Rauhaa, mutta ei rauhallisuutta (Joh. 20:19–23)

Raamattupiiri pääsiäispäivän illan tapahtumista.

Pohdintaa ja taustaa

Jeesus on ristiinnaulittu syytettynä jumalanpilkasta. Jotkut pitävät häntä profeettana, jotkut ajattelevat hänen halunneen nousta kapinaan roomalaisten valtaa vastaan. Jotkut uskovat, että hän on Jumalan Poika ja ylösnoussut kuolleista. Opetuslapset ovat nähneet Jeesuksen kuolevan ja kohdanneet hänet ylösnousemuksen jälkeen. Juutalaisten johtajat etsivät opetuslapsia lopettaakseen vihdoin jo kolme vuotta kestäneen kansanliikkeen. Tässä raamatunkohdassa opetuslapset ovat yhdessä koolla. He ovat iloisia Jeesuksen ylösnousemuksesta mutta samalla peloissaan oman henkensä puolesta.

Rauha, shalom, merkitsi Vanhassa testamentissa täydellisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia – myös hengellistä hyvinvointia, joka perustuu oikeamielisyyteen (ks. Ps. 85:9–14). Jeesus täyttää tämän toivon Uudessa testamentissa (Luuk. 1: 79). Kun Jeesus sovitti ristillä ihmiskunnan synnit, hän samalla hankki meille rauhan Jumalan kanssa. Tämä rauha on todellista rauhaa (Room. 5:1, Fil. 4:7). Rauha Jumalan kanssa on myös yksi Hengen hedelmistä (Gal. 5:22).

”Shalom” on tervehdys, joka tarkoittaa ”Rauha olkoon teidän kanssanne!” Se on hepreankielisillä nykyäänkin käytössä ja vastaa suomen kielen ”Hei!” tai ”Hyvää päivää” -tervehdyksiä.

Luetaan Joh. 20:19–23

Keskustelukysymyksiä

 • Mitkä raamatunkohdan sanat kuvaavat opetuslasten tunteita ja niiden kehittymistä ja muuttumista? Miksi heidän tunteensa muuttuvat?
 • Jeesus sanoo kaksi kertaa: ”Rauha teille.” Millä tavalla Jeesuksen antama rauha eroaa maailman antamasta rauhasta? (Vrt. Joh. 14:27)
 • Jeesus tuo opetuslapsille rohkaisun vaikeana hetkenä. Mutta mitä hän sanoo heille jakeessa 21? Miksi?
 • Millä tavalla opetuslapset pystyvät täyttämään Jeesuksen antaman tehtävän?
 • Ovet ovat lukossa muulta maailmalta, mutta yhtäkkiä Jeesus on opetuslasten keskellä.
  • Minkälaisia lukossa olevia ovia tai muureja pelko voi kasvattaa meidän ja muun maailman välille?
  • Onko joku tällainen muuri liian suuri Jumalalle?
  • Mitä Jumala haluaa tehdä, kun hän tulee elämäämme? Mitä hän sanoo?
  • Millä tavalla Hän voi olla läsnä meidänkin keskellämme?
 • Opetuslapset kokoontuivat rukoilemaan peloistaan huolimatta (Ap. t. 1:13–14, 2:1). Mitä voimme päätellä tästä? Voisimmeko mekin tehdä samoin?
 • Jeesus antaa opetuslapsille vastuullisen tehtävän, vaikka nämä pelkäävätkin viranomaisia.
  • Mikä on kristittyjen rooli nyky-yhteiskunnassa?
  • Mitä uhkakuvia pelko voi meihin luoda? Millä tavalla voimme taistella pelkojamme vastaan?
  • Mitä Jumalan rauha konkreettisesti tarkoittaa? Ovatko ne sanat, jotka Jeesus tässä raamatunkohdassa lausuu, sinulle etäisiä vai lohduttavia?

Lopuksi

Jokainen voi lukea muille ääneen raamatunkohdasta ne sanat, jotka tuntuvat merkityksellisimmältä juuri nyt.

© Raamatunlukijain Liitto ry.