Kuka Jeesus onkaan? (Matt. 16:13–20)

Raamattupiiri uskon tunnustamisesta.

Pohdintaa ja taustaa

Jeesuksen toiminta Galilean alueella on päättynyt ja nyt hän on opetuslapsineen rauhallisella alueella Gennesaretinjärven pohjoispuolella. Markus ja Luukas kertovat tämän saman kertomuksen evankeliumeissaan. Matteuksen versio on kuitenkin yksityiskohtaisin, varsinkin Pietarin suhteen.

Huomattavaa on, että Matteus sijoittaa tämän kertomuksen tarkalleen evankeliuminsa keskikohtaan. Antiikin teksteissä tämä oli tunnettu tapa: kertomuksen tärkein asia sijoitettiin täsmällisesti sen puoliväliin. Tekstin – ja koko Matteuksen evankeliumin – pääasia on Pietarin todistus: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika.”

Jeesuksen nimistä:

 • Jeesus = etunimi
 • Ihmisen Poika = kauan odotettu henkilö, joka on ihmistä ylempänä (Dan. 7:13–14)
 • Kristus = Messias, odotettu Israelin pelastaja
 • Jumalan Poika = kertoo Jeesuksen jumalallisesta luonnosta – juuri tähän Jeesus viittaa sanoessaan Pietarille, että Isä ilmoitti tälle tiedon siitä, että hän on Messias
 • Jeremia = yksinäisen ja kärsivän palvelijan esikuva
 • Elia = kaikkien niiden esikuva, jotka Jumala on lähettänyt kutsumaan kansaansa takaisin luokseen
 • Profeetta = Jumalan ilmoituksen tuoja

Jeesusta koskevalla yleisellä tiedolla (esim. ”Jeesus on todellinen historian henkilö, joka on maailman pelastaja”) ja henkilökohtaisella uskolla Jeesukseen (”Jeesus on minun pelastajani”) on iso ero.

Yleinen tietoisuus Jeesuksesta ei riitä henkilökohtaisen suhteen solmimiseen Jeesuksen kanssa. Jeesuksen tunteminen henkilökohtaisesti on eri asia kuin tietää yleisesti, mitä Jeesus merkitsee seurakunnalle, vanhemmille tai vaikkapa ihmiskunnan historialle. Jeesuksen tunteminen ja hänen pelastustyöhönsä henkilökohtaisesti uskominen merkitsee syntien anteeksisaamista ja sitä, että voi elää hänen läsnäolossaan ja saada iankaikkisen elämän toivon.

Aluksi Pietari ajatteli, että Jeesus voisi ehkä olla Messias sen perusteella, mitä hänen veljensä Andreas hänelle kertoi (Joh. 1:41). Nyt hän tietää, että se on totta. Jae 17 ”liha eikä veri” tarkoittaa ihmisiä. Pietari ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi opittuaan asian kirjoista tai perheeltään, vaan tieto ja luottamus siihen on Jumalan lahjaa. Emme voi ylpeillä omasta uskostamme, koska olemme saaneet sen Jumalalta lahjaksi. Tehtävämme on kuitenkin opettaa ja todistaa Jumalasta ja Jeesuksesta omassa ympäristössämme, jotta lähimmäisemme voisivat myös kuulla hyvän sanoman.

Jae 19 muistuttaa Vanhan testamentin kertomusta Eljakimista (Jes. 22:15–25, erityisesti jae 22). Avaimet ovat vallan merkki. Avaamisella ja sulkemisella on tässä yhteydessä hengellinen merkitys. Pietari avasi myöhemmin ”seurakunnan ovet” juutalaisille (Ap. t. 2:37–41), samarialaisille (Ap. t. 8:14–17) ja pakanoille (Ap. t. 10:34) ja sulki ulos epärehelliset (Ap. t. 5:1–11). Pietari toimi usein koko opetuslapsijoukon edustajana, ja tässäkin hänen tunnustuksensa voidaan ymmärtää kaikkien opetuslasten tunnustukseksi. Myöhemmin käy ilmi selvästi, että ”avaimia” ei annettu yksin Pietarille, vaan muutkin opetuslapset saivat tämän saman vastuun Jeesukselta (Matt. 18:18).

Luetaan Matt. 16:13–20

Keskustelukysymyksiä

 • Mitkä seitsemän eri nimeä teksti antaa Jeesukselle? Mitä nämä nimet kuvaavat?
 • Onko tärkeää tietää, kuka Jeesus todella on?
 • Tiedätkö, mitä ystäväsi ajattelevat Jeesuksesta? Millaisessa tilanteessa asiaa olisi hyvä kysyä?
 • Miten ihminen muodostaa käsityksensä Jeesuksesta?
 • Miten ihminen voi uskoa siihen, että Jeesus on Messias, Jumalan Poika?
 • Millainen mielikuva sinulle tulee kalliosta? Mikä on se kallio, jolle kristillinen seurakunta on rakennettu?
 • Mitä Jeesus merkitsee sinulle juuri tänään? (Muotoile lyhyt vastaus, jonka voit halutessasi kertoa muille.)
 • Millä tavalla se, mitä Jeesus sinulle merkitsee, vaikuttaa elämääsi?

Lopuksi

Sanokaa yhdessä ääneen Pietarin sanat jakeessa 16. Sen jälkeen voitte lukea yhdessä Herran siunauksen.

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.