Kun Henki tulee apuun (Ap. t. 4:5–22)

Raamattupiiri rohkeasta Jeesuksen seuraamisesta ja uskon tunnustamisesta.

Pohdintaa ja taustaa

Suuri neuvosto oli juutalaisten ylin päättävä elin, joka toimi korkeimpana uskonnollisen elämän ja lainkäytön tuomioistuimena. Sen jäsenluku oli 71. Jäseninä toimivat korkein papisto, ns. kansan vanhimmat ja ylimmäinen pappi, joka johti neuvostoa. Hannas ei enää toiminut ylipappina, mutta oli säilyttänyt itsellään ylipapin arvonimen. Jeesus oli vangitsemisensa jälkeen joutunut Hannaksen eteen (Joh. 18:12–14, 19–24). Kaifas, Hannaksen vävy, toimi nyt ylipappina. Hän toimitti Jeesuksen oikeudenkäynnin ja luovutti hänet Pilatukselle. Johanneksesta ja Aleksandroksesta emme tiedä muuta kuin nimet.

Hannas ja Kaifas olivat siis olleet paikalla, kun Jeesus tuomittiin Suuren neuvoston edessä. Vaikka Jeesus ei nyt ole läsnä näkyvästi, hänen merkityksensä on suuri tässäkin oikeudenkäynnissä – hänen nimessäänhän opetuslapset olivat ramman parantaneet.

Saddukeukset kielsivät ylösnousemuksen. Ja apostolien puheen tärkein asia oli juuri Jeesuksen ylösnousemus.

Aluksi

Ohjaaja kertoo omin sanoin luvun 3 sisällön: ramman paranemisen ja sitä seuraava Pietarin puhe.

Luetaan Ap. t. 4:5–22

Keskustelukysymyksiä

 • Ketkä kaikki ovat paikalla raamatunkohdan tilanteessa?
 • Mitä tapahtumaa tämä Apostolien tekojen kohta muistuttaa?
 • Suurin osa ylipapeista oli saddukeuksia. Miksi Johanneksen ja Pietarin puhe ärsytti heitä erityisesti?
 • Mikä hämmästytti Suurta neuvostoa opetuslasten käytöksessä?
 • Opetuslasten varmuus, sillä he eivät olleet edes oppineita, toisin kuin Suuren neuvoston jäsenet.
 • Mikä selittää opetuslasten varmuuden, esim. jakeissa 8 ja 13?
 • Millä tavalla ymmärrät jakeet 11 ja 12? Mikä tärkeä asia niistä nousee esiin?
 • Pietari ja Johannes eivät olleet oppineita miehiä, mutta silti he kertoivat Jeesuksen ylösnousemuksesta kansansa ylimmille uskonnollisille johtajille. Opetuslapset olivat saaneet opetuksensa Jeesukselta ja voiman Pyhältä Hengeltä. Jeesuksesta todistaminen ei ole vain joidenkin harvojen tehtävä. Minkälaisena todistajana (evankelistana) pidät itseäsi?
 • Voitko sanoa jakeen 20 sanat rohkeasti vai oletko epäilevä ja ehkä pelokaskin? Mikä antaa voimaa Jeesuksesta todistamiseen?
 • Jumala varustaa meidät, kuten aikanaan opetuslapsetkin, Pyhällä Hengellä. Oletko itse saanut joskus kokea Pyhän Hengen apua? Millä tavalla?
 • Mihin sinä/te/me nyt menisimme, jos ottaisimme opetuslapsista mallia?

© Ligue pour la Lecture de la Bible & Raamatunlukijain Liitto ry.