Jumalan voima ja meidän heikkoutemme (2. Kor. 4:5–15)

Raamattupiiri Jumalan voimasta heikossa ihmisessä.

Pohdintaa ja taustaa

Paavali ei puhu omassa voimassaan, vaan hän välittää muille sen, minkä on saanut henkilökohtaisesti Jumalalta. Hän tuntee Jumalan läsnäolon hyvin vahvana vaikeuksien keskellä. Paavali on kiitollinen: hänen palvelutehtävänsä on vapaaehtoinen ja perustuu Jumalan osoittamaan rakkauteen.

Paavali ei tee asioita omaksi hyödykseen, vaan antaa aikansa, energiansa, koko elämänsä evankeliumin eteenpäin viemiseen. Sen eteen hän on valmis myös kärsimään.

Jumalan voima tuli näkyviin myös Kristuksen ruumiissa. Jos koemme itsemme heikoiksi, kärsimme ja kuolemme yhteydessä Jeesukseen (Fil. 3:10–11), mutta saamme hänen kauttaan kokea myös ylösnousemuksen voiman (2. Kor. 5:1–4).

Kutsuessaan ihmistä saviastiaksi Jumala ei halveksi ihmistä, vaan tuntee hänet täydellisesti. Häneltä saamme voiman palvella ja kunnioittaa häntä. Kyseessä on kontrasti: valtavan suuri Jumalan voima voi asua pienessä ja heikossa ihmisessä.

Luetaan 2. Kor. 4:5–15

Alkutehtävä (kaksi vaihtoehtoa)

a. Mietitään tekstille sopiva otsikko/otsikkoja (jokin muu kuin raamatunkäännöksessä oleva).

b. Valitaan paras seuraavista: Täydellistä masokismia / Palvelijan kutsumus /Kuolema ja elämä /Paavalin valaistuminen /Voima ja heikkous /Tämä ei ole elämää!

Keskustelukysymyksiä

 • Ketä Paavali raamatunkohdan mukaan haluaa palvella?
 • Mistä Paavali saa voimaa vaikeuksien keskellä?
 • Millainen on hyvä palvelija?
 • Mitä tarkoittaa aarre saviastioissa?
 • Mitä jae 13 tarkoittaa? Onko Paavalin asenne realistinen?
 • Millainen toivon näköala löytyy jakeista 10–12? Mitä tarkoittaa se, että ”Jeesuksen elämä tulee meidän ruumissamme näkyviin”?
 • Voisitko kuvitella tekeväsi sellaisen palveluksen, josta jae 12 puhuu? Kenelle? Millä tavalla?
 • Millä tavalla evankeliumi on sinulle aarre?
 • Voiko saviastiasta tulla kultainen astia?
 • Oletko joskus kokenut Jumalan voiman vaikeuksien tai heikkouden keskellä? Millä tavalla tuollainen kokemus vaikuttaa uskoon?
 • Millainen kuva sinulla on Jumalasta? Haluatko palvella häntä?

Lopuksi

Ohjaaja lukee ääneen jakeet 16–18.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.