Jumalan rakkaus ja lähimmäisenrakkaus (1. Joh. 4:7–21)

Raamattupiiri Jumalan vaikuttamasta rakkaudesta toisia ihmisiä kohtaan.

Pohdintaa ja taustaa

Tekstissä ”rakkaus” yhdistetään aina Jumalaan, ”rakastaa” Jumalaan ja ihmiseen. Jumala on rakkauden alkuperäinen lähde. Usein ajatellaan, että Jumala on ankara tuomari, mutta tämän tekstin perusteella Hän on syvän ja aidon rakkauden lähde, joka opettaa meitäkin rakastamaan.

Se, joka tuntee Jumalan rakkauden Jeesuksessa, tietää olevansa hyväksytty ja Jumalan rakastama. Jumalaa ei tarvitse pelätä. Hän ei rankaise, vaan pelastaa jokaisen, joka turvautuu Jeesuksen pelastustyöhön.

Ihminen ei ole rakkauden lähde. Onneksi, sillä me ihmiset olemme useimmiten solmussa omien arvojemme, normiemme ja vaikeuksiemme kanssa. Jumalan rakkaus tulee ulkopuoleltamme. Ihmisvoimin on mahdotonta rakastaa aina ja kaikkia. Voimme kuitenkin aina turvautua Jumalan rakkauteen rukouksen ja raamatunluvun kautta. Jotkut ovat näin todella oppineet näkemään asioita Jumalan silmin – ja rakastamaan vihollisiaankin!

Alkutehtävä

Jokainen kirjoittaa lapulle lyhyen määritelmän siitä, mitä on rakkaus (avainsanoja tai kokonaisia lauseita). Halukkaat voivat lukea oman määritelmänsä ääneen muille. Määritelmiä ei tässä vaiheessa saa kommentoida eikä niistä käydä keskustelua.

Luetaan 1. Joh. 4:7–21

Keskustelukysymyksiä

  • Kuinka monta kertaa raamatunkohdassa esiintyy sana ”rakkaus/rakastaa”? Mihin sanat ”rakkaus” ja ”rakastaa” on yhdistetty?
  • Mikä on tässä tekstissä rakkauden vastakohta?
  • Vertaa raamatunkohdan ensimmäistä ja viimeistä jaetta. Mikä yhteys niillä on?
  • Mitä olet oppinut Jumalan rakkaudesta Jeesuksen toiminnan kautta? (esim. Sakkeus, Luuk. 19:1–10; aviorikoksesta tavattu nainen, Joh. 8:1–11) Millä tavalla Jeesuksen asenne ihmisiä kohtaan vahvistaa sen, mistä Johannes kirjoittaa?
  • Mitä Jumalan rakkaus kutsuu meitä tekemään?
  • Onko Jumalan rakkaus erilaista kuin sinun rakkautesi?
  • Pidätkö jotain ihmistä täysin pahana – löytäisitkö hänestä kuitenkin jonkin hyvän puolen?
  • Mitä tarkoittaa Johanneksen sanat ”joka ei rakasta veljeään, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei näe”?

Lopuksi

Jokainen voi lukea ääneen mielestään tärkeimmän jakeen tästä raamatunkohdasta.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.