Rakasta lähimmäistäsi! (Luuk. 10:25–37)

Raamattupiiri Laupiaasta samarialaisesta.

Pohdintaa ja taustaa

Kun israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen vuonna 722 eKr., kuningas Sargon jätti kuitenkin osan kansasta maahan ja toi poisvietyjen tilalle pakanoita. Tästä kansojen ja uskontojen sekoituksesta syntyi puolijuutalainen, samarialainen kansa. Kun juutalaiset palasivat pakkosiirtolaisuudesta, he pyrkivät kaikin tavoin pysymään erossa tästä saastaisena pidetystä sekakansasta. Samarialaisiin suhtauduttiin vielä Jeesuksenkin aikana alentavasti ja jopa vihaisesti.

Papit hoitivat uhripalveluksia temppelissä. Heidän tuli ehdottomasti pysyä puhtaina, ja monet asiat olivat heiltä siksi kiellettyjä, mm. ruumiin koskeminen. Leeviläiset kuuluivat Leevin sukukuntaan, ja ainoastaan he saivat koskea pyhiä ja puhtaita, Jumalalle pyhitettyjä esineitä. Koko Leevin suku oli aikanaan pyhitetty Jumalalle, ”Jumalan omaisuudeksi”.

Ihmisen on mahdotonta noudattaa lakia täydellisesti. Hän ei pysty noudattamaan täydellisesti edes yhtä lain käskyä. Emme siis voi pelastua lakia noudattaen, vaan ainoastaan uskomalla Kristukseen (ks. esim. Room 3:23–24, Gal.5:1–6, Room. 5:8–9).

Rakkaudella ei ole rajoja. Rakkaus ei ole yksisuuntaista – vain pahoinpideltyyn kohdistuvaa – vaan se voi kohdistua myös siihen, joka tekee hyvää, ja voi tulla vaikuttamaan myös kahden vihollisen (tässä: lainopettajan ja samarialaisten) välille. Ks. myös Matt. 5:38–48, Room. 12:17–21.

Tehtävä

Jaetaan roolit niiden henkilöiden mukaan, joita raamatunkohdassa esiintyy (myös Jeesus ja lainopettaja). Jokainen lukee raamatunkohdan hiljaa itsekseen eläytyen omaan rooliinsa. Sen jälkeen ohjaaja lukee kohdan rauhallisesti ääneen.

Ohjaaja haastattelee henkilöitä, kyselee heidän mielipiteitään, tunteitaan, motiiveitaan. Esim.

  • Ohikulkijoilta: Miksi ette pysähtyneet? Vaikka teillä oli kiire, eikö olisi ollut mitenkään mahdollista pysähtyä auttamaan?
  • Samarialaiselta: Miksi sinä autoit väkivallan uhriksi joutunutta miestä? Miksi tuhlasit aikaasi ja rahaasi viholliseen?
  • Jeesukselta: Miksi kerroit tällaisen kertomuksen?
  • Lainopettajalta: Miltä sinusta tuntui kuunnella tätä kertomusta?

Keskustelukysymyksiä

  • Jakeissa 25–28 kysymyksenä on iankaikkisen elämän saaminen. Jeesus johdattaa kysyjän miettimään lakia. Onko sitä mahdollista täysin noudattaa, koko elämän ajan?
  • Miksi lainopettaja kysyy Jeesukselta vielä jakeen 29 kysymyksen?
  • Lue tarkasti jae 36. Mitä lainopettajan on pakko vastata? Mitä Jeesus haluaa tällä opettaa meille?
  • Millaisia hyvin päteviä syitä sinulla olisi olla auttamatta jotain avun tarpeessa olevaa? Millä tavalla Jeesus opettaa tämän vertauksen kautta meitä ylittämään rajamme?
  • Kuten lainopettajan, meidänkin on toisinaan vaikea nähdä vihollisessamme hyviä puolia ja suhtautua häneen rakkaudellisesti. Mutta toisaalta: onko aina helppoa rakastaa sitäkään, joka tekee minulle jotain hyvää? Keskustelkaa.
  • Voisitteko yhdessä auttaa jotain avun tarpeessa olevaa, jota muut eivät näytä auttavan? Ideoikaa!

Lopuksi

Miettikää, mitä Jeesus kertoo itsestään tämän vertauksen avulla. Kuka vertauksen henkilö hän on? Katsotko tätä vertausta uusin silmin, jos huomaatkin sen kertovan Jeesuksesta itsestään?

© Raamatunlukijain Liitto ry.