Rajattomat mahdollisuudet (1. Moos. 21:1–8)

Mitä ajattelet ihmeistä?
RaamattuStartti

Lue: 1. Moos. 21:1–8

Pohdintaa ja taustatietoa

Mahdotonta! Näin ajattelivat varmasti kaikki ne, jotka tunsivat Saaran. Hän ei ollut nuorenakaan voinut saada lapsia (1. Moos. 11: 30) – saati sitten nyt, satavuotiaana! Hänen ikäisillään oli jo lapsia ja lapsenlapsia monessa polvessa.

Mutta Jumalan lupaukset eivät ole sidottuja inhimillisiin mahdollisuuksiin. Hänelle mahdotonkin on mahdollista. Saaran ja Abrahamin tuleva lapsi syntyi Jumalan lupauksen voimasta. Pettymysten ja epäilysten täyttämien vuosikymmenten jälkeen Saarasta tuli Israelin kansan kantaäiti Jumalan ihmeen kautta.  Saara ja Abraham saivat nähdä, että Jumala teki sen, minkä oli luvannut. Heistä todellakin alkoi kasvaa kansa, joka on edelleen olemassa.  Jumala osoitti rakkautensa ja kaikkivaltiutensa.

Jumala on sama tänäänkin. Mahdoton on hänelle edelleenkin mahdollista. Jumalalle umpikuja ei ole koskaan lopullinen, vaan se on mahdollisuus saada ihminen kääntymään hänen puoleensa ja lopulta oikeaan suuntaan. Ihmeiden aika ei ole ohi!

Mieti

Millä tavalla olet kokenut Jumalan rakkauden? Mikä olisi suurin ihme omassa elämässäsi?

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.