Paratiisi (1. Moos. 2:15–25)

Maailman ja ihmisen luominen – miten se koskee minua?
RaamattuStartti

Lue: 1. Moos. 2:15–25

Pohdintaa ja taustatietoa

Jumala loi maailman omaksi ilokseen. Hänen silmissään kaikki, mitä hän loi, oli hyvää. Ihminen oli ainoa olento, jonka Jumala loi omaksi kuvakseen. Ihminen sai sen takia vallan ja vastuun muusta luomakunnasta. Ihmistä ei kuitenkaan luotu Jumalaksi, tämän paikalle. Ihmisen oli tarkoitus elää Jumalan yhteydessä ja kunnioittaa tätä.

Jumala rakasti ihmistä valtavasti. Jumalan rakkauteen sisältyi myös luottamus, joka tuli esiin siinä, että hän antoi ihmisen tehdä asioita, jotka hän olisi voinut itsekin tehdä (j. 19). Jumala loi ensimmäiselle ihmiselle, Adamille, myös tasa-arvoisen kumppanin, Eevan, josta tuli hänen vaimonsa.

Jumala ei katunut luomistyötään ihmisen kohdalla, vaan oli siihen täysin tyytyväinen. Jokainen ihminen on Jumalan täydellisen luomistyön tulos. Näin on edelleenkin, vaikka emme enää elä paratiisissa ja synti vaikuttaa monella tavalla maailmassa. Jumalan luomistyötä voi ihailla myös luonnossa monenlaisten elävien olentojen pienistä yksityiskohdista universumin äärettömyyteen asti.

Mieti

Mitä sinulle merkitsee se, että olet Jumalan luoma? Millaisista asioista sinulle on annettu vastuuta omassa elinymäristössäsi?

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.