Kuinka rukoilla? (Luuk. 18:9–14)

Raamattupiiri rukouksesta.

Pohdintaa ja taustaa

Fariseus = uskonnollinen juutalainen, joka pyrki tarkasti noudattamaan Mooseksen lakia ja juutalaisten perinnäissääntöjä

Publikaani = verojen kerääjä. Jeesuksen aikana heitä väheksyttiin, koska he olivat pakanakansan, eli Rooman valtakunnan palveluksessa ja käyttivät usein asemaansa väärin anastaessaan verorahoja myös itselleen.

Paasto = israelilaisten paastolla oli uskonnollinen merkitys, se osoitti nöyryyttä Jumalan edessä.

Jeesuksen esittämän vertauksen tarkoitus ei ole vertailla kahta ihmistä toisiinsa, vaan olla esimerkki kahdenlaisesta asenteesta: sellaisesta, josta kannattaa ottaa mallia, ja sellaisesta, jota ei kannata matkia. Jeesus haluaa kiinnittää kuulijoiden huomion itsensä vanhurskaana pitämiseen ja toisten väheksymiseen.

Rintaan lyöminen on kuolettavan iskun merkki. Syntinen tuntee Jumalan edessä ansaitsevansa vain kuoleman. Hän tunnustaa syntinsä ja pyytää Jeesusta antamaan ne anteeksi.

Fariseus onnittelee itseään Jumalan edessä – eli hän ylistää itseään. Publikaani häpeää itseään, mutta ylistää Jumalaa, sillä hän ymmärtää tämän suuruuden ja pyhyyden ja samalla oman pienuutensa ja syntisyytensä.

Se, joka kuvittelee olevansa Jumalan edessä moitteeton, omasta mielestään vanhurskas, ei koe tarvitsevansa apua. Jumala ei voi häntä auttaa. Varmaankin siksi Jeesus sanoi Matt. 5:3: ”Onnellisia ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” He tietävät tarvitsevansa Jumalaa ja hänen armoaan.

Tehtävä

Luetaan jakeet Luuk. 18:10–13. Keskustellaan: Kumpi näistä kahdesta miehestä on mielestäsi sympaattisempi? Miksi?

Luetaan Luuk. 18:9–14

Keskustelukysymyksiä

 • Kenelle tämä vertaus on osoitettu?
 • Mitkä kaksi väärää asennetta Jeesus ottaa esiin heti raamatunkohdan alussa?
 • Mihin asioihin fariseus on itsessään tyytyväinen?
 • Mikä olennainen ero on fariseuksen ja publikaanin rukouksella? Mihin he vetoavat? Miten arvioisit näitä kahta miestä?
 • Mikä ero on näiden kahden rukouksen lopputuloksessa?
 • Mikä publikaanin rukouksessa osoittaa, että hän haluaa muuttaa käytöstään?
 • Miksi on tärkeää tulla Jumalan eteen rehellisenä?
 • Minkä puolen rukouksesta tämä raamatunkohta nostaa esiin?
 • Rukoiletko itse niin kuin kertomuksen publikaani? Onko se helppoa vai vaikeaa? Miksi?
 • Tunnetko joskus itsesi paremmaksi kuin muut, koska olet kristitty?
 • Mitä Jumala merkitsee sinulle – kuka Hän on? Kaveri, joka taputtaa olkapäälle? Vai pyhä ja suuri Jumala, jonka edessä tiedostat oman pienuutesi?

Lopuksi

Jokainen kirjoittaa Jumalalle rukouksen, niin kuin kirjoittaisi hyvälle ja rakkaalle ystävälle: kerro Jumalalle, mitä olet tämän raamatunkohdan kautta oppinut. Halukkaat voivat lukea rukouksensa ääneen.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.