotonta valtaa ja kieltoja asettaa mitään muuta Jumalan tilalle. Lait, jotka koskevat ihmisten välisiä suhteita, löytyvät toisesta laintaulusta (käskyt 4–10). Jeesuksen sanat ”Tule ja seuraa minua” heijastavat ensimmäisen laintaulun sanomaa.

Mies ei ole täysin ymmärtänyt lain varsinaista merkitystä. Gal. 3: 19 kertoo lain merkityksestä: sen tarkoitus on saattaa ihminen tietoiseksi siitä, että hän on kyvytön tekemään hyvää. Laki nostaa esiin ihmisen syntisyyden. Laki on hyödyllinen siihen asti, kunnes Jeesus aloittaa uskon aikakauden, joka on ollut ikään kuin vesileima jo Vanhassa testamentissa (Gal. 3: 21–29).

Jokainen juutalainen tiesi, että yksin Jumala on hyvä. Jeesus haluaa osoittaa nuorelle miehelle, että jos tämä pitää Jeesusta ihmisenä, Jeesus ei voi olla hyvä. Samasta syystä mies ei voi koskaan saavuttaa tuota tasoa itsekään. Jos hän taas kutsumalla Jeesusta hyväksi tahtoo ilmaista, että Jeesus on Jumala, Jeesus ehkä rohkaisee kysymyksellään miestä ilmaisemaan asian selkeämmin.

On kyse aarteiden vaihdosta: miehen tulisi antaa kaikkensa ja antautua näin luottavaisena Jumalalle. Jeesus pyytää miestä jättämään kaikki tekemistä koskevat käskyt ja luottamuksen omiin hyviin tekoihinsa. Jeesus ei sano, etteivätkö miehen teot olisi olleet hyviä, mutta niiden avulla ei voi saada ikuista elämää.

Tehtävä

Ohjaaja lukee raamatunkohdan (Mark. 10:17–22) ääneen, muut kuuntelevat Raamattu suljettuna. Sen jälkeen kirjoitetaan pareittain muutaman rivin ”lehdistötiedote”, jossa kerrotaan tapahtuman pääkohdat. Kirjoitukset voidaan lukea ääneen toisille.

Luetaan Mark. 10:17–22

Keskustelukysymyksiä

  • Mitä ajattelet raamatunkohdan miehestä? Mitä voimme tekstin perusteella tietää hänestä?
  • Mitä ajattelet miehen kysymyksestä? Mitä hän kaipaa?
  • Miksi Jeesus jatkaa keskustelua hänen kanssaan? Mitä Jeesus yrittää saada miehen ymmärtämään?
  • Millä tavalla Jeesus vastaa miehen kysymykseen? Mitä itse ajattelet Jeesuksen vastauksesta?
  • Verratkaa 10 käskyä (5. Moos. 5:6–21) Jeesuksen vastaukseen. Millaisia eroja löydät?
  • Mitä ajattelet nuoren miehen vastauksesta jakeessa 20?
  • Miksi Jeesus rakastaa tätä miestä? Miten tulkitset hänen vastauksensa jakeessa 21?
  • Mitä sellaisen ihmisen pitää tehdä, joka haluaa miellyttää Jumalaa? Mitä uutta Jeesus opettaa uskonnosta?
  • Mitkä asiat omassa ajassamme ovat sellaisia, jotka estävät ihmistä seuraamasta Jeesusta? Mikä sinua itseäsi mahdollisesti jarruttaa uskon tiellä?

Lopuksi

Ihmisen hyvyydestä kertovat myös seuraavat kohdat: Ps. 14:2–3, Room. 7:18, 21–23.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.