Matkustamista ja opettamista (Ap. t. 16:6–15)

Oletko joskus kokenut, että jotkin ovet selvästi sulkeutuvat – kun taas jotkin toiset, yllättävätkin, yhtäkkiä avautuvat?
RaamattuStartti

Lue: Ap. t. 16:6–15

Pohdintaa ja taustatietoa

Paavali ei tehnyt lähetysmatkojaan yksin, vaan kaksin tai ryhmässä muiden kanssa. Kuten aina ihmisten elämässä, tiivis työyhteys toi mukanaan myös kiistoja. Paavali oli riidellyt Barnabaan kanssa ja valinnut itselleen uudet työtoverit, Silaksen ja Timoteuksen.  Lähetystyötä ei silti lopetettu, vaan se jatkui yhä uusilla seuduilla.

Nyt Paavali sai unessa kutsun siirtyä Makedoniaan. Unessa saatu kehotus tarkoitti käytännössä sitä, että Paavalin piti lähteä kertomaan Jeesuksesta Eurooppaan. Purppuranmyyjä Lyydia perheineen olikin ensimmäinen eurooppalainen kristitty. Nykyään Euroopassa on kristittyjä 562 mijoonaa!

Lyydian tapaamiseen liittyy muutama mielenkiintoinen seikka. Tuohon aikaan miehet eivät keskustelleet tuntemattomien naisten kanssa julkisella paikalla, mutta Paavali ja Silas kuitenkin tekivät niin, jotta Lyydia saisi kuulla evankeliumin. Lyydia ei ollut juutalainen, mutta oli silti ”jumalaapelkäävä”. Nyt hän sai kuulla myös Jeesuksesta. Yleensä alkuseurakunnan jäsenet olivat alemmasta yhteiskuntaluokasta, mutta Lyydia oli varakas, sillä purppurakankaat olivat hyvin arvokkaita.

Lähetystyö on siis yllättävää, Pyhän Hengen johdolla tapahtuvaa työtä, jossa inhimilliset esteet ja rajoitukset kaatuvat.

Mieti

Onko sinun vaikea saada kontaktia joihinkin ihmisiin? Johtuuko se heistä vai sinusta itsestäsi? Mitä samaa teissä on?

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.